deha
08.09.04,10:14
Vraciam sa k zodpovednosti za škodu, agendu ktorú od 1.1.2002 prevzala SP od Slov. poisťovne. Zamestnávateľ bol povinný si poistné na poistenie zodpovednosti za škodu vypočítať sám, pričom použije sadzby poistného na poistenie zodpovednosti za škodu podľa hlavného druhu činnosti vykonávanej zamestnávateľom uvedené v prílohe zákona NR SR č. 274/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ak zamestnávateľ vykonáva rôzne druhy činností použije sa sadzba poistného na poistenie zodpovednosti za škodu vzťahujúca sa na činnosť s najvyššou sadzbou. Najnižšie poistné na poistenie zodpovednosti za škodu za poistné obdobie je 70,- Sk, pričom poistným obdobím na tento účel je predchádzajúci kalendárny štvrťrok. Vo firme sme poňali výraz vykonáva v pravom slova zmysle, že vykonáva! a podľa neho určili príslušné. percento. Ale zo Sociálnej poisťovne nás tf. kontaktovali, že oni to berú podľa z obchodného registra a tam máme uvedené aj činnosti , ktoré momentálne nevykonávame a sú o 1 percento vyššie , takže nám kázali doodviesť 1 % čo sme učinili až v júli 2003 za Q. predošlých období. Nedá sa nejak proti tomu brániť. A čo zvýšené poistné 2 % za každy začatý mesiac? Keď sa to nenazýva pokuta alebo penále je to náklad, alebo ako pri DPH zvýšená DPH nie je náklad? Ak by ste prosím mali niekto nejaké konkrétne skúsenosti , alebo nejaké oficialne vyjadrenia, prosím Vás o reakciu, možno by ste ma mohli nejak inšpirovať, rep. posunúť dopredu, lebo čochvíľa budem mať zrejme pri odovzdávaní agendy aj kontrolu a rada by som o tom viac vedieť aj od druhých.
Anonymka
06.12.05,15:19
Mám presne takýto problém. Dostala som rozhodnutie, že nám zvýšili poistné za zodp.za škodu ... za rok 2002 - aký účet mám použiť a či to bude daňový výdavok. Ja predpokladám, že to daňový výdavok nebude, ale neviem aký účet použiť. Dík.
Anonymka
07.12.05,08:56
:o :confused: nikto nevie poradiť??? Prosím!
Tweety
07.12.05,09:12
Mám presne takýto problém. Dostala som rozhodnutie, že nám zvýšili poistné za zodp.za škodu ... za rok 2002 - aký účet mám použiť a či to bude daňový výdavok. Ja predpokladám, že to daňový výdavok nebude, ale neviem aký účet použiť. Dík.
To Vám dorubili penále za nezaplatené poistné, alebo ako?:o
Anonymka
08.12.05,08:29
No v podstate áno. Išlo o to, že sme si poistné vypočítali chybne, použili sme zlú sadzbu a keď nás na to upozornili, opravili sme to a hneď aj zaplatili. Potom aj penále. Ale tentokrát nám predpísali na úhradu zvýšené poistné na poistenie zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania za všetky štvrťroky 2002. Možno som sa vyššie nesprávne vyjadrila, prepáčte.
Anonymka
08.12.05,10:00
Prosím, súrne!!!! :o
Tweety
08.12.05,10:02
No v podstate áno. Išlo o to, že sme si poistné vypočítali chybne, použili sme zlú sadzbu a keď nás na to upozornili, opravili sme to a hneď aj zaplatili. Potom aj penále. Ale tentokrát nám predpísali na úhradu zvýšené poistné na poistenie zodpovednosti za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania za všetky štvrťroky 2002. Možno som sa vyššie nesprávne vyjadrila, prepáčte.
Môj názor je, že je to nedaňový náklad účet 545AE;) :eek: .
Anonymka
08.12.05,10:14
no ale to žiadna pokuta, či penále nie je!


Môj názor je, že je to nedaňový náklad účet 545AE;) :eek: .
