kimart
27.02.12,09:17
Prosím pri daň. kontrole mi bolo vytknuté, že nemám zaradeného psa v majetku! Po pravde nejak mi to ani nenapadlo, pretože ako ho zaradiť, keď niet naň žiadnych papierov???
truch
27.02.12,09:32
My sme mali psa na účte 124. Máš doklad o jeho kúpe? My sme účtovali na základe kúpno-predajnej zmluvy s FO, od ktorej sme psa kúpili. Je to potrebné, aby ste mohli dávať na nákladov napr. krmivo.