Marína
29.01.06,09:06
Prosím o váš názor na výpočet platenia preddavkov na daň z príjmov (§ 34 ods. 5) v kombinácii príjmu § 5 (závislá činnosť) a § 6 ods. 3 (prenájom nehnuteľnosti)

Keďže posledná známa daňová povinnosť je vyššia ako 20.000,00 Sk je FO povinná platiť preddavky na daň z príjmov.

Príklad
Základ dane 221732
NČ -87936
ZD-NČZD 133796
Daň 25421
Povinnosť platiť preddavky Q-ne.

Výpočet platenia preddavkov_1 – takto počítam ja
221732 – 90816(4730x19,2)=130913
Preddavky 130913x19%=24874:4=6218/Q v termínoch:
1.4.-30.6.2006
1.7.-30.9.2006
1.10.-31.12.2006
1.1.-31.3.2007
alebo
Výpočet platenia preddavkov_2 – takto počíta moja priateľka
221732x19%=42129:4=10532/Q v termínoch:
1.4.-30.6.2006
1.7.-30.9.2006
1.10.-31.12.2006
1.1.-31.3.2007

Rozdiel výpočtu v príklade_2 oproti príkladu_1 je v neuplatnení si nezdaniteľnej časti základu dane (§11 ods. 1 písm. a).

Priateľka mi tvrdí (a má to svoju logiku), že FO uplatňujúca si nezdaniteľnú časť ZD zo závislej činnosti, ktorá má podpísané Vyhlásenie a uplatňuje si ju počas r.2006 u svojho zamestnávateľa, nemôže pri výpočte postupovať ako je to uvedené v príklade_1, pretože nezdaniteľnú časť by si vlastne uplatňovala 2x.
V predchádzajúcom zdaňovacom období sme postupovali každá svojim spôsobom výpočtu a DÚ nenamietal ani v jednom prípade. Viem, že software im vypočítaval preddavky ako je to uvedené v príklade_1. Nejde o software, ale aby bola dodržaná litera zákona.
Odborníci, prosím, vyjadrite sa.
Jana Acsová
29.01.06,09:26
Priateľka mi tvrdí (a má to svoju logiku), že FO uplatňujúca si nezdaniteľnú časť ZD zo závislej činnosti, ktorá má podpísané Vyhlásenie a uplatňuje si ju počas r.2006 u svojho zamestnávateľa, nemôže pri výpočte postupovať ako je to uvedené v príklade_1, pretože nezdaniteľnú časť by si vlastne uplatňovala 2x.

No podľa môjho názoru to logiku nemá, lebo keď kopírujeme výpočet daňovej povinnosti v DP, táto sa vyčísľuje zo zisteného základu dane pozostávajúce z čiastkových základov. Nezdaniteľná časť je položkou znižujúcou základ dane a ten sa v konečnom dôsledku zníži iba raz a teda nedôjde k duplicitnému uplatneniu. To že sa využíva pri závislej činnosti má vplyv na výpočet preddavkov z tejto činnosti. Preddavky sú v priebehu kalendárneho roka nižšie, čo sa prejaví pri sumarizácii čiastkových základov dane a teda vo vyššej daňovej povinnosti pri zohľadnení ostatných príjmov netýkajúcich sa príjmov zo závislej činnosti.
Jana Acsová
29.01.06,09:30
Podľa môjho názoru je správny výpočet v príklade 1).Doplnenie:
Len sa nemôže zabudnúť ešte následne na aplikáciu § 34 ods. 10.
evina
29.01.06,09:41
Súhlasím presne s tým, čo píše AVO a doplním znenie časti paragrafu 34, z ktorého vyplýva priamo, že pri výpočte preddavkov odpočítavame nielen nezdaniteľnú časť ale i daňový bonus a zrážkovú daň daného obdobia /napr. daň vyberaná v banke/. Zároveň prikladám znenie časti paragrafu, ktoré hovorí o tom, že ak závislá činnosť tvorí viac ako 50% platia sa preddavky v 1/2 výške-to je jediný rozdiel. Nesmieme zabúdať , že ako zo závislej činnosti, tak i zo všetkých ostatných /okrem zrážok/ ide o preddavkové platenie daní, t.j. bude všetko zohľadnené v konečnej sumarizácii ako píše AVO.

