anka1
10.09.04,13:07
Poprosila by som o radu:

Zamestnanec spôsobil škodu na vozidle. Má podpísanú dohodu o hmotnej zodpovednosti. Bol urobený škodový zápis, kde mu bola vyčíslena škoda vo výške 2000,- Sk. Následne mu bola vykonaná zrážka zo mzdy.
Môže zamestnávateľ určiť výšku škody sám, podľa vlastného odhadu? Alebo bolo potrebné urobiť obhliadku v poisťovni a poisťovňa by bola určila skutočnú výšku škody? Ďalšia perlička, škoda nebola odstránená (auto nebolo v oprave). Boli úkony zo strany zamestnávateľa oprávnené?
Ďakujem za všetky odpovede.
Pekný deň :)
anka1
26.11.04,13:24
Chcela by som sa ešte opýtať, môže sa uzatvoriť hmotná zodpovednosť na motorové vozidlo?

Zamestnanec spôsobil škodu na motor. vozidle, bola urobená obhliadka v poisťovni. Môže sa zamestnancovi urobiť zrážka zo mzdy len do výšky 3 mesač. prieme. zárobku, alebo toto obmedzenie neplatí pokiaľ má hmotnú zodpovednosť? Neviem ako mám posudzovať auto. Nie je to ani hotovosť, ani cenina, tovar, zásoba ...ktoré je povinný zamestnanec vyúčtovať.
ďakujem za pomoc :)
Vera
26.11.04,13:45
Podľa môjho názoru
1. by mal najprv dať opraviť auto, aby vedel určiť výšku spôsobenej škody na základe rozdielu medzi nákladmi za opravu a výnosmi ktoré sú od poisťovni (teda ak to bolo nahlásené a auto má havar. poistku)
2. mali by mať určenú zodpovednosť v nejakej smernici na používanie mot. vozidla pri zavinenej škode (viem, že je to iný prípad, ale u nás boli zamestnanci poistení - ak niečo napr. rozbili - tak to šlo cez poisťovňu)

A k tej hmotnej zodpovednosti - myslím, že aj tak je to vo výške 3 mes. priem. zárobku - viem, že sme mali ale prípad, že keď niečo ukradli - úmyselne - tak sme im dali podpísať vyhlásenie, že to zaplatia a ak nie - tak ich udáme na políciu.
Mirčo1
26.11.04,14:44
Náhradu škody je možné odstániť :
- uvedením do pôvodného stavu v réžii zamestnanca, ktorý škodu spôsobol
- náhradou v peniazoch
V prípade poškodenia prevzatého vozidla (som presvedčený, že ho prevzal na podpis) ide o poškodenie z nedbanlivosti pri plnení pracovných povinností.Škodu mala škodová komisia riešiť až po vyčíslení škody v servise ( po úhrade faktúry za opravu). V prípade dohodyhttp://www.porada.sk/images/icons/icon11.gif o hmotnej zodpovednosti hradí zamestnanec celú výšku škody.
Je to môj názor, ale podporený mnohoročnými skúsenosťami a ustanoveniami zákonníka práce. Dúfam, že to pomôže.
anka1
26.11.04,15:29
To Mirčo:

Je to aj v prípade ak mi poisťovňa uhradí celú výšku škody? Tým pádom budem mať výnos aj od zamestnanca ( náhrada škody v plnej výške) aj od poisťovne (havarijná poistka). ????
Luba2
26.11.04,16:03
Anka, Ty si sa na začiatku pýtala, či sa môže uzatvoriť hmotná zodpovednosť aj na motorové vozidlo. Ak sa na to pýtaš, asi si tiež na pochybách. Ja by som dala ruku do ohňa za to že na auto sa nemôže uzatvoriť hmotná zodpovednosť, ale neviem to nikde násjť /neviem teda či to neplatilo len v starom zákonníku/.

