liduska
28.01.06,08:09
Prosím o pomoc,idem robiť účtovníctvo živnostníkovi, ,ktorý pracuje v zahraničí/Nemecko/ akým kurzom mu mám prepočítavať- výdavky,príjem-myslím aj dátum aký mám brať do úvahy a presne aj kurz aký a z akého dátumu.Ďakujem.
renča1
28.01.06,10:25
priemerný mesačný kurz - NBS.
liduska
28.01.06,10:57
Dobre tomu rozumiem? Čiže napr. nákup PH v zahraničí 20.8.2005 mu prepočítam priem.kurzom mesačným platným v 8. mesiaci?Nemôžem prepočítavať priem kurzom decembrovým všetky doklady ?
Mirkaska
13.03.06,17:57
priemerný mesačný kurz - NBS.

Môžeš uviesť §, v ktorom je to uvedené?

ďakujem krásne.
Tweety
13.03.06,18:08
Môžeš uviesť §, v ktorom je to uvedené?

ďakujem krásne.
§ 31 Zákona o DzP:
2, Ak daňovník nie je účtovnou jednotkou, na prepočet sa použije priemerný kurz za kalendárny mesiac, v ktorom bol poskytnutý príjem, alebo sa použije kurz platný v deň, v ktorom bol prijatý príjem v cudzej mene alebo bol pripísaný bankou, s výnimkou uvedenou v odseku 3. Tento kurz sa použije aj na príjmy zo závislej činnosti plynúce zo zdrojov v zahraničí alebo sa na tieto príjmy použije ročný priemerný kurz za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie, alebo sa použije priemer z priemernýchmesačných kurzov za kalendárne mesiace, v ktorých daňovník poberal príjmy, za ktoré podáva daňové priznanie.:p>:p>
Mirkaska
14.03.06,08:10
§ 31 Zákona o DzP:
2, Ak daňovník nie je účtovnou jednotkou, na prepočet sa použije priemerný kurz za kalendárny mesiac, v ktorom bol poskytnutý príjem, alebo sa použije kurz platný v deň, v ktorom bol prijatý príjem v cudzej mene alebo bol pripísaný bankou, s výnimkou uvedenou v odseku 3. Tento kurz sa použije aj na príjmy zo závislej činnosti plynúce zo zdrojov v zahraničí alebo sa na tieto príjmy použije ročný priemerný kurz za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie, alebo sa použije priemer z priemernýchmesačných kurzov za kalendárne mesiace, v ktorých daňovník poberal príjmy, za ktoré podáva daňové priznanie.:p>:p>

A živnostník, ktorý vedie JU nie je účtovnou jednotkou? :-)) :confused:
STRELEC
14.03.06,08:13
A živnostník, ktorý vedie JU nie je účtovnou jednotkou? :-)) :confused:Živnostník, ktorý neuplatňuje výdavky = z príjmov je účtovnou jednotkou.
Nie "=" . Malo byť "%".
Mirkaska
14.03.06,12:36
Živnostník, ktorý neuplatňuje výdavky = z príjmov je účtovnou jednotkou.

:) :) :) :)
No práve, ale vyššie Tweety uviedla, že pri prepočte použijeme kurz podľa § 31 ods. 2, ktorý hovorí o prípadoch, kedy daňovník nie je účtovnou jednotkou. Pôvodná otázka bola na kurz, ktorý sa má použiť v jednoduchom účtovníctve.
Tam sa má pri prepočte použiť kurz, ktorý je v účtovníctve, t.j. podľa Zákona o účtovníctve - vo všeobecnosti kurzom NBS v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Mňa by zaujímalo, aký kurz použiť v prípade, že úhrada vyšlej faktúry príde na účet vedený v SKK, teda sa rovno prepočíta. ;)
renča1
14.03.06,12:55
:) :) :) :)
No práve, ale vyššie Tweety uviedla, že pri prepočte použijeme kurz podľa § 31 ods. 2, ktorý hovorí o prípadoch, kedy daňovník nie je účtovnou jednotkou. Pôvodná otázka bola na kurz, ktorý sa má použiť v jednoduchom účtovníctve.
Tam sa má pri prepočte použiť kurz, ktorý je v účtovníctve, t.j. podľa Zákona o účtovníctve - vo všeobecnosti kurzom NBS v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Mňa by zaujímalo, aký kurz použiť v prípade, že úhrada vyšlej faktúry príde na účet vedený v SKK, teda sa rovno prepočíta. ;)

ak je daňovník účtovnou jednotkou a vystaví faktúru v cudzej mene a následne úhrada príde na slovenský účet, tak účtov.jednotka prepočíta úhradu kurzom ktorý udá banka. Účtov.jednotke po naúčtovaní musí sedieť slovenský účet v SKK.
zhv
14.03.06,13:08
ak je daňovník účtovnou jednotkou a vystaví faktúru v cudzej mene a následne úhrada príde na slovenský účet, tak účtov.jednotka prepočíta úhradu kurzom ktorý udá banka. Účtov.jednotke po naúčtovaní musí sedieť slovenský účet v SKK.


Rozdiey ktoré vzniknú sa potom v JU účtujú ako ?
renča1
14.03.06,13:12
Rozdiey ktoré vzniknú sa potom v JU účtujú ako ?