5/ Poslednou známou daňovou povinnosťou na výpočet preddavkov v preddavkovom období podľa odseku 1 je daň vypočítaná zo základu dane uvedeného v poslednom daňovom priznaní, zníženého o nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 platné v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň pri použití sadzby dane podľa § 15 platnej v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň, znížená o zápočet dane zaplatenej v zahraničí, o daňový bonus a o daň vybranú podľa § 43, odpočítavanú ako preddavok na daň. Pri zmene poslednej známej daňovej povinnosti z podaného daňového priznania v bežnom zdaňovacom období k začiatku preddavkového obdobia podľa odseku 1 sa preddavky na daň splatné do začiatku tohto preddavkového obdobia nemenia, pričom ak preddavky na daň zaplatené do tejto zmeny sú vyššie ako preddavky vypočítané z podaného daňového priznania, suma preddavkov z poslednej známej daňovej povinnosti prevyšujúca sumu preddavkov vypočítanú z podaného daňového priznania sa započíta na úhradu ďalších preddavkov na daň platených po tejto zmene alebo sa na základe žiadosti daňovníkovi vrátia.


10) Daňovník, ktorého základ dane tvorí súčet čiastkových základov dane a jedným z nich je aj čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti, neplatí preddavky na daň, ak tento čiastkový základ dane tvorí viac ako 50 % z celkového základu dane. Ak čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti tvorí 50 % a menej, preddavky na daň sa platia v polovičnej výške.
Marína
29.01.06,11:30
Mne sú všetky odseky v danom § jasné, preto som sa im nevenovala. Išlo mi o odpočítateľnú položku v súvislosti s preddavkami.
Ďakujem vám. Želám pekný deň.
evina
29.01.06,12:26
Mne sú všetky odseky v danom § jasné, preto som sa im nevenovala. Išlo mi o odpočítateľnú položku v súvislosti s preddavkami.
Ďakujem vám. Želám pekný deň.
Lenže v danom paragrafe sa práve hovorí o odpočítaní nezdaniteľnej časti v súvislosti s preddavkami, preto som ho uviedla.

Stretla som sa s tým viackrát, že niektorí mali pocit duplicitného odpočítavania pri viacerých druhov príjmov, ale všetko je riešené v tom, že ide o preddavkové platenie, ktoré sa zúčtováva na konci zdaňovacieho obdobia, a tam sa nezdaniteľná čiastka odpočíta 1x.
Zužu
14.02.06,19:41
Pri výpočte preddavkov na rok 2006 použijem bonus vo výške platný pre rok 2006 čiže 540,- Sk na dieťa? ďakujem
Shaman
15.02.06,11:30
Ja myslím, že áno, pretože keď sa dáva nezdaniteľná čiastka za 2006, tak aj bonus za 2006.

Mna by zas zaujimalo, ci si moze danovnik odratat od zakladu pre preddavky aj odpocitatelnu polozku za manzelku, ked si ju uplatnil aj v minulom roku.
evina
15.02.06,12:08
Ja myslím, že áno, pretože keď sa dáva nezdaniteľná čiastka za 2006, tak aj bonus za 2006.

Mna by zas zaujimalo, ci si moze danovnik odratat od zakladu pre preddavky aj odpocitatelnu polozku za manzelku, ked si ju uplatnil aj v minulom roku.

Áno môže:

(5) Poslednou známou daňovou povinnosťou na výpočet preddavkov v preddavkovom období podľa odseku 1 je daň vypočítaná zo základu dane uvedeného v poslednom daňovom priznaní, zníženého o nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 platné v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň pri použití sadzby dane podľa § 15 platnej v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň, znížená o zápočet dane zaplatenej v zahraničí, o daňový bonus a o daň vybranú podľa § 43, odpočítavanú ako preddavok na daň.
Shaman
15.02.06,21:54
Ak to chapem spravne, tak potom moze.
Ale zda sa mi to nelogicke, preto si nie som isty.
evina
15.02.06,22:58
Ak to chapem spravne, tak potom moze.
Ale zda sa mi to nelogicke, preto si nie som isty.
V zákonoch nehľadaj logiku.
V Tvojom prípade však ak si si odpočítaval minulý rok NČ na manželku je predpoklad ešte vyšší, že si budeš aj v nasledujúcom roku, a teda vo výške platnej v r. 2006 :)
lbdent
02.03.06,20:48
Dobrý večer, prosím o radu. Vychádza mi daňová povinnosť za r.2005 20690 Sk. V r.101 mi program /Alfa/ doplnil daň za úč. pl. preddavkov na danˇvo výške 20143 Sk. Mne vychádza táto suma :

ZD 236 835 - 90 816 = 146019 x 19%=27 744
- DB na 2 deti 12 960= 14 784

Počítam to nesprávne?

A ak to počítam správne, mám platiť preddavky, aj keď mi na rok 2006 vyšla nižšia suma ako 20000?

