Lenočka
13.09.04,13:23
Spoločník, ktorý vlastní s.r.o. je v nej zamestnaný s riadnou pracovnou zmluvou ako riaditeľ spoločnosti. To znamená, že mu prislúcha mzda ako všetkým ostatným zamestnancom. Môže mať popritom uzavrenú mandátnu zmluvu ako konateľ a každý mesiac poberať príjem z výkonu funkcie aj popri pracovnej zmluve? Ak áno predpokladám, že nárok na odpočítateľnú položku má len zo zamestnaneckého pomeru a druhý príjem sa zdaní po odočítaní odvodov do zdravotky. Je to tak správne?
anka1
13.09.04,16:18
Podľa môjho názoru by mal mať len jeden príjem za tú istú činnosť, buď ako riaditeľ spoločnosti (pracovná zmluva) alebo ako konateľ spoločnosti (mandátna zmluva). V prípade že sa jeho náplň práce ako riaditeľa nezhoduje z náplňou práce konateľa, potom by možno mohol mať dva príjmy, o čom by sa dalo diskutovať.

Pekný deň :)
Lenočka
14.09.04,14:21
Mne ide vlastne o to, že má ako riaditeľ veľký príjem a musíme odvádzať veľké odvody do poisťovní a chcela som to niak rozhodiť, pretože z odmeny ako konateľ by si platil len zdravotku a daň.
Jozef Mihál
14.09.04,17:32
Prečo platiť zdravotné poistenie 2x ? A vôbec, prečo platiť zdravotné poistenie i kompletné sociálne poistenie z veľkého "riaditeľského" príjmu ?
Nech má nejaký symbolický malý príjem ako riaditeľ a zbytok nech čerpá ako podiely na zisku. Tie sú od r.2004 nezdaňované a samozrejme nie sú z nich žiadne odvody. Pozor, platí to prvýkrát pre rozdelenie zisku vytvoreného firmou za rok 2004, takže to treba trošku "zorganizovať".
Ak ak nebodaj chce platiť vyššie poistné do Sociálnej poisťovne - povedzme aby mal v budúcnosti vyšší dôchodok alebo nemocenské - nech sa k tým malým riaditeľským odvodom poistí v SP "dobrovoľne". Alebo nech tieto svoje potreby slobodne rieši komerčným poistením či doplnkovým dôchodkovým poistením.
Lenočka
16.09.04,13:09
Ok o tom viem, ale firma nemusí mať veľký zisk a on chce napr. poberať každý mesiac pravidelný väčší príjem.
Jozef Mihál
17.09.04,08:58
Čo tak zisk zvýšiť napr. vďaka ušetrenému "platu" riaditeľa-konateľa a s tým súvisejúcimi odvodmi...