Myslíte kurzové rozdily? ak áno kurz.rozdiely sa v JÚ neúčtujú, tieto vzniknuté rozdiely sa vyrovnajú len v knihe pohľadávok, v knihe záväzkov.:rolleyes:
liduska
14.03.06,18:17
V JÚ sa kurzové rozdiely neúčtujú ??? Ale veď v Alfe mám výpočet kurzových rozdielov.A automaticky to aj zaúčtuje buď kurz.stratu alebo zisk. Nie je to tak správne???
renča1
14.03.06,19:01
V JÚ sa kurzové rozdiely neúčtujú ??? Ale veď v Alfe mám výpočet kurzových rozdielov.A automaticky to aj zaúčtuje buď kurz.stratu alebo zisk. Nie je to tak správne???

Liduska treba čítať poriadne otázku a aj odpoveď. Ja som sa vyjadrila k uhradeným faktúram v cudzej mene pri ktorých vznikajú kurz.rozdiely , ale neúčtujú sa do PD, vyrovnajú sa len v knihe závazkov a v knihe závazkov. Ja tiež účtujem v ALFE a to čo si ty napísala o kurz.rozdieloch to platí len pre devízové účty a valutové pokladne a nie pri úhradach faktúr v cudzej mene.:rolleyes:
Mirkaska
15.03.06,11:10
Tak to zhrňme:
1. SZČO - vedie jednoduché účtovnítvo- je účtovnou jednotkou - postupuje podľa § 31 ods. 1 Z o DzP:
- prepočítava podľa kurzu v účtovníctve, teda faktúry kurzom NBS,
- úhrada na BU v SKK - kurzom danej banky
- úhrada na Devízový účet - kurzom NBS v deň pripísania úhrady
- úhrada v hotovosti v cudzej mene - kurz NBS v deň zaplatenia.

2. SZČO - uplatňuje paušálne výdavky - nie je účtovnou jednotkou - postupuje podľa § 31 ods. 2 Z o DzP, použije priemerný kurz za daný mesiac.

Správne?

V tomto odstavci je ďalej veta - alebo sa použije kurz platný v deň , v ktorom bol prijatý príjem v cudzej mene alebo bol pripísaný bankou.
Tu sa stále myslí kurz NBS? Alebo ak príde úhrada na BU v SKK tak použijem tiež aktuálny kurz danej banky?

Ďakujem.
liduska
15.03.06,11:39
ďakujem Renča za upozornenie , a už som pochopila rozdiel /trochu neskôr ,ale predsa/
renča1
15.03.06,11:42
Tak to zhrňme:
1. SZČO - vedie jednoduché účtovnítvo- je účtovnou jednotkou - postupuje podľa § 31 ods. 1 Z o DzP:
- prepočítava podľa kurzu v účtovníctve, teda faktúry kurzom NBS,
- úhrada na BU v SKK - kurzom danej banky
- úhrada na Devízový účet - kurzom NBS v deň pripísania úhrady
- úhrada v hotovosti v cudzej mene - kurz NBS v deň zaplatenia.


v poriadku

2. SZČO - uplatňuje paušálne výdavky - nie je účtovnou jednotkou - postupuje podľa § 31 ods. 2 Z o DzP, použije priemerný kurz za daný mesiac.

Správne?

V tomto odstavci je ďalej veta - alebo sa použije kurz platný v deň , v ktorom bol prijatý príjem v cudzej mene alebo bol pripísaný bankou.
Tu sa stále myslí kurz NBS?

- platný v deň, v ktorom bol prijatý príjem v cudzej mene tu platí nbs

- pripísaný bankou - kurz aký banka udala.

Alebo ak príde úhrada na BU v SKK tak použijem tiež aktuálny kurz danej banky?


v tomto ods.2. Na prepočet cudzej meny na slovensk.menu môžeš použiť postup, ktorý je pre teba výhodnejší. Môže použiť kurz (okrem prípadov uvedených v ods.3)
je na tebe , aký kurz si zvolíš. A to bud priemer.za mesiac-nbs, platný v deň-nbs alebo kurz ktorý ti udala banka-účet na SKK sa musí použiť kurz banky.
Mirkaska
15.03.06,13:22
Takže po odpovedi Renči to vyzerá asi takto:) :

1. SZČO - vedie jednoduché účtovnítvo- je účtovnou jednotkou - postupuje podľa § 31 ods. 1 Z o DzP:
- prepočítava podľa kurzu v účtovníctve, teda faktúry kurzom NBS,
- úhrada na BU v SKK - kurzom danej banky
- úhrada na Devízový účet - kurzom NBS v deň pripísania úhrady
- úhrada v hotovosti v cudzej mene - kurz NBS v deň zaplatenia.

2. SZČO - uplatňuje paušálne výdavky - nie je účtovnou jednotkou - postupuje podľa § 31 ods. 2 Z o DzP,
- použije priemerný kurz za daný mesiac alebo
- použije kurz platný v deň, v ktorom bol prijatý príjem v cudzej mene (na devízový účet alebo v hotovosti)
- alebo bol pripísaný bankou na BU v SKK.

Ak súhlasíte, dajte súhlas. Ak nie doplňte. :) :) ;)