zvedavček
06.09.11,16:43
Kvôli súhrnnej účtovnej závierke si chcem nainštalovať program Azuv do počítača. Poradí mi niekto?