Tunco
21.02.12,14:47
Zdravím poraďáci, ako účtujete terajší hit - odmeny za platby kartou na účte ??? Podľa mňa, kedže nejde o príjem z podnikania, malo by to by ísť do nezdaniteľných príjmov. Aký máte na to názor???
Tunco
27.02.12,08:53
To mi nikto neporadí?
Mila123
27.02.12,09:05
ja som sa s tým nestretla.....
konkrétne ide o platbu, koho komu? za čo ? vrámci čoho? ...dala si málo informácií....
hena22
27.02.12,09:11
Myslíš na firemnom účte? Podľa mňa je to normálny výnos. Len rozmýšľam či na 668 alebo 648 by som to dala. Ved aj poplatky za vedenie účtu dávaš do nákladov a nikto sa nad tým nepozastavuje.
Tunco
28.02.12,10:44
Odmena za platby kartou - ide o to, že banka odmení podnikateľa 0,5 % z obratu za platby kartou. Podnikateľovi za to príde na jeho účet cca 0,5 - 1 € mesačne. Ako to zaúčtovať? Nie je to predsa výnos vyplývajúci z podnikateľskej činnosti,alebo je?

Poplatky banke, to je niečo iné, to vyplýva z nutnosti mať vedený účet.
Stefan2005
28.02.12,10:49
Odmena za platby kartou - ide o to, že banka odmení podnikateľa 0,5 % z obratu za platby kartou. Podnikateľovi za to príde na jeho účet cca 0,5 - 1 € mesačne. Ako to zaúčtovať? Nie je to predsa výnos vyplývajúci z podnikateľskej činnosti, alebo je?.

ide o podnikateľský účet ? je to platba firemnou platobnou kartou? prídu peniaze na podnikateľský účet? .... tak prečo by to nemal byť výnos z podnikateľskej činnosti ?


...Poplatky banke, to je niečo iné, to vyplýva z nutnosti mať vedený účet.

neviem, prečo by to malo byť iné - toto nie je odôvodnenie...
Tunco
29.02.12,08:24
V poriadku, a kde to teda účtovať? Áno, je to podnikateľský účet, je to platba firemnou platobnou kartou, prídu tie peniaze na podnikateľský účet. Keď to je teda výnos z podnikateľskej činnosti, kam to zaúčtovať? na 648?
Stefan2005
29.02.12,08:42
V poriadku, a kde to teda účtovať? Áno, je to podnikateľský účet, je to platba firemnou platobnou kartou, prídu tie peniaze na podnikateľský účet. Keď to je teda výnos z podnikateľskej činnosti, kam to zaúčtovať? na 648?

osobne by som to dával na 668 (ako protipol bank. poplatkov na 568)
Tunco
29.02.12,16:32
Ďakujem
SamuelSK
29.02.12,16:53
A neda sa to definovat nejak ako "navrat tovaru" ?

Ked ja zaplatim 100 Eur za produkt, a predajca mi vrati 1 Euro , lebo ma ma rad , tak je to defacto zlava, resp. navratenie casti tovaru a nie ZISK, alebo nie ? :D
Stefan2005
29.02.12,17:18
A neda sa to definovat nejak ako "navrat tovaru" ?

Ked ja zaplatim 100 Eur za produkt, a predajca mi vrati 1 Euro , lebo ma ma rad , tak je to defacto zlava, resp. navratenie casti tovaru a nie ZISK, alebo nie ? :D

nie, nedalo.
Kto poskytol bonus ? Predajca tovaru ? nie, poskytla ho banka - ako odmenu za použitie platobnej karty (banka si zinkasovala poplatok od predajcu, časť provízie poukazuje klientovi...)
Mayline
10.12.12,16:58
prikladám časť z obchodných podmienok SLSP:
Odmena pripísaná na Úèet pod¾a bodu 7. podlieha zdaneniu pod¾a platných právnych predpisov. Klient podpisom zmluvy alebo potvrdením žžiadosti Bezpeènostným predmetom, v prípade uzatvorenia zmluvy prostredníctvom Elektronických služieb, alebo iným právnym úkonom, ktorého obsahom je vyjadrenie súhlasu Klienta s uzatvorením Zmluvy o poskytnutí balíka produktov a služieb pre Fyzické osoby vyhlasuje,žže bol Bankou informovaný o skutoènosti, a odmena, ktorú Banka pripíšše Klientovi na Úèet v zmysle bodu 7., predstavuje pre Klienta príjem podliehajúci zdaneniu v súlade so zákonom è.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskošrších predpisov a Klient zodpovedá za zdanenie tohto príjmu sám, na vlastné trovy. Banka je oprávnená z dôvodu zmien právnych prepisov alebo z iných dôvodov uvedených v bode 8.4. Obchodných podmienok pre Osobný úèet a balíky produktov a služieb pre Fyzickéosoby, oznámi Klientovi Zverejnením zmenu v spôsobe zdaòvania odmeny pripísanej na Úèet.