Nevyjadríte sa niekto k tomu?
Peťo
29.11.04,11:15
Predmetom dohody o hmotnej zodpovednosti /§ 182 ZP/ sú predmety obehu alebo obratu /hotovosť, ceniny tovar , zásoby materiálu apod./ , s ktorými má zamestnanec možnosť nakladať po celý čas, čo sú mu zverené. Z okruhu týchto hodnôt sú motorové vozidla vyňate. Aj v prípade uzatvorenia hmotnej zodpovednosti s vodičom /čo by nemalo byť/ a v prípade vzniku škody jedná sa o všeobecnú zodpovednosť / §179 ZP resp. § 186 ZP/ a nie zodpovednosť za
schodok / §§ 182 až 185/. V podstate súhlasím s Mirčo 1. Pekný deň.
tonkat
27.04.05,09:47
Predpis náhrady škody od zamestnanca môžem zaúčtovať 335/648???? Ak mi to bude splácať napr. aj 3 roky??
stanula
16.05.05,15:20
Prosím Vás nevie mi niekto poradiť, šéf chce, aby mali všetci jeho zamestnanci zodpovednosť za škodu, aby všetci bez prostestu súhlasili s možnou náhradou škody.
Chce to urobi formou dodatku k prac.zmluvám. Nestačí mu, že je to v Pracovnom poriadku, pertože by ju nemohol hneď zraziť a keď mu to niekto podpíše, tak mu hneď strhne z platu a hotovo. Nemusí sa dlho súdiť.
anka1
16.05.05,15:58
No neviem o akú zodpovednosť by išlo. Podľa mňa sa to nedá nejako všeobecne napísať do dodatku. Zrážky zo mzdy upravuje Zákonník práce a taktiež aj poradie zrážok § 131. Ja by som to riešila Dohodou o zrážkach zo mzdy. Ale tam musíš napísať konkrétne o aké zrážky by išlo.
bepo
16.05.05,18:49
Stanula-nech šéf zaplatí zamestnancom poistenie zodpovednosti za škodu a bude mať po probléme.
evina
16.05.05,19:02
Predmetom dohody o hmotnej zodpovednosti /§ 182 ZP/ sú predmety obehu alebo obratu /hotovosť, ceniny tovar , zásoby materiálu apod./ , s ktorými má zamestnanec možnosť nakladať po celý čas, čo sú mu zverené. Z okruhu týchto hodnôt sú motorové vozidla vyňate. Aj v prípade uzatvorenia hmotnej zodpovednosti s vodičom /čo by nemalo byť/ a v prípade vzniku škody jedná sa o všeobecnú zodpovednosť / §179 ZP resp. § 186 ZP/ a nie zodpovednosť za
schodok / §§ 182 až 185/. V podstate súhlasím s Mirčo 1. Pekný deň.Mne sa zdá čudné podpisovať dohodu o hmotnej zodpovednosti za auto. Auto - majetok - má mať zamestnávateľ poistené a poisťovňa mu uhradí predsa škodu. Už vôbec sa mi zdá absurdné, aby auto nebolo opravené, t.j. škoda riadne vyčíslená odborníkom a napriek tomu zo strany zamestnanca zaplatená.Nepíšeš, či škodu spôsobil vlastnou vinou alebo nie /ale to je tiež problém, nepoznám vodiča, ktorý by neoškrel aspoň nárazník a určite to nechcel/. Má predsa ako spomína aj Bepo možnosť platiť zamestnancom poistenie zodpovednosti za škodu. Podľa mňa to jasne vyplýva aj z toho čo píše Peťo.
anto
16.05.05,20:37
Zamestnávateľ nemôže určovať výšku škody sám, len na základe svojho úsudku. To by viedlo k svojvôli a poškodzovalo by pracovníkov. Výšku škody možno určiť na základe odborného odhadu, uvedením veci do pôvodného stavu. S náhradou škody musí zamestnanec súhlasiť. Ak nesúhlasí, tak zamestnávateľ musí dokázať, že má právo na náhradu škody aj súdom.
Paula
16.05.05,21:01
Poisťovňa v prípade,že je vozidlo poistené, škodu (opravu bez DPH) preplatí a DPH preplatí štát. Dá sa dať k úhrade zamestnancovi spoluúčasť , o ktorú poisťovňa poníži náhradu škody, ak nehodu spôsobil on? Alebo nie?
anto
17.05.05,07:40
Určite je možné dať zamestnancovi k náhrade rozdiel, ktorý vznikol medzi úhradou poisťovne a nákladmi na odstránenie poškodenia. Samozrejme, zamestnávateľ by mal zvážiť, či bude dávať k náhrade tento rozdiel, pretože tým, že auto bolo opravené, bolo akože zhodnotené, pretože tam boli dané nové diely, nový lak a podobne. (To je všeobecný názor poisťovní). Ak pracovník zavinil porušením dopravných predpisov haváriu, tak tam potom nech zacvaká.
Ervin
17.05.05,08:23
Ad Stanula: šéf by sa mal spamätať, to čo požaduje je maximálny pracovnoprávny nezmysel. Svojvoľné krátenie mzdy z dôvodu "náhrady škody" može vyústiť až do trestnoprávnej zodpovednosti za TČ nevyplatenia mzdy a odstupného. Ak by zamestnanec podpísal predmetný dodatok, jednalo by sa o absolútne neplatný právny úkon.

