adriana126
24.01.06,20:36
Poradí mi niekto ako sa účtujú zákazky v jednoduchom účtovníctve, ako mám zahrnúť nezaplatené faktúry, berú sa do výdavkov na konci roka alebo prechádzajú na ďalší rok, zákazka je už ukončená, len neboli zaplatené všetky faktúry. ďakujem za pomoc
Zita5
24.01.06,20:40
Poradí mi niekto ako sa účtujú zákazky v jednoduchom účtovníctve, ako mám zahrnúť nezaplatené faktúry, berú sa do výdavkov na konci roka alebo prechádzajú na ďalší rok, zákazka je už ukončená, len neboli zaplatené všetky faktúry. ďakujem za pomoc


Nezaplatené odoslané faktúry čiže pohľadávky k 31.12.2005 prechádzajú do budúceho roka . Ak ich budeš mať uhradené v roku 2006 , tak ti vstupujú do ZD v tom roku . Ich hodnotu uvádzaš aj vo Výkaze o majetku a záväzkoch k 31.12.2OO5.

Ak máš nezaplatené došlé faktúry - záväzky,tak postup je taký istý ako hore.Do výdavkov vstupujú v ten rok , ako ich uhradíte . Tak tiež výšku záväzkov k 31.12.2006 vykazuješ vo Výkaze o majetku a záväzkoch .

Odpoveď máš aj pohľadávky aj záväzky , lebo z Tvojej otázky som nie istá o čo kráča .;)
adriana126
25.01.06,18:47
ďakujem pekne za radu
Zita5
25.01.06,18:52
ďakujem pekne za radu

Aspoň som sa trafila s odpoveďou , alebo si mala na mysli niečo iné ?