VieraPopluharova
01.12.11,16:21
1/Nákup tovaru z Holandska.
2/V Holandsku je DPH 19percent.


Postup:
1/Registrácia podľa § 7a novely zákona o DPH z dôvodu ,každá osoba registrovaná podľa § 7a novely zákona o DPH že je podľa § 69 ods. 6 zákona o DPH pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu povinná platiť daň. Po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom jej vznikla daňová povinnosť, je povinná do 25 dní podať daňové priznanie , samozrejme v elektr. podobe a v tej istej lehote aj zaplatiť daň.
2/Faktura od dodavateľa bude vystavená bez DPH
3/ DPH priznám v SR 20%

Uvažujem správne? Ešte som to nerobila.
Teoria je jedno a prax druhá......
VieraPopluharova
04.12.11,13:16
Posúvam.... vďaka
srska
04.12.11,14:08
ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom nadobúda tovar z iného členského štátu platí: § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. (aj príklad, kedy sa registrovať) (http://www.******.sk/viewtopic.php?f=17&t=13)
srska
04.12.11,14:32
ak je zdaniteľná osoba registrovaná podľa § 7a zákona 222/2004 platí:

Článok 4 - nezdanenie nadobudnutia tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

Pridelenie identifikačného čísla pre DPH (IČ DPH) zdaniteľnej osobe, ktorá poskytuje služby do iného členského štátu alebo ich z neho prijíma, pričom má DPH platiť výlučne odberateľ, nemá ovplyvniť právo tejto osoby na nezdanenie tovaru, ktorý nadobudne v rámci Spoločenstva. Zdaniteľná osoba, ktorá má právo na nezdanenie nadobudnutia tovaru z iného členského štátu, má toto právo naďalej bez ohľadu na to, že jej bolo pridelené IČ DPH z dôvodu prijatia alebo poskytnutia služieb. Ak však v súvislosti s nadobudnutím tovaru v rámci Spoločenstva zdaniteľná osoba oznámi svoje IČ DPH dodávateľovi, má sa za to, že sa rozhodla zdaňovať nadobudnutie tovaru. Podľa zákona o DPH ide o prípady, kedy je zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa § 7a zákona o DPH a má pridelené slovenské IČ DPH. Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom dane, nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu, ktorého celková hodnota za stanovené obdobie nedosiahla 13 941,45 eur, má podľa nariadenia právo na nezdanenie tovaru nadobudnutého z iného členského štátu. Toto právo nevyplýva z ustanovenia § 11 ods. 5 zákona o DPH, a preto pokiaľ nedôjde k úprave zákona oDPH, na základe zásady prednosti práva EÚ pred národným právom má od 1. júla 2011 prednosť článok 4 nariadenia pred § 11 ods. 5 zákona o DPH.

Príklad č. 1
Zdaniteľná osoba je od 20. júna 2011 registrovaná pre daň podľa § 7a zákona o DPH z dôvodu poskytovania služieb s miestom dodania podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň zákazník v inom členskom štáte. V septembri 2011 si táto zdaniteľná osoba prvýkrát objedná tovar v hodnote 800 eur z iného členského štátu – z Maďarska, pričom pri objednaní tovaru nepoužije IČ DPH pridelené podľa § 7a
zákona o DPH. Maďarský dodávateľ jej na základe tejto skutočnosti uplatní k cene tovaru sadzbu dane platnú v Maďarsku. Zdaniteľná osoba nie je podľa článku 4 nariadenia povinná priznať a zaplatiť slovenskú daň z nadobudnutia tovaru v tuzemsku.

Poznámka:
Ak by zdaniteľná osoba pri objednaní tovaru oznámila maďarskému podnikateľovi svoje IČ DPH, považuje sa v zmysle článku 4 nariadenia za osobu, ktorá sa rozhodla zdaňovať nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu. V takomto prípade maďarský podnikateľ vyhotoví faktúru v cene bez DPH a dodanie tovaru uvedie v súhrnnom výkaze. Zdaniteľná osoba je osobou povinnou platiť daň v zmysle § 69 ods. 6 zákona o DPH.