Ďakujem za pomoc:)
Katarina
02.03.06,21:09
Pri výpočte preddavkov na rok 2006 použijem bonus vo
výške platný pre rok 2006 čiže 540,- Sk na dieťa? ďakujem
Nie, použiješ bonus vo výške 5 000,- na 1 dieťa, a to aj vtedy ak už teraz vieš, že na bonus nebudeš mať nárok celý rok t.j. 12 mesiacov.
evina
02.03.06,21:15
Nie, použiješ bonus vo výške 5 000,- na 1 dieťa, a to aj vtedy ak už teraz vieš, že na bonus nebudeš mať nárok celý rok t.j. 12 mesiacov.

Nesúhlasím.
Pri výpočte preddavkov na rok 2006 sa použije DB platný pre rok 2006, t.j. 540 SK mesačne, ročne 6480. Pozri presné znenie §34 v príspevku 4.
Denda
02.03.06,21:16
Nie, použiješ bonus vo výške 5 000,- na 1 dieťa, a to aj vtedy ak už teraz vieš, že na bonus nebudeš mať nárok celý rok t.j. 12 mesiacov.
V príspevku 9 je správna odpoveď.
Katarina
02.03.06,21:29
Evina a Denda nesúhlasím, pozorne si prečítajte znenie § 34. Mala som pred mesiacom ten istý názor , ale dnes už viem po konzultácii s daňovým poradcom a zo školenia pani Faiglovej z MFSR , že je tak ako píšem.
evina
02.03.06,21:32
Evina a Denda nesúhlasím, pozorne si prečítajte znenie § 34. Mala som pred mesiacom ten istý názor , ale dnes už viem po konzultácii s daňovým poradcom a zo školenia pani Faiglovej z MFSR , že je tak ako píšem.

A čo povieš na túto vetu, resp. časť vety v predmetnom paragrafe?
zníženého o nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 platné v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky

a preddavky platíme na rok 2006 a vtedy je platný DB ako som uviedla.
Katarina
02.03.06,21:43
A čo povieš na túto vetu, resp. časť vety v predmetnom paragrafe?
zníženého o nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 platné v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky

a preddavky platíme na rok 2006 a vtedy je platný DB ako som uviedla.Vychytila si časť vety, ale pozorne čítaj až do konca, pri bonuse sa nepíše platného v zdaňovacom období , na ktoré sa preddavky platia.
evina
02.03.06,23:12
Vychytila si časť vety, ale pozorne čítaj až do konca, pri bonuse sa nepíše platného v zdaňovacom období , na ktoré sa preddavky platia.

Po tomto Tvojom príspevku som sa snažila nájsť kade tade, nepodarilo sa mi toho veľa, jediné čo som našla bol príklad na výpočet údajov v DP typu B v časopise Dane a účtovníctvo č.2/2006, kde v časti výpočtu dane na účely platenia preddavkov použili odpočet DB platného pre rok 2005, t.j. 5000 SK.

Je pravdou, že sa nepíše pri bonuse to čo uvádzaš, ale keby som chcela byť úplne presná pri bonuse sa nepíše o žiadnom zdaňovacom období. Keď som nad tým rozmýšľala neviem, či sa to zákonodarcom zas nepodarilo preto, že na prelome rokov 2004 a 2005 bola platná rovnaká výška pre DB 4 800 SK. Aj keď sama hovorím, že v zákonoch nemáme hľadať logiku, predsa si neodpustím otázku, aký to má význam odpočítať si odpočitateľnú položku platnú pre rok 2006 a DB platný pre rok 2005. Ale....
Priznám sa, že teraz sama neviem?
eviketa
03.03.06,06:43
no a aký bude výpočet preddavku, ak od 1.1. je človek na dôchodku? Má alebo nemá počítať s odpoč.položkou ?
evina
03.03.06,07:06
no a aký bude výpočet preddavku, ak od 1.1. je človek na dôchodku? Má alebo nemá počítať s odpoč.položkou ?

Ak je od 1.1. už na dôchodku nemá nárok na odpočitateľnú položku.
Ak by bol od 2.1 tak má-tiež dobrá vtipnosť.
eviketa
03.03.06,08:20
Evi dík, takto som to dopočítala aj ja, teda bez položky, ale človek si už pomaly zvyká na "čudá ! a nelogiku" v zákone
lbdent
03.03.06,09:47
Dobrý večer, prosím o radu. Vychádza mi daňová povinnosť za r.2005 20690 Sk. V r.101 mi program /Alfa/ doplnil daň za úč. pl. preddavkov na danˇvo výške 20143 Sk. Mne vychádza táto suma :

ZD 236 835 - 90 816 = 146019 x 19%=27 744
- DB na 2 deti 12 960= 14 784

Počítam to nesprávne?

A ak to počítam správne, mám platiť preddavky, aj keď mi na rok 2006 vyšla nižšia suma ako 20000?

