simona sucha
22.11.11,22:35
ahojte..chcem vas poprosit o radu.. rodicia darovali manzelovi v roku 2010 rodinny dom, my ho chceme v tomto roku predat, manzel tam nemal trvaly pobyt a ani ho tym padom nevlastnil 5 rokov.. ako teraz sa vypocita danova povinnost pri naslednom predaji? a ak by bol napr. nadob. v roku 2011? a ktory zakon to upravuje? dakujem pekne za odpoved...
Katy a R
22.11.11,22:52
simona sucha
23.11.11,10:32
dakujem.. ale som tam na moju otazku nenasla odpoved...
luja5
23.11.11,11:28
Nie som odborník na danú tému, preto by som sa pokúsila pomôcť si napríklad stránkou
http://www.poradca.sk/SubPages/OtvorDokument (http://www.poradca.sk/SubPages/OtvorDokument/Clanok.aspx?idclanok=73714)/ (http://www.poradca.sk/SubPages/OtvorDokument/Clanok.aspx?idclanok=73714)Clanok.aspx?idclanok=73 714 (http://www.poradca.sk/SubPages/OtvorDokument/Clanok.aspx?idclanok=73714).
Aj keď odpoveď na uvedenej stránke je z roku 2007, pristupovala by som k hľadaní odpovede v súčasnej situácii analogicky, porovnala by som si znenia (prípadnú zmenu znenia) príslušných zákonných ustanovení...
Katy a R
23.11.11,16:36
dakujem.. ale som tam na moju otazku nenasla odpoved...
.. no inde odpoveď nenájdeš ;)... len v zákone o DzP - keby si klikla - rovno ťa hodí na §8 zák o DzP s odvolávkou na § 25 .. to isté aj v príspevku od luja5 (v tomto prípade postup platí aj teraz)
betka
23.11.11,20:11
ahojte..chcem vas poprosit o radu.. rodicia darovali manzelovi v roku 2010 rodinny dom, my ho chceme v tomto roku predat, manzel tam nemal trvaly pobyt a ani ho tym padom nevlastnil 5 rokov.. ako teraz sa vypocita danova povinnost pri naslednom predaji? a ak by bol napr. nadob. v roku 2011? a ktory zakon to upravuje? dakujem pekne za odpoved...

Dary: nie su predmetom dane u FO v zmysle par. 3/2a, okrem príjmu z neho plynúceho, napr. predaj, prenájom.

Keď dôjde ku predaju, ide o Váš ppríjem v zmysle par. 8/1/b, a ako daňový výdavok si môžete uplatniť cenu:
8/(5) Pri príjmoch podľa odseku 1 písm. b) až e) je výdavkom

a) kúpna cena preukázateľne zaplatená za vec, cenný papier alebo opciu,
b) cena veci, cenného papiera alebo opcie zistená v čase nadobudnutia, ak nejde o výdavok podľa písmena a), pričom pri nehnuteľnostiach získaných dedením alebo darovaním sa vychádza z ceny podľa § 25,
c) zostatková cena podľa § 25 ods. 3, ak ide o majetok, ktorý bol zahrnutý v obchodnom majetku,
d) finančné prostriedky preukázateľne vynaložené na technické zhodnotenie, opravu a údržbu veci vrátane ďalších výdavkov súvisiacich s predajom veci okrem výdavkov na osobné účely,

§ 25

(1) Vstupnou cenou hmotného majetku a nehmotného majetku je

a) obstarávacia cena;118) obstarávacou cenou majetku nadobudnutého od fyzickej osoby darom, je obstarávacia cena zistená u darcu, len ak ide o majetok, ktorý u darcu nebol zahrnutý do obchodného majetku, pričom pri jeho predaji uskutočnenom v deň darovania by sa naň nevzťahovalo oslobodenie podľa § 9,

f) zostatková cena majetku zistená u darcu pri vyradení v dôsledku jeho darovania, okrem majetku vylúčeného z odpisovania alebo zostatková cena majetku zistená u darcu, ktorý je fyzickou osobou, pri vyradení z obchodného majetku (§ 9 ods. 5), ak ide o majetok, ktorý bol u darcu zahrnutý v obchodnom majetku [§ 2 písm. m)], pričom pri jeho predaji uskutočnenom v deň darovania by sa naň nevzťahovalo oslobodenie podľa § 9, okrem majetku vylúčeného z odpisovania,