jholubok
02.09.04,08:31
Za základ na výpočet nemoc. dávok sa berie rok 2003, ale ak mi zamestnanec marodil v tomto roku predchádzajúci mesiac pred ďalšou PN - má to nejaký vplyv na výpočet alebo sa to dáko mení. Nemocenské dávky sa zaokruhľujú prvý základ na 3 des. miesta a z toho sa vypočítava 25 % a 55% a potom sa to zaokruhľuje alebo ako to je. Ďakujem za radu a za pomoc.:(
vladan
02.09.04,09:19
... sa pýtaš, či má vplyv PN v roku 2004 na vymeriavací základ pre tento rok?
Nie, ak ti zamestnanec marodil v roku 2004 nič sa nemení vo výpočte vymeriavacieho základu, ktorý sa počíta z príjmu a odpracovaných dní za rok 2003.
Vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na 4 desatinné miesta, z toho sa vypočítavajú percentá a výsledok sa zaokrúhli na celé Sk nahor.
Pekný deň
Jozef Mihál
04.09.04,17:39
Myslím že zopár informácií k Vášmu problému nájdete na mojej "Home Page".

Teda tu len upresním, že
- existencia predchádzajúcej PNky nemá žiaden vplyv na výpočet
- denný vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na 4 desatinné miesta
- z neho sa vypočíta 25% a 55% (bez zaokrúhlenia)
- až výsledná suma nemocenskej za všetky dni v danom mesiaci sa zaokrúhľuje na celé Sk nahor.
vladan
06.09.04,12:29
p. Mihál
tej štvrtej odrážke vo vašej poslednej reakcii trošku nerozumiem :-)
- len sa chcem uistiť - za prvé 3 dni je jedno zaokrúhľovanie a za ďalších 7 je tiež zvlášť zaokrúhľovanie, však?
Pekný deň
jholubok
06.09.04,12:48
Chcem sa pripojiť k Vašej otázke, keď som dobre všetko pochopila tak by to malo byť za prvé tri dni a za ďalšie dni sa nezaokruhľuje až celková suma sa zaokruhľuje smerom hore. Napr. prvé 3 dni (194,5480 . 25%) * 3 dni = 145,911
7 dni (194,5480. 55%) * 7 dni = 749,0098
Spolu je to 894,92=895,-
vladan
06.09.04,14:04
jholubok,
za prvé 3 dni = 146,-
za ďalších 7 dní =750,-
Pozri si, čo máš uvedené na druhej strane toho tvojho tlačiva PN. Ja to mám zaokrúhľované zvlášť :-)
Pekný deň
Jozef Mihál
06.09.04,14:25
Zákon hovorí o zaokrúhžovaní výslednej sumy - na celé Sk nahor, viď § 10 odsek 2 zákona 462/2003 o náhrade príjmu a § 116 odsek 8 zákona 461/2003 o soc.poistení. Ani v jednom zo zákonov sa nehovorí o zaokrúhžovaní súm 25% a 55%, teda pripadajúcich na jeden deň.

Na tlačive k PN sú skutočne uvedené kolonky pre prvé 3 dni a ďalšie dni. Čo je dôkazom toho, že ten, kto toto tlačivo vymyslel, zákon neovláda.
vladan
06.09.04,14:49
p. Mihál,
- ak pozerám zákon 462/2003, tak § 10 ods. 2 hovorí, že "suma náhrady príjmu sa zaokrúhľuje na celé slovenské koruny nahor".
- zároveň pozerám § 7 ods. 2, ktorý hovorí, že "náhrada príjmu sa poskytuje za kalendárne dni od prvého dňa ....
- ešte pozerám § 8 ods. 1 a), b)
Keď si všetky tieto tri "odrážky" dám dokopy, tak z tohto zákona som ja pochopila to, že náhrada príjmu by sa mala považovať za dva celky a to:
- od 1. do 3. dňa dočasnej PN
- od 4. do 7. dňa dočasnej PN
Aj keď som toto zaokrúhľovanie doteraz neštudovala úplne detailne (pretože sw mi to zaokrúhľuje sám), po "analýze" si myslím, že tlačivo SP a zákon 462/2003 hovoria o tom istom... ak môžem :-)
Pekný deň
Jozef Mihál
06.09.04,15:07
Pani Vladimíra, jasné že môžete. BIG SMILE.
Ja si myslím iné - viď vyššie. Podľa môjho názoru § 8 definuje spôsob výpočtu náhrady príjmu - za prvé tri dni, a od štvrtého dňa po desiaty. Pri PNke ide o jednu jedinú náhradu, ktoá sa podľa § 8 počíta tak, že prvé tri dni 25% a ďalšie dni 55% atď. V § 8 nie je ani slovo o zaokrúhľovaní. To nájdete v § 10 a podľa môjho názoru tu ide o zaokrúhľovanie VÝSLEDNEJ sumy náhrady.

