eviketa
14.01.06,10:05
V PU dostane sro pokutu za neskoré podanie DPH - účtovanie je 545/379 alebo 545/345 ?
(viac sa mi páči 379)
eviketa
14.01.06,11:02
to nikto neúčtuje v PU ?
Tweety
14.01.06,11:03
V PU dostane sro pokutu za neskoré podanie DPH - účtovanie je 545/379 alebo 545/345 ?
(viac sa mi páči 379) Ale správne účtovanie je aj 545/345.:eek:
andrej_rv
14.01.06,11:12
Páčiť sa Ti môže, ale správne účtovanie je 545/345.:eek: Prečo ? Podľa postupov PÚ § 52 ods. 8 a 10 sa na účte 345 účtuje daňová povinnosť zo spotrebných a ďalších daní. Uložená sankcia nie je daňová povinnosť ale iný záväzok voči správcovi dane. Podľa mňa je teda správnejšie účtovanie 545/379.
Tweety
14.01.06,11:15
Prečo ? Podľa postupov PÚ § 52 ods. 8 a 10 sa na účte 345 účtuje daňová povinnosť zo spotrebných a ďalších daní. Uložená sankcia nie je daňová povinnosť ale iný záväzok voči správcovi dane. Podľa mňa je teda správnejšie účtovanie 545/379.
Ale je to záväzok voči DÚ. ;)
andrej_rv
14.01.06,11:24
Ale je to záväzok voči DÚ. ;) Názov účtovej skupiny 34 je Zúčtovanie daní a dotácií, nie zúčtovacie vzťahy so správcom dane. Podľa mňa žiadne pokuty a sankcie zo strany DÚ nie sú daňou, ale iným záväzkom. A na tie je vyčlenený účet 379. Na okraj - Cenigová to tiež účtuje na 379...
Tweety
14.01.06,11:30
Názov účtovej skupiny 34 je Zúčtovanie daní a dotácií, nie zúčtovacie vzťahy so správcom dane. Podľa mňa žiadne pokuty a sankcie zo strany DÚ nie sú daňou, ale iným záväzkom. A na tie je vyčlenený účet 379. Na okraj - Cenigová to tiež účtuje na 379...
Nebudem to rozporovať, doma nemám túto knižku, pozriem v práci v pondelok, písala som to zo svojej skúsenosti. Ono sa mi v priebehu roka( ak nebodaj nejaké pokuty v minulosti boli) úhradou vyrovná. Už dávno som nemala žiadnu.;)
eviketa
14.01.06,11:41
Suhlasim s Andrejom, nalistovala som si Cenigovu a aj mne vychádza 379-citacia : Pokuty a sankčne úroky sa účtuju na ťarchu účtu 545 a v prospech účtu 379.
evina
14.01.06,12:11
Ale je to záväzok voči DÚ. ;)

Ale nie daňový ....a záväzok je rozhodne 379
Tweety
16.01.06,17:03
Názov účtovej skupiny 34 je Zúčtovanie daní a dotácií, nie zúčtovacie vzťahy so správcom dane. Podľa mňa žiadne pokuty a sankcie zo strany DÚ nie sú daňou, ale iným záväzkom. A na tie je vyčlenený účet 379. Na okraj - Cenigová to tiež účtuje na 379...

Dnes som si okrem Cenigovej pozrela aj súvzťažnosti :PP-Kaletová, Turóciová
a oni tam uvádzajú : Platobné výmery za pokuty a penále od správcu dane:
545/34..podľa toho o akú daň ide. Takže úplne odlišné účtovanie od toho, čo uvádza Cenigová. Len na okraj mojej predošlej odpovede.:cool:
evina
16.01.06,19:01
Dnes som si okrem Cenigovej pozrela aj súvzťažnosti :PP-Kaletová, Turóciová
a oni tam uvádzajú : Platobné výmery za pokuty a penále od správcu dane:
545/34..podľa toho o akú daň ide. Takže úplne odlišné účtovanie od toho, čo uvádza Cenigová. Len na okraj mojej predošlej odpovede.:cool:

Čiže mám tomu rozumieť tak, že ak napr. mám pokutu za nesprávne vypočítanú daň z príjmu tak ju majú zaúčtovanú ako 545/341?? A ako by mi potom sedeli účty príslušných daní so skutočnosťou? To je podľa mňa úplne nesprávne.....
Tweety
16.01.06,19:06
Čiže mám tomu rozumieť tak, že ak napr. mám pokutu za nesprávne vypočítanú daň z príjmu tak ju majú zaúčtovanú ako 545/341?? A ako by mi potom sedeli účty príslušných daní so skutočnosťou? To je podľa mňa úplne nesprávne.....
Ak náhodou máš súvzťažnosti od uvedených autoriek ( mimochom pracovníčiek DÚ),tak je to tam takto uvedené. Napr. pokuta na daň z príjmu 545/341,zo mzdy 342.... Ono ak si urobíš analytiku zvlášť na pokuty, tak to vieš zdokumentovať. Nie je to úplne nepochopiteľné.
evina
16.01.06,19:15
Ak náhodou máš súvzťažnosti od uvedených autoriek ( mimochom pracovníčiek DÚ),tak je to tam takto uvedené. Napr. pokuta na daň z príjmu 545/341,zo mzdy 342.... Ono ak si urobíš analytiku zvlášť na pokuty, tak to vieš zdokumentovať. Nie je to úplne nepochopiteľné.

Ja netvrdím, že nepochopiteľné, ale priznám za celú prax prvýkrát pre mňa objavené a priznám sa, že sa mi to účtovanie nepáči. Považujem za omnho správnejšie účtovanie 545/379
Tweety
16.01.06,19:17
Ja netvrdím, že nepochopiteľné, ale priznám za celú prax prvýkrát pre mňa objavené a priznám sa, že sa mi to účtovanie nepáči. Považujem za omnho správnejšie účtovanie 545/379
Žeby sme dali autorky rozsúdiť na nezávislý účtovnícky súd?:p
evina
16.01.06,19:19
Žeby sme dali autorky rozsúdiť na nezávislý účtovnícky súd?:p

môžme skúsiť :)
Kejt
17.01.06,19:24
Ak Ti môžeme poradiť tiež by som to účtovala spôsobom 545/345
Jana Acsová
17.01.06,19:47
Ak Ti môžeme poradiť tiež by som to účtovala spôsobom 545/345
Ak uvediete dôvod a argumenty po prečítaní príspevkov 4 a 6 a tohto môžete .-)

§ 49 ods. 1 písm. d) postupov účtovania:
V účtovej skupine 34 účtujeme priame dane, nepriame dane, poplatky, dotácie na obstaranie dlhodobého majetku a dotácie na hospodársku činnosť.
Následne v § 52 je uvedené zúčtovanie daní a dotácií.

O pokutách, či iných sankčných platbách ani reči. Iba o čistých daniach a daňových povinnostiach daňových subjektov.

Ak nenájdeme inú podporu v postupoch mám za to, že na účtoch účtovej skupiny 34 sa o sankčných platbách voči finančným inštitúciám v zmysle platných postupov účtovania neúčtuje, nakoľko táto účtová skupina nemá vecnú náplň na predmetné účtovanie.