mista from da blista
24.01.06,17:14
Ľudia aha:
Som SZČO 11 mesiacov, som študent 6 rokov, som v piatom ročníku, mám 6-ročné štúdium (o rok teda predlžujem), za dva mesiace mám dvadsaťpať, moj príjem z podnikania nebol vyšší ako 12-násobok minimálnej mzdy na Slovensku, doteraz som nič neplatil a nebudem teda podávať ani daňové priznanie. Zatiaľ som platil len zdravotné poistenie kým bolo treba, to už ale neplatím. Neplatím teda nič a nechávam to na štát :rolleyes:, pretože som momentálne nezaopatrené dieťa.
Otázka: kedy mám začať platiť zdravotné a sociálne poistenie?

Pretože podľa toho čo som si našiel neviem zistiť kedy prestanem byť nezaopatrené dieťa a budem musieť začať platiť:

http://www.obcan.sk/Default.aspx?catId=13&eventID=772
pise:
Nezaopatreným dieťaťom je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky. Po jej skončení je ním, ak spĺňa príslušné podmienky, najdlhšie do dovŕšenia 26 rokov veku
Nezaopatrené dieťa je podľa § 9 zákona č. 461/2003 Z. z. (http://jaspi.justice.gov.sk/) o sociálnom poistení v platnom znení (ďalej len „zákon") dieťa
do skončenia povinnej školskej dochádzky,
po skončení povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 26 rokov veku, ak ...
>> cize do dovrsenia veku 26


http://www.socpoist.sk/index/podstranka.php3?id=24&lang=sk
pise:
Za žiakov a študentov platí poistné na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie štát (za žiakov len poistné na nemocenské poistenie), najdlhšie však do 25. roku ich veku. Podmienkou je, že sú nezaopatrenými deťmi a nie sú povinní platiť na nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie ako zamestnanci a samostatne zárobkovo činné osoby. Za nezaopatrené dieťa sa na tieto účely pokladá dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie však do dovŕšenia 25 rokov, ak
sa sústavne pripravuje na budúce povolanie štúdiom, alebo
sa nemôže sústavne pripravovať na budúce povolanie alebo byť zamestnané pre chorobu alebo úraz, alebo
pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo byť zamestnané.>> cize do dovrsenia 25 rokov


http://mihal.blog.sme.sk/c/25762/Stat-plati-zdravotne-poistenie-aj-za-vecnych-studentov.html
pise:
Vzhľadom na to platí za Vás štát zdravotné poistenie. Platiť za Vás bude aj o rok, kedy budete mať 27 rokov a budete študentom 5-ho ročníka.

>> cize aj po dovrseni veku 27

No a na danovom urade mi povedala pani ze nemusim platit zdravotne poistenie ak som student a SZCO len do veku 25 rokov.

>> cize do dovrsenia 25 rokov

Kedy mám teda začat platiť?
Podľa môjho predpokladu by som nemusel platiť tento rok ani socialne ani zdravotne poistenie až kým neodštudujem 6 rokov štúdia. Dobre predpokladám?

Ďakujem moc za každu radu.
S pozdravom Juraj