rever
25.01.06,15:52
Zákazník dostal do prenájmu priestory v OZC MAX, ktoré si sám zariadil vybavením predajne, osvetlením, podlahou a pod.
Poradte mi prosím ako zaúčtovať v PÚ napr. laminátovú podlahu v hodnote 50.000,- Sk + DPH, ktorú si sám nájomca kúpil aj sám položil???
Ide o technické zhodnotenie budovy, ktorá mi nepatrí a po skončení nájomnej zmluvy som povinný dať priestory do pôvodného stavu???
Zdá sa mi to čudné technicky zhodnotiť niečo čo vlastne nemám!!!
Marianna01
25.01.06,17:10
Ja by som dala podlahu do DHM, ak nemáte dohodnuté s nájomcom nejaké podmienky úpravy priestorov. Väčšinou nájomcovia nejaké klauzuly v zmluvách majú, hlavne čo sa týka stavebných a podobných úprav. Ale ak to tam nemáte, zaúčtujte to ako obstaranie DHM a odpisujte. Ak sa zdržíte v priestoroch dlhšie, snáď to stihnete odpísať. Ak nie, buď podlahu predáte v zostatkovej hodnote následníkovi (aj takto to zvyknú riešiť), alebo to budete musieť z majetku vyradiť.
ondrejvla
25.01.06,17:26
Súhlasím s predošlou odpoveďou a dodávam, pri ukončení nájomnej zmluvy, ak zabudovaný majetok nepredáte v zost.cene, tento odpíšete jednorázovo do nákladov, tým ho vyradíte z majetku.
rever
26.01.06,16:53
Ďakujem za Vaše názory s ktorými súhlasím, ale mal som skôr dilemu, či je laminátová podlaha samostatný hnuteľný majetok a zaradiť ho niekde do inventáru predajne, alebo je to súčasť budovy a zaúčtovať ho ako technické zhodnotenie budovy ktorá nie je moja a neviem jej hodnotu.
Doba odpisovania by v týchto prípadoch bola rôzna, a v neposlednom rade podľa môjho názoru laminátová podlaha nie je samostatný hnutelný majetok!!!
ALDA
26.01.06,17:07
Ďakujem za Vaše názory s ktorými súhlasím, ale mal som skôr dilemu, či je laminátová podlaha samostatný hnuteľný majetok a zaradiť ho niekde do inventáru predajne, alebo je to súčasť budovy a zaúčtovať ho ako technické zhodnotenie budovy ktorá nie je moja a neviem jej hodnotu.
Doba odpisovania by v týchto prípadoch bola rôzna, a v neposlednom rade podľa môjho názoru laminátová podlaha nie je samostatný hnutelný majetok!!!

Sú to zriaďovacie náklady..ako píšeš v zadaní témy!..Takže ako Vlasti písala do majetku a odpisy. Ja som si dala u prenejímateľa podpísať, že s tým súhlasí a ak skončím skôr ako zriaď. náklady odpíšem, odkúpi ich v zoztatkovej cene.