Zelkaem
25.11.11,10:09
Na stránke DRSR je formulár Dohoda o spôsobe doručovania písomností elektronickými prostriedkami, ktoré nebudú podpísané zaručeným el. podpisom podľa § 20 ods. 8 zákona. Chcem sa spýtať, či je táto dohoda aktuálna od 1.1.2012, lebo deď som bola na DÚ, tak mi povedali, že majú byť nové dohody, ktoré budú platiť od 1.1.2012.
Katarína111
25.11.11,10:26
áno momentálne je platná táto, ale dnes som hovorila s pani na DU a hovorila, že je rozumnejšie ešte nejaký ten týždeň vydržať a budú nové dohody aj nové registračné listy. A tu sa už nebudú musieť doručovať prvé strany podaných dokumentov na DU. Tak by som ešte chviľu vydržala. Ja som ten istý prípad.
tictac7
25.11.11,10:50
áno momentálne je platná táto, ale dnes som hovorila s pani na DU a hovorila, že je rozumnejšie ešte nejaký ten týždeň vydržať a budú nové dohody aj nové registračné listy. A tu sa už nebudú musieť doručovať prvé strany podaných dokumentov na DU. Tak by som ešte chviľu vydržala. Ja som ten istý prípad.

neviem, odkiaľ má pani na DÚ takéto info, ja osobne by som bola rada, keby to bola pravda, ale - máme tu zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, kde v § 13 ods. 6 je vyslovene napísané "Podanie urobené elektronickými prostriedkami, ak nebolo podané spôsobom podľa odseku 5, alebo podanie urobené telefaxom je potrebné doručiť aj v listinnej forme, a to do piatich pracovných dní od odoslania podania urobeného elektronickými prostriedkami, alebo telefaxom, inak sa považuje za nedoručené."
No a 1. veta § 13 ods. 5 znie "Podanie urobené elektronickými prostriedkami sa podáva prostredníctvom elektronickej podateľne......a MUSÍ BYŤ PODPÍSANÉ ZARUČENÝM ELEKTRONICKÝM PODPISOM osoby, ktorá ho podáva.
Takže z toho jednoznačne vyplýva, že bez ZEP-u sa naďalej bude pokračovať tak, ako doteraz - krycí list vytlačiť a poslať poštou. Zmena bude až od 1.1.2013, keď už budeme musieť mať ZEP všetci (teda platci DPH)....
VERONIKA6
25.11.11,10:57
lejka
25.11.11,11:02
Aj ja si ešte počkám. Vybavila som si už ZEP, ale ešte som sa nerozhodla, či budem používať ZEP alebo radšej Dohodu.