sisqa
14.03.12,18:42
Dobrý deň,
som začiatočník v oblasti verejného obstarávania, nie som odborne spôsobilá osoba. Zaujímalo by ma, či mi vie niekto vysvetliť , či je možné a či je to správne obstarávať napr. mäso , čistiace prostriedky a pod. podľa jedného druhu- tzn. urobiť zákazku s nízkou hodnotou na mäso : hydina zvlášť, bravčové zvlášť , hovädzie - tiež nové VO. Nie je to rozdelenie predmetu zákazky? Podľa CPV (každý druh napr. mäsa má svoje CPV), čiže podľa toho je možné urobiť ,aj ked to je pracné, na každý druh mäsa (nielen na mäso) VO?

A ešte otázka:
Podľa zákona zmluvu je možné uzavrieť najskôr 16 ty deň odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom. Týka sa to všetkých zmlúv? Aj zmlúv pri zákazkach s nízkou hodnotou??? Ja si myslím, že áno, ale bola som inštruovaná, že pri zákazkach s nízkou hodnotou to neplatí.

a ako si vysvetliť :
Lehota na predkladanie ponúk je najmenej

b) 30 dní odo dňa odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu, ak verejný obstarávateľ uverejnil predbežné oznámenie najskôr 12 mesiacov a najneskôr 52 dní pred dňom odoslania oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania; lehota na predkladanie ponúk nesmie byť kratšia ako 22 dní.

Takže to znamená, že lehota sa môže pohybovať medzi 22 - 30 dňami???

Bola by som veľmi vďačná, keby sa našiel niekto, kto je odborníkom a vysvetlil mi to.
Ďakujem
melli
08.03.13,10:18
skús si pozrieť verejné obstarávanie prípadne využiť poradňu na http://www.vssr.sk/clanok-z-titulky/verejne-obstaravanie.htm keď sa zaregistruješ odborník ti poradí.