Janinka
02.09.04,08:52
Počuli ste už o tom, že od 1.1.2005 agendu veľkých závodov preberá Sociálna poisťovňa, takže firmu ju už nebudú vykonávať a mzdovú agendu budú ďalej viesť ako malé závody?
Yvvetta
02.09.04,09:01
Nerozumiem akú agendu. Sociálka preberá iba výplatu nemocenských dávok.
Zamestnávateľ bude počítať iba náhrady príjmu za 10 dní a potom ak niekto je chorý dlhšie všetky podklady treba poslať na Sociálku. Je s tým iba kopec roboty. Treba vyplňovať potvrdenie o príjme, zasielať PN.
Podľa mňa ak raz vypočítam nemoc, už potom je to ľahké. A tak opäť pribudla len administratíva.
koalko
02.09.04,11:04
Áno už keď sme prechádzali na tzv. veľký závod s pracov. do počtu 20, sa šuškalo, že to bude len na jeden rok pokiaľ sa soc.poisťovňa zo všetkých zmien spamätá. Ale na nás malých účtovníkov nikto nemyslí, že mi na ten jeden rok sme museli zainvestovať do nových program a školení, aby sme sa to naučili.
Jozef Mihál
04.09.04,17:34
Sociálna poisťovňa preberá agendu tzv. veľkých závodov priebežne už od začiatku roka 2004. Podľa zákona o soc.poistení to musia vo všetkých závodoch stihnúť do 31.12.2004. Možno už onedlho prídu aj k Vám - zvyknú sa cca 3 týždne dopredu ohlásiť.

Inak plne súhlasím s Yvettou - nemáte sa na čo tešiť - mzdárka v "malom" závode má s PNkami, OČRkami atď omnoho viac roboty, ako vo "veľkom" závode...