Ivdi
21.02.12,10:59
Dobrý deň, poprosila by som o radu SZČO obstaral v roku 2010 budovu, ktorú v roku 2011 prerábal, jednalo sa väčšinou len o opravy, neviem ako zaúčtovať fa za stavebné práce oprava parkoviska v sume 2.200 €. Ďakujem
Katarina
21.02.12,18:50
Parkovisko sa odpisuje, neviem či už máš založenú kartu DHIM, ak ano a jedná sa o opravu tak účtovať ako prevádzková réžia v členení opravy a údržba, ak to nie je oprava tak to bude technické zhodnotenie parkoviska. Čo sa týka budovy ........prerábal jedná sa väčšinou len o pravy..........treba zvážiť každý doklad, či je to skutočne oprava, aby z toho neskôr nevznikli nepríjemnosti.
Ivdi
21.02.12,19:05
Ďakujem Katka za reakciu, v LV je to uvedené ako zastavané plochy a nádvoria, bola splnená ohlasovacia povinnosť... založím kartu majetku a odpisujem v 3.odp. skupine?
Katarina
21.02.12,19:21
Nie som si istá či v odpisovej skupine 3 budú to skôr inžinierske stavby kod 4-2 , 4. odpisová skupina.
Ivdi, počkaj nech sa k tomu ešte niekto vyjadrí.
Ivdi
21.02.12,19:28
Spevnené plochy, t. j. plochy spojené so zemou sa podľa § 43 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov považujú za stavbu, pretože stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. Spevnené plochy môžu byť podľa stavebných predpisov súčasťou budovy, ak ide o plochu širokú najviac 3 m. Inak ide o samostatný stavebný objekt, ktorý sa odpisuje v 4. odpisovej skupine, prípadne ako drobná stavba (§ 139b stavebného zákona) v 3. odpisovej skupine. Pri zaradení do odpisovej skupiny je v takomto prípade potrebné vychádzať z kolaudačného rozhodnutia alebo zo stavebného povolenia.

Takéto niečo som našla tu na porade, len nerozumiem kedy je 3. a kedy 4. odpis. skupina. hádam sa niekto ešte vyjadrí....