Auto ako vec nemôže byť predmetom dohody o hmotnej zodpovednosti.
R 12/1976 Dohody o hmotnej zodpovednosti, ktorých predmetom sú motorové vodzidlá sú neplatné a zodpovednosť vodiča za zverené motorové vozidlo možno posudzovať iba podľa všeobecnej zodpovednosti zamestnanca.
Ad Anto: Súhlasím s názorom o rozsahu náhrady škody. Tu bude potrebné vychádzať z § 443 Občianskeho zákonníka platného aj pre sféru PP vzťahov, v zmysle ktorého pri určení výšky škody je rozhodujúca cena veci v čase poškodenia. Súdy vychádzajú nielen z nadobúdacej ceny veci ale prihliadajú aj na jej pokles vyplývajúci z veku, amortizácie, opotrebenia veci. Iba pri nových veciach je možné uvažovať o náhrade rozdielu zamestnancom v plnej výške.
stanula
18.05.05,15:33
Plne súhlasím s tebou Ervín. Vďaka, len neviem ,či mi to pomôže. Mám tvrdohlavého šéfa.
Filipček
19.05.05,10:02
Vedel by mi niekto poradiť ohľadne všeobecnej zodpovednosti za škody zamestnanca, ktoré poistenie by bolo najvýhodnejšie, ktorá poisťovňa poskytuje uvedený produkt. Zaujímalo by ma hlavne to ked mi pracovník zle odvedie prácu napr. montáž na stavbe. Ako postupovať, keď nie je daný pracovník poistený. Čo musí predchádzať tomu, aby mu mohla byť škoda zrazená zo mzdy. Ako je to z právneho hľadiska. Vopred ďakujem
Vlastas
16.08.05,15:53
Nemá niekto vzor, ako má vyzerať zápis škodovej komisii. Zamestnanec poškodil Notebook, už sa opravuje a zamestnanec súhlasí s úhradou škody, je poistený a poisťovňa mu preplatí z tejto škody 90%. Nikdy som takýto zápis nerobila, kto môže nech pomôže. Díky moc. :confused:
Luna
23.08.05,10:14
Nemá niekto vzor,ako má vyzerať zápis škodovej komisií pri havarovanom aute?
Sany
05.09.05,13:49
Prosím, má niekto skúsenosť s niečím podobným, ako sa stalo v našej firme? Sme veľkoobchod a nakoľko sa robí rozvoz tovaru po celom Slovensku, bežne sa stáva, že vodič si naloží tovar do auta už deň dopredu, aby mohol vyštartovať na cestu skoro ráno a auto parkuje uňho doma. Aj teraz sa tovar naložil, ale nadránom, keď vodič vyrážal na cestu, všimol si, že dvere sú zle pribuchnuté, ale otvoriť sa nedali, takže ich len zatlačil. Keď prišiel k odberateľovi, zistil, že tovar v aute nie je, niekto ho ukradol. Nejedná sa o malú čiastku v nákupných cenách, takže skúmame možnosť, ako to riešiť. Aj hlásenie na políciu bolo podané až neskôr, lebo vlastne krádež bola zistená po prejdení 400 km. Nie je to jednoduché, ale je tu aj určité podozrenie na nejakú spoluprácu. Kto tu vlastne nesie zodpovednosť? Firma, zamestnanec....obaja? A vôbec, môžem nakoniec tú škodu daňovo odpísať, ak budem mať od polície uzavreté vyšetrovanie a páchateľ bude neznámy? Na takýto prípad sa ani poistenie nevzťahuje....Mám z toho hlavu v smútku.
Jana Acsová
05.09.05,14:52
... nadránom, keď vodič vyrážal na cestu, všimol si, že dvere sú zle pribuchnuté, ale otvoriť sa nedali, takže ich len zatlačil.
Možno túto skutočnosť považovať za porušenie pracovnej disciplíny ... t.j. nedodržanie pracovných postupov?

