agneska
21.03.12,07:52
Mám otázku, pri zmene názvu školy robíme dodatok k zriaďovacej listine. Je potrebné, aby tento dodatok bol prerokovaný v zastupiteľstve alebo stačí, keď ho podpíše starosta.