Inak, spomeniete si ešte na výpočet nemocenskej do konca roku 2003 ? Prvé tri dni 70%, ďalšie 90% atď. Vtedy sa tiež zaokrúhľovala až výsledná suma.

A pokiaľ ide o softvér - "môj" to zaokrúhľuje tak, ako to tu tvrdím.
vladan
06.09.04,15:21
... p. Mihál, už bežím domov, tak len rýchlo,
veľa našich zákonov je hra so slovíčkami a preto ja tvrdím, že slovné spojenie NÁHRADA PRÍJMU sa skloňuje vo všetkých "tých mojich troch odrážkach". Keďže § 10 hovorí, to čo hovorí, tak si myslím, že v závislosti od § 8 ods. 1ab, sa zaokrúhľuje ako dva celky.
Ja viem, že my sa tu môžme naťahovať :-), ale chcela som sa opýtať, či ste sa neinformovali niekde "vyššie", že ako to správne má byť...
... už vás počujem - viď www.aurus.sk,nie?
- skúsim poslať mail mojich softverákom, že čo oni nato, hm?
želám pekný zvyšok dňa
Jozef Mihál
06.09.04,16:06
Neinformoval, je to jednoducho moja interpretácia...Inak pokiaľ ide o náhradu príjmu a zaokrúhľovanie, tu ide o vzťah zamestnanec - zamestnávateľ a tá jedna koruna o ktorú dám "ja" zamestnancovi menej ako "Vy", je skôr na zasmiatie.
vladan
06.09.04,18:15
... ja viem, že koruna "hore-dole", ale mne fakt ide o správnosť postupu dodržiavania zákona :-)))
Ak zistím vysvetlenie mojich tvorcov SW, tak dám vedieť :-)
Pekný deň
jholubok
07.09.04,08:04
Bola som sa Soc. poisťovni a tam mi dali aj papiere ako správne počítať a aj zaokrúhľovať, a tam je to, že až výsledná suma nemocenského sa zaokrúhľuje na celé slovenské koruny nahor.
vladan
07.09.04,08:13
nemôžte to tu pripojiť?
bea
07.09.04,08:30
Na stránke soc.poisťovne je aj takýto príklad a myslím, že ten dáva za pravdu p. Mihálovi.

Výpočet výšky nemocenského zamestnanca

Výška nemocenského zamestnanca, ktorý má nárok na nemocenské od 11. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti je 55 % denného alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Výška nemocenského zamestnanca, ktorému dočasná pracovná neschopnosť vznikla v ochrannej lehote, alebo ktorému zaniklo nemocenské poistenie v období dočasnej pracovnej neschopnosti je v období od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do tretieho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 25 % denného alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu a v období od štvrtého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 55 % denného alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Na rozdiel od predchádzajúcej právnej úpravy sa zamestnancovi poskytuje nemocenské za kalendárne dni a jeho výsledná suma sa zaokrúhľuje na celé slovenské koruny nahor. Pri výpočte nemocenského je potrebné dbať na to, aby vypočítaný denný vymeriavací základ nepresiahol maximálnu sumu denného vymeriavacieho základu.

