ejuskatn
25.01.06,09:32
začínam ako SZČO a dostala som príspevok z úradu práce /predtým som bola nezamestnaná/ 60.000,- Sk na nákup PC a pod. Poraďte mi mám si túto sumu dať normálne ako príjem ovplyvňujúci základ dane, keď je to dotácia? má s tým niekto skúsenosti?
Zita5
25.01.06,10:20
Do príjmu dáš čiastku len do výšky nákupu majetku na ktorý si dotáciu dostala . To znamená , že ak si tento rok vyčerpala napr. 50 000 Sk tak do príjmu dáš len túto výšku . Ostatné potom v budúcom roku ak by si mala čerpanie .

Myslím , že je to tak .
ejuskatn
25.01.06,10:57
prosím ťa a mohla by si mi povedať či ten príspevok z úradu práce je treba zaúčtovať do PNZD ? a tie veci ktoré kúpim do VNZD ? ďakujem
Zita5
25.01.06,11:02
prosím ťa a mohla by si mi povedať či ten príspevok z úradu práce je treba zaúčtovať do PNZD ? a tie veci ktoré kúpim do VNZD ? ďakujem
Do základu dane sa nezahŕňa dotácia , podpora a príspevok u daňovníka , ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva v zdaňovacom období , v ktorom ich prijal, ak neboli použité na úhradu daňových výdavkov., tieto príjmy nepoužité na úhradu daňových výdavkov sú zahrňované do základu dane:
1/ postupne vo výške odpisov majetku nadobudnutého z týchto príjmov alebo v pomernej časti zodpovedajúcej výške použitej dotácie ,podpory a príspevku na obstaranie odpisového majetku

2/v období čerpania dotácie,podpory a príspevku , ak tieto príjmy nesúviasia s výdavkom účtovaným v zdaňovacom období , v ktorom boli prijaté .Áno príjem z úradu práce dáš do príjmov OZD , ale len v takej výške ,v akej si zakúpila počítač .

Ak nákup bol za 60 000 Sk dáš do príjmu čiastku vo výške odpisov/postupne/ . Postupuješ buď v rámci odpisov , alebo podľa ceny zakúpenia do 30000Sk do výdavkov ovplyvňujúcich ZD .Neviem či si za tú sumu kúpila viac druhov majetku , alebo len jeden a to PC .
ejuskatn
25.01.06,11:12
Poprosím Ťa Zita 5 a ko je to so stravnými lístkami? je to pravda, že si 55% z ceny lístka t.j. 89,- Sk môžem dať do nákladov? Prepáč za otázky ale len začínam... :-))
Zita5
25.01.06,11:14
mimotemy
Poprosím Ťa Zita 5 a ko je to so stravnými lístkami? je to pravda, že si 55% z ceny lístka t.j. 89,- Sk môžem dať do nákladov? Prepáč za otázky ale len začínam... :-))


mimotemy Nepatrí to sem , ale ak si SZČO tak si možeš dať do nákladov 55% z ceny stravnej poukážke 89,- korunovej . Takže áno , je to pravda od 1.1.2006 .
ini
25.01.06,15:17
ejuskatn, pozri si sekciu Dan z prijmu, pod nazvom "pausalne vydavky" tam sme presne tieto pripady riesili

Tu je aj odpoved z Danoveho riaditelstva na danu otazku od apa:


Tu je celý text:


Dobrý deň,na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:

Podľa § 9 ods.2 písm.k) zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len ?zákon o dani z príjmov?) sú od dane oslobodené okrem iného aj podpory a príspevky poskytované z prostriedkov štátneho rozpočtu, okrem platieb prijatých v súvislosti s výkonom činností, z ktorých plynú príjmy podľa § 5 a 6, teda v súvislosti s výkonom závislej činnosti alebo s výkonom podnikateľskej činnosti. Z ustanovenia § 19 ods.2 písm.m/ zákona o dani z príjmov vyplýva, že ak príjem (prijatie) dotácie je zahrnovaný do základu dane, potom aj výdavky z nej hradené sú súčasťou daňových výdavkov, čím je teda zabezpečený neutrálny dopad na základ dane.

Ak daňovník fyzická osoba (ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo je platiteľom dph len časť zdaňovacieho obdobia) uplatní výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods.10 zákona o dani z príjmov, v sumách výdavkov (percentuálnych) sú zahrnuté všetky daňové výdavky okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je daňovník povinný platiť; toto poistné a príspevky si môže daňovník uplatniť vo výdavkoch v preukázateľnej výške.

V prípade, ak daňovník fyzická osoba v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti obdrží dotáciu z úradu práce, a to na obstaranie hmotného investičného majetku, takto obstaraný majetok sa zaúčtuje v knihe dlhodobého majetku. Podľa § 22 ods.9 zákona o dani z príjmov daňovník, ktorý uplatňuje výdavky percentom z príjmov (podľa § 6 ods. 10), nemôže uplatniť prerušenie odpisovania. Takýto daňovník fyzická osoba uplatňujúci výdavky percentom z príjmov vedie odpisy len evidenčne a o túto dobu nemôže lehotu určenú na odpisovanie hmotného majetku predĺžiť.


Na základe cit. ustanovení zákona o dani z príjmov možno uviesť, že v danom prípade nedôjde k duplicitnému uplatneniu výdavkov (percentuálne výdavky a odpisy majetku).