Ďakujem za pomoc:)


Posúvam.... môžete sa prosím k tomu vyjadriť?
evina
03.03.06,10:19
Pôvodca textu príspevku: lbdent
Dobrý večer, prosím o radu. Vychádza mi daňová povinnosť za r.2005 20690 Sk. V r.101 mi program /Alfa/ doplnil daň za úč. pl. preddavkov na danˇvo výške 20143 Sk. Mne vychádza táto suma :

ZD 236 835 - 90 816 = 146019 x 19%=27 744
- DB na 2 deti 12 960= 14 784

Počítam to nesprávne?

A ak to počítam správne, mám platiť preddavky, aj keď mi na rok 2006 vyšla nižšia suma ako 20000?

Ďakujem za pomocimages/smilies/smile.gif


S prihliadnutím na príspevky 13-19 v tejto téme by som
asi odpočítala B vo výške 10 000 /t.j. ten , ktorý je platný v roku 2005/, čiže Ti vyjde 17 744. Našťastie pre Teba /keďže neviem tú dilemu z DB vyriešiť v sebe na 100%/ v oboch prípadoch je suma pod 20 000, takže povinnosť platenia preddavkov pre rok 2006 nebudeš mať.

Predpokladám, že ZD uvádzaš z riadku 69, prípadne znížený o riadok 79, ak tam máš nejaký údaj.
evina
03.03.06,10:55
Ibdent prepočítala som Tvoju daňovú povinnosť- neviem či udávaš správne Tvoje údaje, ale ak si mal základ dane 236 835 a odpočítal si NČ 87 936 vyjde Ti DP 28 290 a Ty uvádzaš 20 690 ???? po odrátaní DP na dve deti je k úhrade 18 290, ... niečo tu neuvádzaš správne??
evina
03.03.06,13:08
Po tomto Tvojom príspevku som sa snažila nájsť kade tade, nepodarilo sa mi toho veľa, jediné čo som našla bol príklad na výpočet údajov v DP typu B v časopise Dane a účtovníctvo č.2/2006, kde v časti výpočtu dane na účely platenia preddavkov použili odpočet DB platného pre rok 2005, t.j. 5000 SK.

Je pravdou, že sa nepíše pri bonuse to čo uvádzaš, ale keby som chcela byť úplne presná pri bonuse sa nepíše o žiadnom zdaňovacom období. Keď som nad tým rozmýšľala neviem, či sa to zákonodarcom zas nepodarilo preto, že na prelome rokov 2004 a 2005 bola platná rovnaká výška pre DB 4 800 SK. Aj keď sama hovorím, že v zákonoch nemáme hľadať logiku, predsa si neodpustím otázku, aký to má význam odpočítať si odpočitateľnú položku platnú pre rok 2006 a DB platný pre rok 2005. Ale....
Priznám sa, že teraz sama neviem?

prepájam s týmto linkom
http://www.porada.sk/showthread.php?p=196279#post196279
lbdent
03.03.06,13:36
Ibdent prepočítala som Tvoju daňovú povinnosť- neviem či udávaš správne Tvoje údaje, ale ak si mal základ dane 236 835 a odpočítal si NČ 87 936 vyjde Ti DP 28 290 a Ty uvádzaš 20 690 ???? po odrátaní DP na dve deti je k úhrade 18 290, ... niečo tu neuvádzaš správne??


Ano, počítaš správne, lenže bonus na deti mám 7600, lebo dcérka sa mi narodila v júli, takže na ňu 6 mes a na syna 12 mesiacov. Mňa hlavne pomýlil ten softwarovy vypočet preddavku na rok 2006, pretože k takému som sa nevedela dopracovať. Takže resumé pre mňa je, že preddavky nemusím platiť, do riadku 101 neuvediem nič. Vďaka za pomoc všetkým čo sa vyjadrili.
evina
03.03.06,15:37
Ano, počítaš správne, lenže bonus na deti mám 7600, lebo dcérka sa mi narodila v júli, takže na ňu 6 mes a na syna 12 mesiacov. Mňa hlavne pomýlil ten softwarovy vypočet preddavku na rok 2006, pretože k takému som sa nevedela dopracovať. Takže resumé pre mňa je, že preddavky nemusím platiť, do riadku 101 neuvediem nič. Vďaka za pomoc všetkým čo sa vyjadrili.
No Ibdent práve preto som upozornika na ten rozdiel, lebo som tušila, že nie všetky údaje uvádzaš správne. V tomto prípade Ti bohužiaľ preddavky vychádzajú, a to:
236 835 mínus 90 816 = 146 019 x 19% = 27 743 mínus DB v sume len tých 7 600 = 20 143, t.j. to čo v Alfe. Ty si neuviedol v zadaní krátenie jedného bonusu. Preddavky platíš prvýkrát 30.6. a ďalej kvartálne v sume SK 5 035.