Príklad
Zamestnankyňa je nemocensky poistená od 1. januára 2002 do 16. septembra 2004. Denný vymeriavací základ zistený z RO (rok 2003) je 284,7683 Sk. Dočasne práceneschopná je od 15. septembra 2004 do 10. októbra 2004.
Výpočet nemocenského

nemocenské za september 2004
17. septembra 2004 [284,7683 Sk x 25 % x 1 deň (17. 9. 2004)] + [284,7683 Sk x 55 % x 13 dní (18. 9. 2004 až 30. 9. 2004)] = 2 107,28542 Sk @ 2 108 Sk
nemocenské za október 2004 284,7683 Sk x 55 % x 10 dní = 1 566,22565 @ @ 1 567 Sk; za predpokladu, že suma denného vymeriavacieho základu 284,7683 Sk nebude vyššia ako maximálna suma denného vymeriavacieho základu vypočítaná zo všeobecného vymeriavacieho základu platného na rok 2003.

Príklad
Zamestnankyňa platila v rozhodujúcom období, t. j. v období od 1. januára 2003 do 31. decembra 2003, poistné z maximálneho vymeriavacieho základu, t. j. zo sumy 32 000 Sk. Dočasne práceneschopná je od 1. februára 2004 do 29. februára 2004.
Výpočet nemocenského

RO - 1. január 2003 až 31. december 2003
zistený súčet vymeriavacích základov RO - 12 x 32 000 Sk = 384 000 Sk
počet dní RO - 365 dní
denný vymeriavací základ - 384 000 Sk : 365 dní @ 1052,0548 Sk
maximálny denný vymeriavací základ 444,1973
nemocenské za prvé 3 dni (444,1973 Sk x 25 %) x 3 dni = 333,147975 Sk
nemocenské od 4. dňa (444,1973 Sk x 55 %) x 26 dní = 6 352,02139 Sk
spolu= 6 686 Sk.
Suma nemocenského je však polovica vypočítanej sumy nemocenského, ak sa zamestnanec stal dočasne práceneschopným v dôsledku stavu, ktorý si privodil sám požitím alkoholu alebo v dôsledku zneužitia iných návykových látok.
Ak vznikol zamestnancovi dôvod na poskytnutie nemocenského pred 1. januárom 2004 a trvá po 31. decembri 2003, nemocenské sa mu od 1. januára 2004 vyplatí za pracovný deň, vo výške určenej podľa právnych predpisov platných do 31. decembra 2003.
vladan
07.09.04,08:38
halóóó, ale nemocenské sa týka Sociálnej poisťovne! My sme sa tu bavili o zaokrúhľovaní tých prvých 10 dní, ktoré platí zamestnávateľ. Presný názov tých peňazí, ktoré dostáva zamestnanec za prvých 10 dní PN je: NÁHRADA PRÍJMU PRI DOČASNEJ PRACOVNEJ NESCHOPNOSTI ZAMESTNANCA, NIE NEMOCENSKÉ :-)))
Takže teraz čo??? :-)))
Pekný deň
bea
07.09.04,09:04
Áno, je to výpočet pre nemocenské zo Soc. poisťovne. Ale keďže tak v Zákone o sociálnom poistení ako aj v Zákone o náhrade príjmu ... sa hovorí o zaokrúhlení "sumy" a ja si to vysvetľujem tak, že suma = súčet, teda ide o zaokrúhlenie až výslednej čiastky náhrad ako aj nemocenského?! A podľa toho príkladu zo Soc. poisťovne, aj oni si to vysvetľujú tak?
Irónia je, že môj SW (POHODA) zaokrúhľuje samostatne 3 a potom ostatné dni.
vladan
07.09.04,09:10
p. Mihál,
- ak pozerám zákon 462/2003, tak § 10 ods. 2 hovorí, že "suma náhrady príjmu sa zaokrúhľuje na celé slovenské koruny nahor".
- zároveň pozerám § 7 ods. 2, ktorý hovorí, že "náhrada príjmu sa poskytuje za kalendárne dni od prvého dňa ....
- ešte pozerám § 8 ods. 1 a), b)
Keď si všetky tieto tri "odrážky" dám dokopy, tak z tohto zákona som ja pochopila to, že náhrada príjmu by sa mala považovať za dva celky a to:
- od 1. do 3. dňa dočasnej PN
- od 4. do 7. dňa dočasnej PN
Aj keď som toto zaokrúhľovanie doteraz neštudovala úplne detailne (pretože sw mi to zaokrúhľuje sám), po "analýze" si myslím, že tlačivo SP a zákon 462/2003 hovoria o tom istom... ak môžem :-)
Pekný deň
bea, aj mne soft zaokrúhľuje ako tebe, ale ja si zaokrúhľovanie vysvetľujem, tak ako som písala hore. Podľa mňa o tom "jasne" hovorí § 8, kde je výška náhrady príjmu rozdelená na odsek 1a) a odsek 1b). Preto si myslím, že suma náhrady príjmu je suma odseku 1a) a suma odseku 1b).
Ešte som nemala čas volať mojim softverákom, ale budem sa snažiť spojiť sa s nimi dnes. Možno budú mať lepšie vysvetlenie zákona :-)
Pekný deň
vladan
07.09.04,10:55
noooo, volala som tvorcom SW, a zdôvodnenie bolo skôr laické ako postavené na zákone, resp. nejakom §. Keďže PN v prvé 3 dni a ďalších 7 dní sú dve samostatné zložky mzdy, ktoré zadávam pri výpočte mzdy, tak kvôli tomu to zaokrúhľuje na celé Sk nahor. Ale podľa mňa je to dobré, lebo predsa každú zložku mzdy zaokrúhľujem na celé Sk nahor, nie? Veď ak má zamestnanec napr. 3 dni dovolenky, tak mu nedám za tieto 3 dni napr. 1000,08 Sk (a až výslednú hrubú mzdu zaokrúhlim), ale 1001 Sk, nie?
Tu mi nedá, neopýtať sa tvorcu "jeho miezd", p. Mihála, či máte PN vo vašom softe riešené spolu (teda jedna zložka mzdy) alebo dve zložky (1. - 3. deň a 4. - 7. deň)? Popravde, jednu zložku mzdy, kde by bola PN 25% a zároveň 55% si neviem predstaviť :-)
Pekný deň
Jozef Mihál
07.09.04,21:53
vladan+,
debaty o zaokrúhľovaní sú veľmi osožné, najmä keď je čo piť. Takže malý moment...
tak to by bolo, a asi takto -
Pokiaľ ide o zaokrúhľovanie hrubej mzdy, koľko ľudí, toľko chutí. Prečo nezaokrúhľovať jednotlivé zložky mzdy, napr. Vami uvedenú dovolenku. Či už na celé koruny, alebo NA CELÉ HALIERE. Je to jedno, Zákonník práce ani iný zákon toto nedefinuje. Iné je to ale pri náhradách príjmu a nemocenských, kde zákon o soc.poistení i zákon o náhrade príjmu majú v oboch zákonoch rovnakú konštrukciu výpočtu i zaokrúhľovania - v týchto zákonoch nie je uvedené že sa majú zaokrúhľovať sumy pripadajúce na jeden, či tri dni. Ale že nemocenská dávka/náhrada príjmu - sa zaokrúhľuje na celé Sk nahor.

