GeroyMG
15.03.12,07:11
Zdravím!

Chcel by som sa opýtať či môžem byť naraz živnostníkom a hasičom. Momentálne som živnostník a plánujem sa uchádzať o pozíciu hasiča. Zatiaľ v žiadnom zákone som nenašiel konkrétnu vec, ktorá by to vylúčila. Živnosť momentálne z určitých dôvodov nemôžem ukončiť.

Ďakujem!
Xanti
15.03.12,06:17
Môj názor nemôžeš, nakoľko hasič je štátny zamestnanec a tam je vylúčené aby mohli podnikať na základe živnostenského oprávnenia.

§ 61

(2) Štátny zamestnanec ďalej nesmie
a) podnikať,
b) vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá je zhodná alebo obdobná s opisom činností jeho štátnozamestnaneckého miesta; inou zárobkovou činnosťou na účely tohto zákona sa rozumie činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zdaňovaný podľa osobitného predpisu, 43)
c) byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb.

zdroj : http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/zakon-o-statnej-sluzbe/
GeroyMG
15.03.12,06:19
Tak keď logicky uvažujem aj mne vychádza táto odpoveď, ale nakoľko žijeme v nelogickom štáte hľadal som to aj v zákonoch a nič konkrétneho som o tom nenašiel...
Xanti
15.03.12,06:24
Ako by nie, zákon a konkretny paragraf som doplnila. Hľadal si zle.
Indeed
15.03.12,06:30
Určite je to tak ako píše Xanti v príspevku #2

no je známa vec,že aby Ťa prijali k hasičom, tak musíš mať za sebou poriadnu "tlačenku"

Teda živnosť zatiaľ neruš, uvidíš ako sa to vyvinie.

Živnosť poriešiš potom ako budeš mať v ruke zmluvu o vstupe do hasičského zboru.
Braňo
15.03.12,06:48
Neviem o akej tlačenke hovoríš, stačí splniť kritéria vrátane fyzických testov. Vzhľadom na zodpovednosť a nasadenie vlastného života považujem priemerný plat 830 EUR skôr za podpriemerný na toto povolanie....
Xanti
15.03.12,06:49
Braňo,
aj asi o tom, že naozaj ak nikoho za sebou nemáš tak ku hasičom sa nedostaneš. Mimochodom rušili sa niektoré pracoviská, hasičov presúvali a minimálne do konca roka 2011 mali zákaz prijímať nových ludí. Neviem ako je to tento rok.
Ale sem tam sa stane, a aj motyka vystrelí ... a dostane sa do zboru človek bez tlačenky.
Indeed
15.03.12,06:54
Neviem o akej tlačenke hovoríš, stačí splniť kritéria vrátane fyzických testov. Vzhľadom na zodpovednosť a nasadenie vlastného života považujem priemerný plat 830 EUR skôr za podpriemerný na toto povolanie....
V dnešnej dobe ked ludia pracuju za +- 400 eure nie je plat hasiča lukratívny ?

A , že nasadzuje život ? Ked sadneš do auta a vyrazíš do premávky nenasadzuješ život ?

A koľko zásahov ma hasič v službe , povedzme za týždeň ?Či za smenu ? Priemerne ak 1 či 2.

Samozrejme nemožeme zovšeobecňovať, iná je frekvencia zásahov napr. v BA a iná zase v takom Stropkove samozrejme
avalik
15.03.12,07:17
315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore

§ 69
Základné práva a povinnosti príslušníka

(5) Príslušník nesmie
a) podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť v oblasti pôsobnosti zboru alebo na úseku ochrany pred požiarmi a ani obchodovať s hasičskými komoditami; inou zárobkovou činnosťou sa na účely tohto zákona rozumie činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zdaňovaný podľa osobitného predpisu, 17aa)
b) byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, správneho orgánu, kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby vykonávajúcej podnikateľskú činnosť,
c) sprostredkúvať pre seba, inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu obchodný styk so

1. štátom,
2. obcou,
3. vyšším územným celkom,
4. štátnym podnikom, štátnym účelovým fondom alebo s inou právnickou osobou zriadenou alebo založenou štátom,
5. Fondom národného majetku Slovenskej republiky,
6. rozpočtovou organizáciou, príspevkovou organizáciou alebo s inou právnickou osobou založenou alebo zriadenou obcou alebo so zariadením obce,
7. rozpočtovou organizáciou, príspevkovou organizáciou alebo s inou právnickou osobou založenou alebo zriadenou vyšším územným celkom, alebo
8. inou právnickou osobou s majetkovou účasťou štátu, Fondu národného majetku Slovenskej republiky, obce alebo vyššieho územného celku,

d) zvýhodňovať blízke osoby16) pri vykonávaní štátnej služby,
e) vykonávať činnosť technika požiarnej ochrany a špecialistu požiarnej ochrany.

(6) Obmedzenie podľa odseku 5 písm. a) sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu činnosť alebo umeleckú činnosť, znaleckú činnosť, tlmočnícku činnosť, prekladateľskú činnosť, plnenie úloh protipožiarnej asistenčnej hliadky podľa osobitných predpisov, 17a) na správu vlastného majetku príslušníka a na správu majetku svojich maloletých detí. Obmedzenie podľa odseku 5 písm. e) sa nevzťahuje na vykonávanie činnosti technika požiarnej ochrany a špecialistu požiarnej ochrany, 17b) ak tieto činnosti vykonáva príslušník pre potreby služobného úradu.
avalik
15.03.12,07:20
nevztahuje sa na hasicov - §2/3