Jana Motyčková
29.07.11,09:01
Otázka :
Máme zamestnanca, ktorý má exekúciu na výživné na maloleté dieťa a má aj ďalšie exekúcie. Zraziť sumu mesačnej splátky výživného a zostatok poslať na vyrovnanie ďalšej exekucie? Len tá nie je prednostná...ako mám teda počítať výšku zrážky zo mzdy?
Zamestnanec má čistý príjem 550€, výživné 160€, 2 vyživované osoby. (okrem osoby, na ktoré platí výživné).

Riešenie (použijem sumy platné od 1.7.2011 do 30.6.2012) :
Treba zistiť výšku prvej tretiny pre bežnú exekúciu a výšku prvej a druhej tretiny pre výživné na maloleté dieťa.
A: bežná exekúcia :
zvyšok čistej mzdy 550-113,89 - 2x47,45 = 341,21.
Nad 284,74 sa zráža všetko a pripočítava sa k prvej tretine : 341,21 -284,74 = 56,47.
1.tretina 284,74/3 + 56,47 = 94,91+56,47 = 151,38.

B: výživné pre maloleté dieťa :
zvyšok čistej mzdy 550-79,72 - 2x33,22 = 403,84
Nad 284,74 sa zráža všetko a pripočítava sa k prvej tretine : 403,84 -284,74 = 119,10.

1. tretina pre výživné : 94,91+119,10 = 214,01
2. tretina pre výživné : 94,91

Postup podľa zákona je taký, že prednostné zrážky (výživné) sa najskôr zrážajú z druhej tretiny, ak druhá tretina na ne nestačí, zrazia sa z prvej tretiny - a tu je podstatné poradie, v akom došli - berie sa poradie bez ohľadu na to, či ide o prednostnú alebo neprednostnú pohľadávku.

Ak exekúcia na výživné prišla skôr :
Na výživné sa zrazí 160 €, pritom 94,91 z druhej tretiny a 65,09 z prvej tretiny. V prvej tretine ostalo 214,01-65,09 = 148,92
Na neprednostnú exekúciu sa zrazí menšia zo súm 151,38 a 148,92, čiže 148,92 €.

Ak neprednostná exekúcia prišla skôr :
Na neprednostnú sa zrazí 151,38 € z prvej tretiny.
Na výživné sa zrazí 94,91 z druhej tretiny. Z prvej tretiny pre výživné potrebujeme zraziť ešte 65,09, môžeme zraziť len to, čo ostalo po prvej exekúcii, t.j. najviac 214,01-151,38 = 62,63. Čiže z prvej tretiny zrazíme 62,63, teda na výživné pôjde 94,91+62,63 = 157,54 €.
mariapol
05.12.13,22:24
Dobrý deň, absolutne si neviem poradiť s exekúciami nemám žiadne skúsenosti. Budem veľmi vďačná za pomoc.
Zamestnancovi prišiel dňa 15.11.2013 exekučný príkaz na neprednostnú zrážku zo mzdy.
Dňa 25.11.2013 prišiel druhý exekučný príkaz na zrážky zo mzdy:

1. na 33,20/mesačné výživné na maloleté dieťa

2. zameškané výživné / exekúcia z dvoch tretín mzdy
Okrem toho na druhej exekúcii je uvedené že výživné je prednostnou pohľadávkou bez ohľadu na získané poradie určené dňom doručenia príkazu.


Zamestnanec má čistú mzdu 402,87 a jedno maloleté vyživované dieťa okrem toho na ktoré platí výživné. Ako postupovať a zároveň vypočítať výšku zrážok zo mzdy na jednotlivé exekúcie?
Jana Motyčková
06.12.13,09:30
Je to presne prípad uvedený v téme.
Čiže vypoćítate si prvú tretinu pre bežné exekúcie : 402,87-118,85-49,52 =234,50, z toho prvá tretina 78,16 ide na prvú v poradí neprednostnú exekúciu.
Pre výživné na maloleté dieťa tretiny :
402,87-83,19-34,66 = 285,02, z toho dve tretiny 190 €, ale 78,16 sa uz použilo na prvú exekúciu, na výživne teda pôjde 190-78,16 = 111,84, najskôr bežné výživné, potom dlžné výživné.

Samozrejme výživné je prednostnou pohľadávku, ale zákon hovorí, že z prvej tretiny sa vždy zrážky zrážajú podľa poradia bez ohľadu na to, či je to prednostná alebo neprednostná pohľadávka.
mariapol
06.12.13,14:24
Ďakujem veľmi pekne.
kajanakaja
11.02.14,10:41
Dobrý deň p. Motyčková,

mám zamestnanca, ktorý má exekuciu na výživné (prišlo skôr) - 220€ a neprednostnú exekúciu. Zamestnanec má príjem 575,51€ - 2 vyživované osoby (manž. a dieťa). Správne som pochopila, že zrazím 220€ na výživné a 103,95€ na neprednostnú exekúciu? Veľmi pekne ďakujem za overenie, nie som si istá, či som to správne pochopila.
lkk9769
13.02.14,06:05
Dobrý deň p.Mityčkovámám zamestnanca, ktorý má exekúciu a nie som si 100% istá či do výpočtu čistej mzdy treba zahrnúť aj daňový bonus? Našla som, že prídavok na dieťa sa nezapočítava ale o daňovom bonuse sa nikde nepíše.Ďakujem Vám za radu

S pozdravomLT
Jana Motyčková
14.02.14,13:29
100% istotu Vám nedá v tomto nikto, iba súd. My to momentálne nezapočítavame.
Jana Motyčková
14.02.14,13:42
Dobrý deň p. Motyčková,

mám zamestnanca, ktorý má exekuciu na výživné (prišlo skôr) - 220€ a neprednostnú exekúciu. Zamestnanec má príjem 575,51€ - 2 vyživované osoby (manž. a dieťa). Správne som pochopila, že zrazím 220€ na výživné a 103,95€ na neprednostnú exekúciu? Veľmi pekne ďakujem za overenie, nie som si istá, či som to správne pochopila.

Poćítala som a vyšlo mi to tiež tak.
kajanakaja
14.02.14,14:32
Vďaka p. Motyčková, včera som to tak pustila s malou dušičkou, no o to dnes mám väčšiu radosť.
kajanakaja
08.05.14,15:03
Prosím p. Motyčková, zachráňte ma opäť :)

K vyššie uvedenej exekúcii... na základe 461/2003 dotyčnému uznali invalidný dôchodok a pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť na 50%, výpočet na výživné bude rovnaký, len pri výpočte neprednostnej budem postupovať ako pri invalidovi? Pre lepší obraz, mzda 564,03€; zrážka na výživné 220€ ; na neprednostnú 55,95€ alebo sa tvárim akoby v tomto prípade invalid ani nebol a zrazím na neprednostnú 92,46€ ako v predchádzajúcom výpočte? Veľmi pekne ďakujem.
Jana Motyčková
09.05.14,08:49
Správne, na neprednostnú použijete vyššie nepostihnuteľné sumy a zrážka teda vyjde nižšia, sumu som neprepočítala.
dendoz
14.08.14,08:56
Dobrý deň,


a ako to je, ak na jednej exekúcii mám bežné výživné, dlžné výživné a súdne trovy. Dlžné výživné je už zrazené, zrážam len bežné výživné a ešte mi zostali súdne trovy. Všetko mám posielať exekútorovi na jeden účet. Mám ich zrážať ako klasickú prednostnú pohľadávku?

Ďakujem za radu.