V "mojom" SW dávame užívateľovi k dispozícií akú "taktiku" si zvolí. Ak chce, môže nahrať náhradu príjmu osobitnou zložkou mzdy za prvé 3 dni a osobitnou za ďalšie dni. Ak chce, môže nahrať celú sumu naraz jednou zložkou mzdy. Všetky tri tu uvedené zložky mzdy majú v sebe zakódovaný algoritmus, ako náhradu počítať. Zložka mzdy, ktorou sa dá nahrať náhrada prímu naraz, má v sebe zabudované, že prvé 3 dni sú za 25%, ostávajúce (spolu max.10 dní) sú za 55%. Pritom sa dá parametricky nastaviť toto:
- za koľko dní sa vypláca nižšia sadzba (štandard 3 dni)
- za koľko dní sa vypláca náhrada mzdy celkovo (štandard 10 dní)
- aké percento sa vypláca za prvé (3) dni
- aké percento sa vypláca za zostávajúce (4. až 10.) dni
Parametricky preto, aby - program bol "odolný" voči legislatívnym zmenám a aby užívateľovi umožnil zmeniť sadzby v prípade že v zmysle zákona sa kolektívnou zmluvou tieto zvýšia.

Inak ale musím uznať, že ak zamestnancovi pripadne náhrada príjmu na prelom mesiacov, tak v "mojom" SW zaokrúhlime na celé Sk nahor sumu vyplatenú v 1.mesiaci i sumu vyplatenú v 2.mesiaci...