stormcatcher
08.09.11,11:53
Ahojte. Poprosím o info.
Mám dve otázky?
1. Ak je dieťa žiakom základnej školy, žiadosť na vyplácanie daňového bonusu zamestnávateľom sa dáva každý rok nové, alebo stačí raz, napr. pri nástupe do zamestnania?
2. Ak rodič poberajúci daňový bonus chce túto dávku zrušiť, musí dať žiadosť?
drobeceva
08.09.11,09:56
Ahojte. Poprosím o info.
Mám dve otázky?
1. Ak je dieťa žiakom základnej školy, žiadosť na vyplácanie daňového bonusu zamestnávateľom sa dáva každý rok nové, alebo stačí raz, napr. pri nástupe do zamestnania?
stačí pri nástupe do zamestnania

2. Ak rodič poberajúci daňový bonus chce túto dávku zrušiť, musí dať žiadosť?
stačí, ak zájde na mzdovú učt., zmena sa poznačí vo Vyhlásení...


v texte
kn-alka
08.09.11,09:56
zmeny ohľadne poberania daňového bonusu stačí uviesť vo vyhlásení na zdanenie príjmov
Zelkaem
08.09.11,09:59
Ak je žiakom základnej školy, stačí potvrdenie len pri nástupe do zamestnania, ak je žiakom strednej školy, potvrdenie sa dáva vždy raz ročne v septembri. Ak chceš zrušiť daňový bónus, stačí to oznámiť zamestnávateľovi, robí sa to vtedy, keď druhý z rodičov si uplatňuje nárok na daňový bónus, alebo keď skončí školu - vtedy treba doklad zo školy o ukončení .
Chrusťa
08.09.11,10:04
Ak dieťa navštevuje základnú školu stačí rodný list dieťaťa a ja žiadam aj raz ročne potvrdenie o poberaní rodinných prídavkov ako podklady na vyplácanie daň. bonusu. ZŠ sa berie ako povinná školská dochádzka preto si nemyslím, že treba na uplatnenie daň. bonusu žiadať potvrdenie o návšteve školy pre dieťa. To sa vyžaduje až nástupom dieťaťa na strednú školu/po skončení povinnej šk. dochádzky/. Doklady pripájam k vyhláseniu, kt. mi raz ročne zamestnanec podpíše...
stormcatcher
08.09.11,10:16
Ide totiž o toto.

Známi dostáva v práci min. mzdu + na drevo. Odvody ktoré zam. vykáže sa rovnajú odvodom z min mzdy. Ale zároveň uvádza, že vyplácal daňový bonus, čo je nemožné lebo oficialný príjem nemá vyšší o vyplácaný daň. bonus. A preto chce u zam. vyplácanie daň. bonusu zastaviť a aby ho mohla poberať jeho manželka.
drobeceva
08.09.11,10:16
[QUOTE=Chrusťa;1845208] a ja žiadam aj raz ročne potvrdenie o poberaní rodinných prídavkov ako podklady na vyplácanie daň. bonusu.

je fakt, že ten má nárok na poberanie DB, kto spĺňa aj podmienky na vyplácanie RP - ale ja to potvrdenie o poberaní RP nežiadam
eva.toth
08.09.11,10:35
1. Ak je žiakom ZŠ, novú žiadosť na vyplácanie DB nedáva, len každý rok do 31.01. Vám v oddiele III podpisuje, že nedošlo k žiadnym zmenám za ďalšie zdaňovacie obdobie. Toto podpisuje každý rok do doby pokiaľ mu budete vyplácať DB. Po ukončení povinnej dochádzky Vám zamestnanec doručí potvrdenie /do 30.09 každý školský rok/ o návšteve štúdia a toto potvrdenie zakladáte do vyhlásenia.
2. Ak rodič chce zrušiť DB, tak opäť Vám do vyhlásenia do oddielu III podpíše kedy nastala zmena vyplácania DB.Ak napr. nechce, aby mu bol DB vyplácaný od 01.10.2011, tak túto zmenu napíšete, že do 30.09.2011 mu bol DB vyplácaný. Zamestnanec sa Vám do predpísanej kolónky podpíše a napíšete tam dátum kedy sa Vám podpísal.
eva.toth
08.09.11,10:40
Potvrdenie o vyplácaní rodinných prídavkov tiež nežiadam, neverili by ste, mám zamestnancov, ktorí na rodinné prídavky kašlú, nikdy ich nepoberali.
stormcatcher
08.09.11,10:44
problém je v #6
Chrusťa
08.09.11,10:44
ak im tie peniažky teda rodinné prídavky nechýbajú, tak potom sú to šťastní ľudia...my na východe sa potešíme každému euru, kt. dostaneme
veronikasad
08.09.11,10:55
[QUOTE=stormcatcher;1845223]Ide totiž o toto.

Známi dostáva v práci min. mzdu + na drevo. Odvody ktoré zam. vykáže sa rovnajú odvodom z min mzdy. Ale zároveň uvádza, že vyplácal daňový bonus, čo je nemožné lebo oficialný príjem nemá vyšší o vyplácaný daň. bonus. A preto chce u zam. vyplácanie daň. bonusu zastaviť a aby ho mohla poberať . DB nemusí poberať jeho manželka.

