koalko
02.09.04,11:13
Mám v sro zákonného zástupcu, ktorý má rozhodnutie na výkon lekára. Zistila som,že povinnosťou sro je takého zástupcu zamestnávať.
Ale problém vidím v tom, že uvedený Dr.je v pracovnom pomere riadne na 8 hod. + nadčasy, ako to u lekárov býva. Takže v uvedenej sro nepripadá do úvahy súbežný prac.pomer. Tak som urobila len dohodu o vykonaní práce, ale keby sme išli do detailov tak počet hodín s ordinančými hodinami nesedí a DOVP je urobená na celý rok.
Viete mi poradiť čo v danom prípade by sa dalo urobiť?
Ervin
02.09.04,11:36
nerozumiem vete ze povinnostou sro je zamestnavat ako zakonneho zastupcu lekara? mozes to prosim upresnit......zaujima ma to dik
vladan
02.09.04,11:59
koalko myslí asi to, že ak má v živnostenskom liste niekto uvedenú určitú činnosť (predmet podnikania), ktorá vyžaduje ustanoviť zákonného zástupcu, tak toho zástupcu musí ustanoviť (doložiť nejaké potvrdenia o dosiahnutom vzdelaní, resp. prax) a zároveň ho má povinnosť aj zamestnávať :-)
koalko
02.09.04,14:08
Áno Vladan má pravdu sro má zodpovedného odborného zástupcu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v určitom odbore.Bola zmena v Zákonníku práce v §85 pracovný čas, že pracovník môže pracovať v prac.pomere aj vo viacerných podnikoch? Ušlo mi až niečo?
Ervin
02.09.04,14:13
Aaha čiže zodpovedný zástupca. No ten musí byť v pracovnoprávnom vzťahu, čiže v pracovnom pomere (prac. zmluva) alebo v prac. práv. vzťahu na základe dohody o vykonaní práce. Odporúčam uzatvoriť dohodu o vykonaí práce, tak aby práca bola vymedzená výsledkom alebo prac. pomer na kratší prac. čas. Ak sa však chcete vyhnúť odvodovým povinnostiam zostáva jediným východiskom dohoda. Tie ordinačné hodiny by som asi nahradil nejakým objednávkovým systémom, tak aby v prípade kontroly bolo možné minimálne tvrdiť, že celkový rozsah prác (prepokladaný) nepresiahol 300 hodín ročne.