klaudia.klaudia
23.11.11,13:34
Dobrý deň,
bola som prijatá z úradu práce na čiastočný úväzok na zastupovanie ekonomky počas jej PN. Počas skúšobnej doby som sa ocitla na PN z dôvodu rizikového tehotenstva. Dnes som sa dozvedala, že s ekonomkou rozviazali pracovný pomer. Chcela som sa informovať, že či mi môžu dať teraz výpoveď keď som na PN z dôvodu rizikového tehotenstva alebo automaticky sa končí so mnou pracovná zmluva, keďže som bola iba na zastupovanie.
Tweety
23.11.11,13:36
Dobrý deň,
bola som prijatá z úradu práce na čiastočný úväzok na zastupovanie ekonomky počas jej PN. Počas skúšobnej doby som sa ocitla na PN z dôvodu rizikového tehotenstva. Dnes som sa dozvedala, že s ekonomkou rozviazali pracovný pomer. Chcela som sa informovať, že či mi môžu dať teraz výpoveď keď som na PN z dôvodu rizikového tehotenstva alebo automaticky sa končí so mnou pracovná zmluva, keďže som bola iba na zastupovanie.
§72ZP
(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.
klaudia.klaudia
25.11.11,14:59
Podľa tohto zákona áno, ale ja som fakticky mala na dobu určitú.
Mila123
25.11.11,15:03
Podľa tohto zákona áno, ale ja som fakticky mala na dobu určitú.
reaguješ na to, že si niekoho zastupovala a ten už nie je zamestnancom.....
podľa môjho názoru, nie je koho zastupovať......mala ti poriešiť , po prepustení pracovníčky, kt. si zastupovala Tvoju PZ inak....
klaudia.klaudia
28.11.11,13:16
Z toho vyplýva, že majú nárok mi dať výpoveď. Ešte jedna otázka. S ekonomkou rozviazali pracovný pomer k 23.11.2011, dnes t.j. 28.11.2011 mi prišiel mail, aby som prišla podpísať dohodu o rozviazaní pracovného pomeru k 23.11.2011. Nie tam nejaká lehota, že mi to musia dopredu oznámiť. Ja som nemala pracovný pomer k určitému dátum, aj keď bol na dobu určitý, takže nemohla som vedieť, že kedy so mnou ukončia pracovný pomer. Nemôžem sa podľa nejakého zákona brániť, že mi to mali oznámiť skôr?
Mila123
28.11.11,13:39
Z toho vyplýva, že majú nárok mi dať výpoveď. Ešte jedna otázka. S ekonomkou rozviazali pracovný pomer k 23.11.2011, dnes t.j. 28.11.2011 mi prišiel mail, aby som prišla podpísať dohodu o rozviazaní pracovného pomeru k 23.11.2011. Nie tam nejaká lehota, že mi to musia dopredu oznámiť. Ja som nemala pracovný pomer k určitému dátum, aj keď bol na dobu určitý, takže nemohla som vedieť, že kedy so mnou ukončia pracovný pomer. Nemôžem sa podľa nejakého zákona brániť, že mi to mali oznámiť skôr?
§ 71
Skončenie pracovného pomeru
dohodnutého na určitú dobu


(1) Pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu sa skončí uplynutím tejto doby.

(2) Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

(3) Pred uplynutím dohodnutej doby sa môže skončiť pracovný pomer podľa odseku 1 aj inými spôsobmi uvedenými v § 59.
evka-janekova
30.01.12,17:08
Dobrý večer,
tehotná zamestnankyňa je v skúšobnej dobe do 15.02.2012. V práci pracuje s čpavkom, ktorý je pre tehotné ženy škodlivý. Môže ísť na PN? Môže ju zamestnávateľ prepustiť ešte počas skúšobnej doby?

Dakujem za odpoveď
Mila123
30.01.12,17:09
2x áno
veronikasad
30.01.12,18:49
Mila, s druhým ano nesúhlasím

(1) V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, ak ďalej nie je ustanovené inak. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacou ženou len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.
mimosin
30.01.12,21:14
Dobrý večer,
tehotná zamestnankyňa je v skúšobnej dobe do 15.02.2012. V práci pracuje s čpavkom, ktorý je pre tehotné ženy škodlivý. Môže ísť na PN? Môže ju zamestnávateľ prepustiť ešte počas skúšobnej doby?

Dakujem za odpoveď


Skončiť PP môžete, ale len pri dodržaní už citovaného - § 72 ods. 1 Zákonníka práce.

Zamestnankyňa za tehotnú sa považuje len vtedy, ak zamestnávateľa písomne informovala o svojom stave a predložila mu o tom lekárske potvrdenie (§ 40, ods. 6 ZP).

Zvýšenú ochranu poskytuje ZP pri skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe - tehotnej žene, matke do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacej žene. Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe - je možné len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, musí sa náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné. (§ 72 ods. 1 Zákonníka práce). Všetky 3 podmienky musia byť splnené súčasne.

ZP nedefinuje, čo je možné považovať za výnimočné prípady, ale skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe nemôže nastať za situácie, ktorá súvisí s jej materstvom a tehotenstvom, ale musí byť uvedený iný dôvod, ako napr. na pracovnej pozícii sa neosvedčila, pri výkone práce sa vyžaduje ???????, nepreukázala požadované zručnosti , atď.

Skúšobná doba sa predlžuje o PN -prekážka v práci na strane zamestnanca.

PN - by riešila situáciu v prípade, ak by bol pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu. PP skončí uplynutím dohodnutej doby, bez ohľadu na tehotenstvo.