janaGT
08.09.04,06:30
Môžte mi poradiť, akým spôsobom resp. na základe akého paragrafu môže dať pracovník výpoveď najlepšie okamžitú, keď zamestnávateľ porušuje tieto predpisy:
- nevypláca načas mzdu / nie je vyplatená ani do konca nasl. kal. mesiaca /, resp. vypláca mzdu len po čiastkach
- na pracovisku netečie voda, nefunguje elektrina, nie je tovar na predaj ...
Výpoveď dohodou zrejme zamestnávateľ pracovníkovi neumožní.
Ďakujem za skorú odpoveď.
janaGT
08.09.04,07:48
Pomôžte prosím!!!
Katka29
08.09.04,07:59
§ 69 ZP
(1) Zamestnanec môže pracovný pomer okamžite skončiť, ak
b) zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu alebo náhradu mzdy, alebo ich časť do 15 dní po uplynutí jej splatnosti

Zamestnanec, ktorý okamžite skončí pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov. Tento nárok, ak mu ho zamestnávateľ neuspokojí dobrovoľne, si môže zamestnanec uplatniť na súde v lehote troch rokov od okamžitého skončenia pracovného pomeru.

§ 70 ZP
Okamžité skončenie pracovného pomeru musí zamestnávateľ aj zamestnanec urobiť písomne, musia v ňom skutkovo vymedziť jeho dôvod tak, aby nebolo možné zameniť s iným dôvodom, a musia ho v ustanovenej lehote doručiť druhému účastníkovi, inak je neplatné. Uvedený dôvod sa nesme dodatočne meniť.
lepotka
08.09.04,08:01
Okamžité skončenie pracovného pomeru je podľa §68-70. §69 - Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca ods.1 písm.b) zamestnanec môže pracovný pomer skončiť okamžite ak, zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu alebo náhradu mzdy, alebo ich časť do 15 dní po uplynutí jej splatnosti.
janaGT
08.09.04,08:02
Ďakujem Vám pekne.
Magma
08.09.04,08:03
§67 Zákonníka práce - zamestnanec môže dať výpoveď z akéhokoľvek dôvodu, ibaže pri tomto platia výpovedné doby - najmenej 2 mesiace.

Pri nevyplatení mzdy môže zamestnanec okamžite rozviazať pracovný pomer - §69 ods. 1 písm.b/ ak mu zamestnávateľ nevyplatil mzdu alebo ich časť do 15 dní. Ďalej okamžite môže rozviazať prac.pomer z dôvodu zdravotného alebo je bezprostredne ohrozený jeho život, ale to tu neobstojí. Doporučujem použiť odsek ktorý som vyššie uviedla, že zamestnávateľ nevyplatil mzdu.
sokolovakl
09.09.04,10:34
pri okamzitom skoncení pracovného pomeru pocitam zapocet rokov ku dnu skoncenia ? alebo pripocitavam 2 mesacnú výpovednú dobu?, ak je ukoncenie na prelome mesiacov? dakujem
:cool:
vladan
09.09.04,10:39
o skončení pracovného pomeru by ste mali mať doklad, ktorý je podpísaný oboma stranami (teda zamestnancom a zamestnávateľom), či je to už dohoda o skončení pracovného pomeru alebo niečo iné. V tom dokumente by mal byť určený dátum skončenia pracovného pomeru a týmto dátumom sa skutočne PP skončí. Tento dátum je aj zároveň posledným dňom, kedy zamestnanec príde do práce, takže tento posledný deň je deň skončenia pracovného pomeru, ktorý dávate do zápočtového listu :-)
Pekný deň
zuzana
10.09.04,12:36
Pri nevyplat.mzdy do 15 dní po dni splatnosti možno okamžite skončiť pracovný pomer aj bez výpovednej lehoty?Keď chcem hneď odísť?
Magma
13.09.04,05:22
Áno, ide o okamžité skončenie pracovného pomeru.