Tweety
08.12.05,10:26
no ale to žiadna pokuta, či penále nie je!
Nie sú to sankcie za porušenie predpisov zákonného sociálneho alebo zdracovtného poistenia? Neviem o čo vlastne Ti ide?;) :cool:
Anonymka
08.12.05,10:31
Tak je to nazvané ako zvýšené poistenie. Sankcie sa z toho už platili.
Tweety
08.12.05,11:12
Tak je to nazvané ako zvýšené poistenie. Sankcie sa z toho už platili.
Ale ak je to za rok 2002, je rozhodujúce, kedy ste o tom boli informovaní, pretože len tak do nákladov staré roky nemôžu ísť.;)
Anonymka
08.12.05,12:59
No ešte v roku 2004. Vtedy sme zaplatili sankcie, ale teraz že máme záväzky voči SP, zaslali nám aj toto rozhodnutie o zvýšenom poistnom. Je mi jasné, že to nebude daňový výdavok, ale neviem aký účet použiť. Predtým to bol účet 568. Mala by som to zaúčtovať na 568 AE nedaňovú ???
Tweety
08.12.05,13:03
No ešte v roku 2004. Vtedy sme zaplatili sankcie, ale teraz že máme záväzky voči SP, zaslali nám aj toto rozhodnutie o zvýšenom poistnom. Je mi jasné, že to nebude daňový výdavok, ale neviem aký účet použiť. Predtým to bol účet 568. Mala by som to zaúčtovať na 568 AE nedaňovú ???
Ty teraz účtuješ rok 2004?
Anonymka
08.12.05,13:46
Jaj, už neviem, ako to mám vysvetliť, no pokúsim sa. Neúčtujem 2004 ale neviem aký účet použiť na zvýšené poistné, keďže rozhodnutie sme teraz dostali a teraz sme zaplatili to zvýšené poistné za rok 2002. Je to zrozumiteľnejšie?
Tweety
08.12.05,16:38
Jaj, už neviem, ako to mám vysvetliť, no pokúsim sa. Neúčtujem 2004 ale neviem aký účet použiť na zvýšené poistné, keďže rozhodnutie sme teraz dostali a teraz sme zaplatili to zvýšené poistné za rok 2002. Je to zrozumiteľnejšie?
Ak je to poistné, dala by som to na 524AE/336AE. Ak je predpis v tomto roku, tak aj náklad patrí do tohto roka.;) :o
Anonymka
09.12.05,09:13
Takže daňovo uznateľný??? Aj vtedy na ten účet, keď sa to na tom účte predtým neúčtovalo? Dík
Tweety
09.12.05,09:18
Takže daňovo uznateľný??? Aj vtedy na ten účet, keď sa to na tom účte predtým neúčtovalo? Dík
A na ktorý účet si účtovala odvody poisťovniam? Už presne neviem, aký bol v roku 2002 na tento odvod účet, teraz odvody do SP účtujeme na 524AE. Takže naúčtuješ tam, kam účtuješ odvody.;)
Tweety
09.12.05,09:27
Mám taký pocit, že toto poistenie sa vtedy účtovalo na 548.
Anonymka
09.12.05,09:36
No 548 a potom neskôr na 568. Takže 524, hej? A nedaňový výdavok ... keďže je to za starý rok. Dobre hovorím?
Tweety
09.12.05,09:48
No 548 a potom neskôr na 568. Takže 524, hej? A nedaňový výdavok ... keďže je to za starý rok. Dobre hovorím?
Opravy významých nákladov a výnosov minulých účtovných období účtujeme podľa§15 odst.1 postupov účtovania ako účtovné prípady bežného účtovného obdobia na príslušných účtoch , ak ide o významné opravy účtujeme cez účet 428, alebo 429.;)
deha
02.02.06,11:58
Zvýšené poistné je vlastne sankcia!! Doúhradu ste spravili v r.2004 ale teraz vám prišlo rozhodnutie, to je presne ako napr. zvýšená DPH pri oneskorenej úhrade, takže do pripočit.položiek nenákladových