Nech podpíše vyhlásenie k zdaň.príjmov, v ktorom nahlási zmenu. Stačí ak nepožiada zamestnávatela o ročné zúčtovanie dane a urobí si DP sám. DU pošle daňový bonus priamo jemu.
Problém by mohol nastať v prípade dlhšej PN-ky, ak by jeho ročný (oficialny) príjem nedosiahol 6-násobok min.mzdy.
stormcatcher
08.09.11,11:13
[QUOTE=stormcatcher;1845223]Ide totiž o toto.

Známi dostáva v práci min. mzdu + na drevo. Odvody ktoré zam. vykáže sa rovnajú odvodom z min mzdy. Ale zároveň uvádza, že vyplácal daňový bonus, čo je nemožné lebo oficialný príjem nemá vyšší o vyplácaný daň. bonus. A preto chce u zam. vyplácanie daň. bonusu zastaviť a aby ho mohla poberať . DB nemusí poberať jeho manželka. Nech podpíše vyhlásenie k zdaň.príjmov, v ktorom nahlási zmenu. Stačí ak nepožiada zamestnávatela o ročné zúčtovanie dane a urobí si DP sám. DU pošle daňový bonus priamo jemu.
Problém by mohol nastať v prípade dlhšej PN-ky, ak by jeho ročný (oficialny) príjem nedosiahol 6-násobok min.mzdy.
Aj keď nepožiada o ročné zúčtovanie, ale na doklade RZPD ktorý zam. vydáva pre zamestnanca, tam to uvedie, že boli vyplatené
veronikasad
08.09.11,11:33
[QUOTE=veronikasad;1845258]
Aj keď nepožiada o ročné zúčtovanie, ale na doklade RZPD ktorý zam. vydáva pre zamestnanca, tam to uvedie, že boli vyplatené
Nerozumiem tvojej otázke, ani skratke RZPD
stormcatcher
25.09.11,18:10
[QUOTE=stormcatcher;1845276]
Nerozumiem tvojej otázke, ani skratke RZPD
ktorej časti?
Ročné zúčtovanie preddavkov na daň.
fiesta
05.10.11,14:32
Ahojte, ja mám takú otázku,
od 1.9.2011 k nám nastúpila zamestnankyňa na TPP, má nárok na DB (má školopovinné dieťa), ale chce, aby jej DB bol vyplatený naraz. Moja otázka: môžem jej DB vyplatiť v ročnom zúčtovaní alebo si musí podať sama DP? Podotýkam, že vyslovene nechce mesačné vyplácanie DB. Ostatné podmienky na vyplatenie DB spĺňa.
Tweety
05.10.11,14:40
Ahojte, ja mám takú otázku,
od 1.9.2011 k nám nastúpila zamestnankyňa na TPP, má nárok na DB (má školopovinné dieťa), ale chce, aby jej DB bol vyplatený naraz. Moja otázka: môžem jej DB vyplatiť v ročnom zúčtovaní alebo si musí podať sama DP? Podotýkam, že vyslovene nechce mesačné vyplácanie DB. Ostatné podmienky na vyplatenie DB spĺňa.
DB si nemusí uplatňovať mesačne, môže si ho uplatniť pri RZD u vás(ak oň požiada v termíne do 15.2.)
ivka70
05.10.11,14:40
Ahojte, ja mám takú otázku,
od 1.9.2011 k nám nastúpila zamestnankyňa na TPP, má nárok na DB (má školopovinné dieťa), ale chce, aby jej DB bol vyplatený naraz. Moja otázka: môžem jej DB vyplatiť v ročnom zúčtovaní alebo si musí podať sama DP? Podotýkam, že vyslovene nechce mesačné vyplácanie DB. Ostatné podmienky na vyplatenie DB spĺňa.

Pokial si nebude uplatnovat DB pocas roka, ale potvrdenie o naroku prida k ziadosti o rocne zuctovanie dane, kde o DB poziada, tak jej ho mozete v RZPD vyplatit naraz - v buducom roku.
veronikasad
05.10.11,15:50
Ahojte, ja mám takú otázku,
od 1.9.2011 k nám nastúpila zamestnankyňa na TPP, má nárok na DB (má školopovinné dieťa), ale chce, aby jej DB bol vyplatený naraz. Moja otázka: môžem jej DB vyplatiť v ročnom zúčtovaní alebo si musí podať sama DP? Podotýkam, že vyslovene nechce mesačné vyplácanie DB. Ostatné podmienky na vyplatenie DB spĺňa.
Ak do konca roka nedosiahne príjem vo výške 6-násobku min.mzdy, nevznikne jej žiadny nárok na DB. Ak by však splnila podmienku mesačného príjmu (1/2 min.mzdy), vyplatený daňový bonus vrátiť nemusí.
Čiže, nevznikol by jej síce nárok na DB za obdobie 01-08/2011, ale vyplatený DB za obdobie 09-12/2011 vracať nebude.