majuska
25.01.06,08:28
Prosím Vás o radu:
Družstvá účtujú podľa našej účtovnej osnovy pre podnikateľov alebo majú svoju ako napr. banky?
Ďakujem.