zdroj: mp drsr (http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/brozury_a_letaky/data/info_vyk_nar_282_2011.pdf)
zk24
04.12.11,16:30
Ahoj Vierka,

mozes najprv uzrejmiť, či nadobudateľ je zdaniteľná osoba (platiteľ, neplatiteľ) a o aký tovar pojde, v prípadne akej cene? Takisto ci dodavateľ bude zdaniteľná osoba, prípadne platiteľ, neplatiteľ....*
zk24
04.12.11,16:48
Varianta 1)
*
*
Dodávateľ: NL sro., Platiteľ DPH
Odberateľ: SR sro., Platiteľ DPH
*
SR došlo k nadobudnutiu tovaru, ktoré je predmetom DPH v SR podľa § 2 ods. 1 písm. c).
Slovenský platiteľ je osobou povinnou platiť DPH v SR podľa § 69 ods. 6. *
SR Platiteľ je povinný v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie priznať DPH (Riadky 07 a 08).
Slovenský platiteľ si môže uplatniť odpočítanie priznanej DPH (Riadok 21)

Varianta 2)
*
Dodávateľ: Platiteľ DPH
Odberateľ: SR sro., Neplatiteľ DPH neregistrovaný pre IČ DPH
*
FA z*NL bude vystavená s* DPH. Slovenský podnikateľ zaplatí celkovú sumu faktúry a*nemá nárok na odpočítanie dane.
*
§ 11 Nadobudnutie tovaru v*tuzemsku z iného členského štátu
(4) Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu nie je predmetom dane, ak
a) dodanie takého tovaru v tuzemsku by bolo oslobodené od dane podľa § 47 ods. 7 až 10,
b) nadobúdateľom je zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom a ktorá nie je registrovaná pre daň podľa § 7, alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a ktorá nie je registrovaná pre daň podľa § 7, a súčasne celková hodnota nadobudnutého tovaru nedosiahla 13 941, 45 eura za predchádzajúci kalendárny rok a ani v prebiehajúcom kalendárnom roku túto hodnotu nedosiahne.

§ 7
(1) Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, alebo*právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred nadobudnutím tovaru, ktorým celková hodnota tovaru bez dane nadobudnutého z iných členských štátov dosiahne v kalendárnom roku 13 941, 45 eura.
(2) Žiadosť o registráciu pre daň môže podať osoba podľa odseku 1 aj v*prípade, ak hodnota tovaru bez dane nadobudnutého z iných členských štátov nedosiahla v kalendárnom roku 13 941, 45 eura.


Varianta 3)
*
Dodávateľ: Platiteľ DPH
Odberateľ: SR sro., Neplatiteľ DPH ale registrovaý podľa §7
*
FA z*NL bude vystavená bez* DPH. Slovenský podnikateľ si objedná tovar pod prideleným IČ DPH. Slovenský podnikateľ musí Tovar zdaniť podľa §69 ods.6 a nemá nárok na odpočítanie dane.
*
Varianta 4)
*
Dodávateľ: NL *sro., Neplatiteľ DPH
Odberateľ: SR* sro., Platiteľ DPH
*
Ak platiteľ nadobudne tovar z iného členského štátu od neplatiteľa (osoby neidentifikovanej pre daň), nepodlieha toto nadobudnutie DPH a platiteľ ho neuvádza v daňovom priznaní vôbec. Celá hodnota takto nadobudnutého tovaru je nákladom, resp. výdavkom platiteľa.
Takéto nadobudnutie tovaru nie je predmetom DPH, čo vyplýva z § 11 ods. 2 zákona o DPH.
zk24
04.12.11,16:48
Dufam som sa nikde nepomylila.... bože zas tie hviezdičky...*
VieraPopluharova
04.12.11,18:36
Zuzka,

krásne si to rozpísala, mňa sa týka varianta č.3, ospravedlňujem sa, automaticky som napísala niečo čo nebolo upresnené, ak by som Ti mohla za toto dať aspoň 5 x užitočné, ale dá sa len 1 x. Takže aspoň takto ::):):):):)

