Jana Motyčková
04.07.11,13:25
1.7.2011 bol daný do medzirezortného pripomienkového konania Návrh zákona o úprave príjmu zo závislej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov :
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialDocuments.aspx?instEID=-1&matEID=4165&langEID=1

Návrh obsahuje zmeny zákonov súvisiace s pripravovanou daňovo odvodovou reformou, ktorá má vstúpiť do platnosti 1.1.2012.

Pripomienkovať návrh zákona je možné do 21.7.2011.
Pripomienkovať zákony je možné na Portáli právnych predpisov.

V prílohe príspevku je uvedený návrh zákona a dôvodová správa (v spakovanej forme .zip z dôvodu veľkosti súborov).

Základné informácie k pripravovanej reforme z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny :
http://employment.gov.sk/index.php?id=20943

Bližšiu informáciu o návrhu prinesiem neskôr, po naštudovaní.