Súčasne dávame do pozornosti aj ustanovenie § 17 ods.10 zákona o dani z príjmov, podľa ktorého daňovník, ktorý zmenil spôsob uplatňovania výdavkov podľa § 19 (skutočné výdavky) na spôsob podľa § 6 ods.10 (výdavky percentom) a opačne, je povinný upraviť základ dane (podľa § 17 ods.8) za zdaňovacie obdobie, ktoré predchádzalo tejto zmene.

Váš dopyt: (DRSR opakuje moju otázku)
Podľa môjho názoru je nezlučiteľné v jednom daňovom priznaní živnostníka, ktorý z dotácie úradu práce si zaobstaral hmotný majetok, ktorý bude odpisovať a zároveň si uplatní paušálne výdavky vo výške 25, respektíve 60%.
Vychádzam z predpokladu, že ak živnostník zistí základ dane na základe rozdielu medzi daňovými príjmami a výdavkami, základ dane si zvýši o odpisy z majetku, ktorý nadobudol z prostriedkov dotácie. Zvýšenie základu dane je v podstate storno výdavku, pri paušálnych výdavkoch sa tento princíp nedá uplatniť.

Je môj názor správny, alebo ako správne zistiť základ dane v prípade keď je povinnosť upraviť základ dane o výdavky hradené z dotácie od úradu práce a vôľa uplatniť v tom istom zdaňovacom období paušálne výdavky.
Ďakujem..
Koniec pošty doročenej s DRSR

Ja som moc nezmúdrel, ale v zásade odobrili to, že ak odpisy bežia bez prerušenia a daňovník uplatní paušálne vyýdavky je vštko OK. Ja te názor nezdieľam, ale sa podriadim keď sa vyskytne u môjho klienta.
Benka2
25.01.06,23:50
Dotácie - pozrela by som si §10 a §17 zákona:o o dani z príjmov.
Benka2
25.01.06,23:56
Poprosím Ťa Zita 5 a ko je to so stravnými lístkami? je to pravda, že si 55% z ceny lístka t.j. 89,- Sk môžem dať do nákladov? Prepáč za otázky ale len začínam... :-))
Stravné: 5-12 hod 55% z 89 SK
12-18 hod 55% zo 135 Sk
nad 18 hod 55% z 208 SK
daňovo uznateľný podiel.
Benka2
26.01.06,00:01
Dotácie - pozrela by som si §10 a §17 zákona:o o dani z príjmov.
SOME
06.02.06,19:21
Viete niekto, či je ešte nejaká možnosť získať príspevok z úradu práce, ak zamestnáme osobu evidovanú na úrade práce 2 roky? Viem, že tá možnosť bola v r. 2003-2004, vtedy sme ten príspevok mali.
Ďakujem
KEJKA
06.02.06,20:09
Viete niekto, či je ešte nejaká možnosť získať príspevok z úradu práce, ak zamestnáme osobu evidovanú na úrade práce 2 roky? Viem, že tá možnosť bola v r. 2003-2004, vtedy sme ten príspevok mali.
Ďakujem
:)malina odkazuje:)


Za zamestnanca môžeš dostatť peniae, ale musíš sa s úradom práce o príspevku dohodnúť ešte pred samotným zamestnaním!
miriza
27.03.06,12:54
Nemáte niekto vypracovaný nejaký projekt na získanie toho jednorázového príspevku z Úradu práce??
fizzy
27.03.06,23:52
Ja mam taku konkretnu otazku ohladne dotacie:
v pod. plane pre urad prace som uviedol ucel pouzitia, okrem ineho, 25000 na nakup multifunkcneho zariadenia. Kupil som si vsak farebnu laserovu tlaciaren. Mozem teda na nakup tejto tlaciaren pouzit peniaze z prispevku?
fizzy
28.03.06,22:04
Prosim poradi mi niekto?
malina
28.03.06,23:12
Musíš sa držať toho, čo si uviedol v podnikateľskom zámere. Akékoľvek pochybnosti si vyjasni s pracovníkom úradu práce, ktorý Ťa má v súvislosti s príspevkom na starosti. V tomto Ti na Porade naozaj nikto neporadí...
turbo
29.03.06,10:01
Ja mam taku konkretnu otazku ohladne dotacie:
v pod. plane pre urad prace som uviedol ucel pouzitia, okrem ineho, 25000 na nakup multifunkcneho zariadenia. Kupil som si vsak farebnu laserovu tlaciaren. Mozem teda na nakup tejto tlaciaren pouzit peniaze z prispevku?

:) :)
Peniaze z príspevku môžeš použiť aj na nákup spomínanej tlačiarne, ale je potrebné urobiť dodatok k podnikateľskému zámeru - napísať kúpu tlačiarne namiesto multifunkčného zariadenia, a tento dodatok zaniesť a prejednať s úradom práce, ktorý ti príspevok schválil. Problém by byť s tým žiadny problém, aspoň podľa mojich skúseností.
Prajem pekný deň.;)
fizzy
29.03.06,18:41
Dakujem za odpovede...turbo, si mi aspon trocha zdvihol naladu ;)
Zajtra pojdem kuknut na urad prace, dlho som tam uz nebol, vcera naposledy...:)))