Nie je to jednoduché, ale je tu aj určité podozrenie na nejakú spoluprácu.
To musí preukázať až policajné vyšetrovanie.

Kto tu vlastne nesie zodpovednosť? Firma, zamestnanec....obaja?
Firma. Iba v prípade, že sa preukáže, že škoda mohla byť spôsobená porušením pracovných povinností zamestnanca, môže firma uplatniť vymáhanie škody a to v súlade so zodpovednosťou ustanovenou v Zákonníku práce (hmotná zodpovednosť).

A vôbec, môžem nakoniec tú škodu daňovo odpísať, ak budem mať od polície uzavreté vyšetrovanie a páchateľ bude neznámy?
Áno. § 19 ods. 3 písm. g bod 2) Zákona o daniach z príjmov ... a to v období, v ktorom bola táto skutočnosť potvrdená políciou. Deň uskutočnenia účtovného prípadu je deň vzniku škody, resp. jeho zistenia.
Sany
05.09.05,15:03
AVO, veľmi pekne ďakujem, je to fakt dosť blbá situácia. Tak nejako som si to aj myslela, ale keďže sa jedná o zamestnanca, v ktorého sme už tak nejak stratili dôveru, šéf uvažoval nad možnosťou, že buď uhradí aspoň polovicu škody, alebo rozviažeme PP, ale nie je to jednoduché. Asi len vzájomná dohoda.
učtovníčka
13.09.05,23:23
Mne sa zdá čudné podpisovať dohodu o hmotnej zodpovednosti za auto. Auto - majetok - má mať zamestnávateľ poistené a poisťovňa mu uhradí predsa škodu. Už vôbec sa mi zdá absurdné, aby auto nebolo opravené, t.j. škoda riadne vyčíslená odborníkom a napriek tomu zo strany zamestnanca zaplatená.Nepíšeš, či škodu spôsobil vlastnou vinou alebo nie /ale to je tiež problém, nepoznám vodiča, ktorý by neoškrel aspoň nárazník a určite to nechcel/. Má predsa ako spomína aj Bepo možnosť platiť zamestnancom poistenie zodpovednosti za škodu. Podľa mňa to jasne vyplýva aj z toho čo píše Peťo.
Mám podobný prípad kedy si majiteľ myslí že je možné urobiť hmotnú zodpovednosť na nákladné autá s tým, že vodič nemá pridelené konkrétne auto, ale kde treba tam sadne a jazdí. Vyžaduje aby som mu urobila kolektívnu HZ. Je to nezmysel ale ako mu to vyhovoriť keď on" má vždy pravdu". Vodiči majú poistky na zodpovednosť za škodu, ale tie pri drahých autách nestačia ani na malé ťuknutie nie na väčšiu škodu.Okrem toho má aj havarijné poistenie, ale keď sa naštve tak vodičovi povie že to poisťovňa neuhradí a strháva mu to zo mzdy" bez papiera" pretože iné sa píše a iné sa vypláca asi to poznáte a vodiči držia hubu lebo sa boja prísť o miesto nakoľko im už predviedol ako sa to môže skončiť keď nebudú súhlasiť. Zákony sú na takýchto zamestnávateľov ešte stále krátke. Ešte že som tam len pár hodín denne lebo mi je z toho niekedy zle.
