suzzy
08.09.11,09:52
Uzatváram účto za rok 2010 a na účte 431-výsledok hospodárenia mám zostatok, ktorý tam namá byť - kam ho treba preúčtovať.
Ďakujem za radu.
KEJKA
08.09.11,10:40
a kde máš ZáPISNICU vz, ALEBO ROZHODNUTIE JEDINéHO SPOLOčNíKA? zaúčtuješ podľa tohto dokumentu.
suzzy
13.09.11,05:40
ak VZ sa nokonalo, môže rozhodnúť predseda predstavenstva - tento má výlučné oprávnenie v mene spoločnosti konať a podpisovať
KEJKA
13.09.11,07:46
predstavenstva?
halúzka
13.09.11,07:59
môže konať a podpisovať, ale nie schvaľovať...treba si prečítať spoločenskú zmluvu alebo zakladateľskú listinu, kde je to určite ošetrené..a riadiť sa tým...