luebchenko
03.09.04,10:59
Vie niekto, odkedy mám ako rodič nárok na všeliaké tie dávky, úľavy, prídavky a pod na dieťa zapísavšie sa na VŠ dňa 2. septembra. Už v septembri alebo nebodaj až od októbra? Poraďte nech nemusím hľadať, či sa to podľa nejakého múdreho zákona náhodou neposúva až na október. Keďže 1.-ho je štátny sviatok, mohlo by sa to brať ako celý mesiac nie? Vďaka vopred.
ivab
03.09.04,11:09
Máš nárok už od septembra, lebo už v tomto mesiaci je študentom VŠ - je zapísaný, hoci prednášky začínajú až v októbri.

Do konca augusta bol ešte študentom SŠ (ak išiel hneď po jej skončení) a od septembra je študentom VŠ.
luebchenko
03.09.04,11:15
Práveže bol rok dobrovoľne nezamestnaný - čiže nebol už študentom SŠ! Práve sa mi vrátil zo zdravotnej poisťovne - platil si dobrovoľne to minimum - kde mu oznámili, že im je za 1. september dlžný 14, Sk na poistnom. Ale že si to budú nárokovať až keď už za neho nebude ZP platiť štát. Takže ako to je v tomto prípade s tými nárokmi - nevieš?
ivab
03.09.04,11:19
Od septembra. Od septembra je zapísaný a zapísaný = študent. (tiež študujem)

Treba, aby doniesol orazené potvrdenie o návšteve VŠ.

Nezáleží na tom, či skončil tú SŠ pred rokom alebo teraz, to som napísala len na doplnenie.
Jozef Mihál
04.09.04,16:56
Pripájam svoj hlas - nárok na DB je už od septembra. Inak dobrý článok od D.Piršelovej nájdete na túto tému v časopise Príjmy a mzdy č.15/2004.
Valika
07.09.04,12:49
Mám syna ktorý zmaturoval v máji uplatňovala som si naň daň.bonus aj 0,5 % úľavu na star.poistenie,rod.prídavky.Koncom júla uzatvoril prac.zmluvu,ja ho už nepovažujem za moje nezaopatrené dieťa.Za mesiac 8/04 si neuplatním daň.bonus ani 0,5% zníženie na star.poistenie,ani rod.prídavky.Začiatkom mesiaca 9/04 má ale zápis na vys.školu.Za 9/04 a ďalej mám opäť nárok na daň.bonus,0,5% star.poist.,rod.prídavky?Je to tak správne? Alebo si môžem všetký výhody uplatňovať neprerušene? Ďakujem. :confused:
vladan
07.09.04,12:55
Valika, to v 09-04 váš syn ukončil pracovný pomer? skúste napísať deň, kedy sa tak stalo :-)
Ak má zápis na VŠ, ale bude mať externé (diaľkové, popri zamestnaní) štúdium, tak nárok na daňový bonus vám nepatrí, zároveň ani zníženie o 0,5% starobného poistenia, ani prídavky na deti :-(((
Pekný deň
urs
07.09.04,13:17
A ako je to ak ide študovať po VŠ ešte do Francúzka. Zatial ešte nemám od zamestnanca žiadne potvrdenie, ale že ho prinesie. Tak neviem čo s tým.
mlyn16
07.09.04,13:50
Vladam , ak máte rodičom ,ktorý majú dieťa, ktoré má štúdium večerné a je vedené na úrade práce v takomto prípade má nárok jeden z rodičov na uplatnenie úľavy na starobné poistenie. Mám prípad a potvrdený aj soc.poist.
vladan
07.09.04,13:54
Doklady k daňovému bonusu, ktoré pýtam od zamestnancov ja:
1. rodný list
2. vyplniť vyhlásenie k zdaneniu príjmov, kde uvedie, že si uplatňuje na dieťa daňový bonus,
a ešte:
3. ak dieťa navštevuje strednú alebo vysokú školu, tak potrebuješ dokladovať štúdium potvrdením o návšteve školy
alebo
4. postačí potvrdenie od príslušného úradu, ktorý vypláca rodinné prídavky
Ak by som nemala doklady 1., 2. a 3.,resp. 4, tak daňový bonus zamestnancovi nezohľadním v mzde, pretože zákon o dani z príjmu v § 37 jasne hovorí, že nárok na DB sa musí preukazovať - v zákone je odvolávka na zákon 600/2003, kde je uvedené čo je to pojem "vyživované dieťa" (neviem aký to je zákon a či náhodou neobmedzuje nároky na daňový bonus po skončení VŠ a získaní titulu - odprúčam pozrieť :-)
- či máš nárok na rodinné prídavky, to ti povie príslušný úrad, ktorý ich vypláca
- a so znížením 0,5% starobného poistenia - myslím, že nemôže byť znížené starobné poistenie - viď § 9 ods. 3 - ak po získaní vysokoškolského titulu študuje takéto dieťa ďalej, už nie je považované za nezaopatrené
Pekný deň
vladan
07.09.04,13:59
Vladam , ak máte rodičom ,ktorý majú dieťa, ktoré má štúdium večerné a je vedené na úrade práce v takomto prípade má nárok jeden z rodičov na uplatnenie úľavy na starobné poistenie. Mám prípad a potvrdený aj soc.poist.takíto rodičia nemajú nárok na úľavu, pretože ich dieťa sa nepovažuje za nezaopatrené - § 9 ods. 1 zákona o sociálnom poistení.
- toto zdôvodnenie platí ak má dieťa ukončenú povinnú školskú dochádzku (ale to asi má, lebo neviem či by ho zapísali na úrad práce, čo?)
Veva
07.09.04,14:08
Vladam, aj ja by som povedala v prvom momente,že nemá nárok ,ale mám to doporučené z ministerstva aj už spomínanej soc.poist. Nemusíte to realizovať vy ,ale nárok tu vzniká ,lebo príprava na budúce povolanie tu pretrváva.
Valika
07.09.04,14:08
Valika pre Vladan.

Syn ide študovať na vys.školu riadne denné štúdium zápis má 17.9. a do tej doby uvažujeme o rozviazaní prac.pomeru v skúš.dobe.Kedže predpokladám že sa nedá aj študovať dennou formou aj byť v prac.pomere.Po maturite syn nebol evidovaný na UP lebo sa chystal na VŠ.
vladan
07.09.04,14:12
... no, ak by flákal školu, tak prečo nie :-)))
- ak by chcel byť finančne nezávislý a zároveň mal zamestnávateľa ktorý vyjde v ústrety vzdelávaniu na VŠ, tak by mohol zotrvať v práci a zároveň študovať (externe) :-)
- čiže ak ukončí pracovný pomer v 09-2004, nárok na daňový bonus a na zníženú sadzbu starobného poistenia vám vzniká už v 09-2004
- nárok na prídavok na dieťa vám nepoviem (niežeby som nechcela), ale to vám povie príslušný úrad, ktorý tieto prídavky na deti vypláca :-)
Pekný deň
Valika
07.09.04,14:15
Ďakujem za expresnú odpoveď ale stále mám pochybnosti a láka ma uplatniť si daň.bonus za 8/04. Čo vy na to?
vladan
07.09.04,14:16
ale v 08-2004 váš syn bol predsa riadne zamestnaný (na základe pracovnej zmluvy), čiže neišlo o vyživované dieťa :-)
Valika
07.09.04,14:20
OK je v tom logika. Krásny deň aj Vám. Valika z Košic.