Bionda
14.09.05,13:13
Sany, na margo zodpovednosti : Tovar mal byť v sklade a v žiadnom prípade sa nemal nachádzať v aute( predpokladám, že nakoľko chcel vyraziť skôr, naložil si ho ešte večer a to sa nemá), predpokladám, že vy tovar na aute poistený nemáte, len sklad s tovarom.
Takže zodpovednosť je tu hlavne na tom subjekte, ktorý rozhodol o naložení auta ak vedel, že auto nie je poistené a tak zabezpečené, predsa keby bolo, uplatnili by ste si náhradu u poisťovne.
ivet.b
17.07.06,10:16
Ahojte, mam jeden pripad ohladom nahrady skody.
Zamestnancovi havaroval disk, na ktorom bolo ulozenych vela technickych vykresov ( pracovne zaradenie- strojarske vykresy na PC...). Disk bol zaslany specializovanej firme, ktora data dokaze zachranit. Lenze za jej sluzby sa plati od 5.000,- do aspon 20.000,-. Zamestnavatel sa vyhraza, ze to bude zamestnancovi strhavat z vyplaty. Je nieco take mozne, ak nebola podpisana dohoda o hmotnej zodpovednosti, ak zamestnanec nema v pracovnej zmuve napisane povinne zalohovanie dat ( ulozene su standartne v PC a firemny server je skor na srandu ako na taketo veci), technik firmy sa o taketo veci nestara... ?
Z toho, co som sa docitala, to svojvolne nemoze urobit.
Ako je to ale v pripade, ak zamestnavatel zamestnancovi siahne na premie? Vsetcia ostatni ich dostanu, len ten jeden zamestnanec nie... Su sice nenarokovatelne, ale ak sa odvijaju od obratu a dobreho vysledku na projekte a iba on jediny bude ukrateny, bude to zjavne kratenie mzdy, na ktore zamestnavatel nema bez rozhodnutia sudu narok?
dana9
17.07.06,10:24
Chcela by som sa ešte opýtať, môže sa uzatvoriť hmotná zodpovednosť na motorové vozidlo?

Zamestnanec spôsobil škodu na motor. vozidle, bola urobená obhliadka v poisťovni. Môže sa zamestnancovi urobiť zrážka zo mzdy len do výšky 3 mesač. prieme. zárobku, alebo toto obmedzenie neplatí pokiaľ má hmotnú zodpovednosť? Neviem ako mám posudzovať auto. Nie je to ani hotovosť, ani cenina, tovar, zásoba ...ktoré je povinný zamestnanec vyúčtovať.
ďakujem za pomoc :)

anka,
dohoda o HZ môže byť uzavretá iba na hotovosť, ceniny, tovar zásoby materiálu, resp. hodnoty určené na beh a obrat, takže mne z toho vychádza, že auto určite nemôže byť predmetom dohody o HZ.

