Ing. Viera Mezeiová
25.01.12,12:12
Vyplatili sme zo sociálneho fondu zamestnancovi na sociálne účely 50 eur. Je toto plnenie oslobodené od dane?
Ing. Viera Mezeiová
25.01.12,12:13
Nie je.

Podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona o dani z príjmov je príjmom zo závislej činnosti aj príjem z prostriedkov sociálneho fondu. Príspevok zo sociálneho fondu v sume 50 eur zamestnávateľ zdaní štandardným spôsobom príjmov zo závislej činnosti pri výplate, pripísaní alebo poukázaní zamestnancovi k dobru spolu so mzdou za kalendárny mesiac, v ktorom bol príspevok vyplatený.
Jojo780
25.01.12,17:31
Dobrý deň, potreboval by som poradiť..

Otázka : Odborový orgán usporiadal jednodnovú turistickú akciu - túru
pre svojich členov, inak našich zamestnancov. Žiada preplatiť od spoločnosti
časť nákladov zo Sociálneho fondu, pričom predložil doklad o úhrade za použitý
autobus ako dopravný prostriedok na akciu.

Vzhľadom na to, že akciu nezabezpečil zamestnávateľ ale odborový orgán predovšetkým pre svojich vlastných členov, podľa mna nie je jasné, či uvedená
suma by sa zamestnancom mala zdaniť alebo nezdaniť do výplaty.

Chcem sa opýtať, či je tu podľa Vás možné aplikovať § 5 ods. 7 písm. d)
zák. 595/2003.

d) použitie rekreačného, zdravotníckeho, vzdelávacieho, predškolského, telovýchovného alebo športového zariadenia poskytnutého zamestnávateľom zamestnancom; rovnako sa posudzuje aj takéto plnenie poskytnuté manželovi (manželke) zamestnanca a deťom, ktoré sa na účely tohto zákona považujú za vyživované osoby (§ 33) tohto zamestnanca alebo jeho manželky (manžela),


Ďakujem veľmi pekne.
Ing. Viera Mezeiová
07.02.12,12:48
Dobrý deň, potreboval by som poradiť..
Otázka : Odborový orgán usporiadal jednodnovú turistickú akciu - túru pre svojich členov, inak našich zamestnancov. Žiada preplatiť od spoločnosti časť nákladov zo Sociálneho fondu, pričom predložil doklad o úhrade za použitý autobus ako dopravný prostriedok na akciu.
Vzhľadom na to, že akciu nezabezpečil zamestnávateľ ale odborový orgán predovšetkým pre svojich vlastných členov, podľa mna nie je jasné, či uvedená suma by sa zamestnancom mala zdaniť alebo nezdaniť do výplaty.
Chcem sa opýtať, či je tu podľa Vás možné aplikovať § 5 ods. 7 písm. d)
zák. 595/2003.
d) použitie rekreačného, zdravotníckeho, vzdelávacieho, predškolského, telovýchovného alebo športového zariadenia poskytnutého zamestnávateľom zamestnancom; rovnako sa posudzuje aj takéto plnenie poskytnuté manželovi (manželke) zamestnanca a deťom, ktoré sa na účely tohto zákona považujú za vyživované osoby (§ 33) tohto zamestnanca alebo jeho manželky (manžela),
Ďakujem veľmi pekne.
Nie je možné vami cit. ustanovenie aplikovať.
Úhrady za zájazd z odborových prostriedkov sú od dane oslobodené ako podpory a príspevky z prostriedkov občianskych združení [§ 9 ods. 2 písm. j)], ale úhrada za utobus zo sociálneho fondu je zdaniteľným príjmom.