vladors
24.01.06,22:09
Prosím poraďte
Je možné si kúpiť dom pred kolaudáciou?? Majiteľ vlastní pozemok 3 roky na ktorom má takmer dokončený RD, ktorý ponúka na predaj. Aké sú úskalia kúpy??? Čo sa vlastne kupuje, keď na LV sa (myslím si to) zapisuje RD až keď je skolaudovaný?? možno vôbec pokračovať v stavbe, keď stav. povolenie možno? (nemožno???) previesť na inú osobu. Priznám sa nevyznám sa v tom. ĎAKUJEM (prípadne mail: vladors@pobox.sk)
Barbara
25.01.06,06:44
Prosím poraďte
Je možné si kúpiť dom pred kolaudáciou?? Majiteľ vlastní pozemok 3 roky na ktorom má takmer dokončený RD, ktorý ponúka na predaj. Aké sú úskalia kúpy??? Čo sa vlastne kupuje, keď na LV sa (myslím si to) zapisuje RD až keď je skolaudovaný?? možno vôbec pokračovať v stavbe, keď stav. povolenie možno? (nemožno???) previesť na inú osobu. Priznám sa nevyznám sa v tom. ĎAKUJEM (prípadne mail: vladors@pobox.sk)


ja si myslím, že najlepšie by Ti poradili v nejakej realitke, alebo sa informuj u právnika. Aj realitky majú v ponuke nedokončené rodinné domy.
vieroslava
25.01.06,07:32
Môžeš kúpiť rozostavanú stavbu. Ako doklad o vlastníctve žiadaj od predávajúceho list vlastníctva na pozemok, právoplatné stavebné povolenie a geometrický plán na zameranie rozostavanej stavby. Stavba musí mať urobené aspoň 1.nadzemné podlažie (prízemie). Tieto doklady budú tvoriť prílohu ku kúpnej zmluve, ktorú predložíte na vklad na kataster.
Keď dostaneš list vlastníctva požiadaš príslušný stavebný úrad o zmenu stavebníka pred dokončením. Kolaudovať stavbu budeš už na seba.
Daj si pozor, najlepšie, keď si zoberieš so sebou odborníka, aby Ti predávajúci predložil a ododvzdal celý projekt, skontroluj, či sa stavba stavia podľa platného stavebného povolenia a projektu!