Roman1
26.01.06,19:01
Pre daňovú povinnosť dane z nehnuteľnosti je rozhodujúci stav k 1.1. tak ako je uvedený v katastri nehnuteľnosti?
vieroslava
27.01.06,06:33
Áno. Tak, ako je uvedený v katastri nehnuteľností.