ddano
25.01.06,12:58
Prišla nám pokuta za oneskorené podanie štvrťročného prehľadu o zrazených preddavkoch na daň zo závislej činnosti.
Daň bola vždy zaplatená načas, iba výkazy sme posielali neskoro.
Ako vidíte možnosť odvolania? Alebo radšej zaplatiť?
Tweety
25.01.06,13:04
Prišla nám pokuta za oneskorené podanie štvrťročného prehľadu o zrazených preddavkoch na daň zo závislej činnosti.
Daň bola vždy zaplatená načas, iba výkazy sme posielali neskoro.
Ako vidíte možnosť odvolania? Alebo radšej zaplatiť?
Na žiadosť musíš dať 500.- kolok, takže treba zvážiť odvolanie,( pretože nemusia uznať a pravdepodobne neuznajú,) keď ste neposlali, tak asi je to neúspech. :);)