Ďakujem.
zk24
04.12.11,21:51
Ziaden pocet udelenych bodov sa nevyrovna mojmu dobremu pocitu ze viem pomoct :) Dakujem aj za 1x uzitocne :)
KEJKA
04.12.11,22:59
bodík pridám aj ja - krásne a prehľadné, x-násobne užitočné. ked už mne sa nechce takto písať.:mee:
luky18
09.12.11,20:33
ZK24 k tomu variantu č.2, ak to dobre chápem tak môj reálny príklad je takýto. Nadobudnutie tovaru z ČR, v podobe kúpy notebooku v hodnote 600,- Eur (kúpa cez internet). Nadobúdateľ nie je pred kúpou notebooku registrovaný podľa § 7a, ani platca DPH. Kúpa tovaru bola len jednorázová "akcia" počas roka, žiadne iné nadobúdanie tovaru už nebolo počas roka. Takže podľa variantu č.2, sa nemusel registrovať pred kúpou tovaru a zdaňovať tovar???

Ak sa však o pár mesiacov tento nadobúdateľ registroval (stále neplatca DPH) podľa § 7a, tak je povinný každé nadobudnutie tovaru z iného členského štátu EU zdaniť podľa toho či uvedie alebo neuvedie svoje IČ DPH pri núkupe???

Inak tie zákony sú tak zložito písané, koľkokrát tápam či si to vysvetlím správne, lebo samé odkazy na ďalšie a ďalšie paragrafy:mad:

Za odpoveď vopred ďakujem.
zk24
09.12.11,21:02
Ahoj Luky.

Skusme si najprv ujasnit ci sa tento slovensky nadobudatel tovaru registroval podľa §7 alebo podľa §7a. To je rozdiel.
luky18
10.12.11,10:57
Slovenský nadobudateľ je registrovaný pred nadobudnutím tovaru z ČR (notebook) nebol registrovaný ani podľa § 7 ani podľa § 7a. Až dva mesiace po kúpe sa musel registrovať podľa § 7a, lebo dodal služby od iného členského štátu.
zk24
11.12.11,12:42
Slovenský nadobudateľ je registrovaný pred nadobudnutím tovaru z ČR (notebook) nebol registrovaný ani podľa § 7 ani podľa § 7a. Až dva mesiace po kúpe sa musel registrovať podľa § 7a, lebo dodal služby od iného členského štátu.

Ahoj Luky,*

ja to chápem takto.*

Podľa*
§ 69 (6) Pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu je povinná platiť daň osoba, ktorá tovar nadobudne podľa § 11 a § 11a.

§ 11
(2) Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu je predmetom dane, ak

a) nadobúdateľom je zdaniteľná osoba (= to si ty)* konajúca v postavení zdaniteľnej osoby, právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, alebo zahraničná osoba, ktorá je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, a

b) dodávateľom je osoba identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, ktorá dodala tovar za protihodnotu, okrem dodania tovaru s inštaláciou alebo montážou dodávateľom alebo na jeho účet a okrem dodania tovaru formou zásielkového predaja.

=> ty si musís objednávať tovar pod prideleným IC DPH, ktoré ti je pridelené podľa §7a aj pri nákupe tovaru z iného členského štátu. Ak je tvoj dodávateľ osobou identifikovanou pre dan v inom členskom štáte (čo s najvačšou pravdepodobnosťou bude), tak ty si povinný odviesť daň na slovensku. Takže ak odteraz ak maš IC DPH podľa §7a pridelené si povinný si pod ním objednávat tovar aj služby.*

Vravíš že nákup zo zahraničia bol jednorazová akcia, a vtedy si nebol ešte identifikovaný pre dan, takže tam si nic neporušil. Teraz už IC DPH máš, tak ho musís uvádzať. Ak odteraz kupis nejaky tovar, budes musiet z neho pocitat na slovensku dan a podavat danove priznanie*
luky18
11.12.11,15:37
Ďakujem pekne za vyčerpávajúcu odpoveď:)
luky18
12.12.11,10:35
ZK24 ešte sa nám objavila v tomto roku jedna faktúra, kde sa tovar objednal s IC DPH podľa § 7a cez webovú stránku. Tovar dodal dodávateľ, ktorý je českým dodávateľom, ale na faktúre uvádza slovenské IC DPH (asi je registrovaný na Slovensku). Na faktúre je vyčíslené DPH v Eur. Takže v prípade tejto faktúry, je daňová povinnosť vysporiadaná českým dodávateľom, ktorý je registrovaný na Slovensku? Alebo nám ako kupujúcemu patrí povinnosť vysporiadať daň?