To však nič nemení na prípadnej zodpovednosti ZC za špôsobenú škodu, len sa to pre ZĽ bude inak, ťažšie dokazovať.

dana:)
dana9
17.07.06,10:36
Ahojte, mam jeden pripad ohladom nahrady skody.
Zamestnancovi havaroval disk, na ktorom bolo ulozenych vela technickych vykresov ( pracovne zaradenie- strojarske vykresy na PC...). Disk bol zaslany specializovanej firme, ktora data dokaze zachranit. Lenze za jej sluzby sa plati od 5.000,- do aspon 20.000,-. Zamestnavatel sa vyhraza, ze to bude zamestnancovi strhavat z vyplaty. Je nieco take mozne, ak nebola podpisana dohoda o hmotnej zodpovednosti, ak zamestnanec nema v pracovnej zmuve napisane povinne zalohovanie dat ( ulozene su standartne v PC a firemny server je skor na srandu ako na taketo veci), technik firmy sa o taketo veci nestara... ?
Z toho, co som sa docitala, to svojvolne nemoze urobit.
Ako je to ale v pripade, ak zamestnavatel zamestnancovi siahne na premie? Vsetcia ostatni ich dostanu, len ten jeden zamestnanec nie... Su sice nenarokovatelne, ale ak sa odvijaju od obratu a dobreho vysledku na projekte a iba on jediny bude ukrateny, bude to zjavne kratenie mzdy, na ktore zamestnavatel nema bez rozhodnutia sudu narok?

Auto nemôže byť predmetom dohody o HZ.

Zrážky zo mzdy je možné vykonávať len na základa uzavretej dohody, resp v prípadoch taxatívne ustanovených v ZP (v iných prípadoch to nie je možné, ZĽ sa nemôže jednostranne rozhodnúť, že bude ZC zrážať škodu zo mzdy).

Prémie sú považované za formu mzda + aj keď nie sú nárokovateľné, ale vo vnútornom prdipe sú stanovené pravidlá na ich prideľovanie, tak ich ZĽ nemôže krátiť. Ale táto odpoveď nie je 100%. Závisí, ako presne to máte zadefinované vo vnútornom predpise...

A ako k tejto situácii došlo? Kto je zodpovedný za údržbu systému? Bolo to v dôsledku vírusu? Je možné preukázať, že disk padol v dôsledku zavinenia ZC? A ktorého - pracovníka alebo administrátora?
Vo všeobecnosti mi tento prípad príde vhodné skôr posudzovať v rámci zodpovednosti ZC za škodu

dana:)
dana9
17.07.06,10:40
Ale keď nad tým ďalej rozmýšľam, tak je naozaj otázne, či to nebol skôr problém zamestnávateľa. Veď počítač je pracovný prostriedok, za ktorý zodpovedá ZĽ, nie je to zverený predmet a pokiaľ to zálohovanie nebolo nejakým spôsobom upravené vo vnútorných predpisoch tak to nemožno brať ako automatickú povinnosť ZC. Naozaj závisí to od toho, čo spôsobilo, že disk spadol.

dana
ivet.b
17.07.06,11:09
Dakujem za usmernenie.
Na PC neboli nainstalovane ziadne antivirusove programy, napatie kolisalo, pocitac sa prehrieval, na co bol zamestnavatel upozorneny, ale len ustne, nie pisomne.
S opravou sa stale otalalo ( ved to poznate), az disk havaroval.
Teraz si vsetcia hromadne ukladaju data aj na CD a diskety, instaluju antiviraky, ukladaju data aj na server...
Proste zrazu ide vsetko a aj rychlo.
Maxinka
03.11.09,10:34
PROSÍM O RADU:
Po odovzdani podkladov a prerieseni v poistovni, posiela poistovna skodu priamo zamestnavatelovi na ucet.
Všetko sme už absolvovali, len sa chcem opýtať:
- zamestnancovi nič nestrhávame? - kedže nám poistovňa vyplatila za neho?
- ak prišli peniažky - aký účet pri tom použijete-ako zaúčtujete?? - nie som si istá s tým účtovaním, mala by som to rozbité sklo preúčtovať z 501 na 549 ?? Ked príde krycí list od poist. tak následne preúčtovať na 378/648, úhrada 221/378 ???