szivics
21.03.12,14:28
Dobrý deň,
prosím Vás ak szčo prenajíma nebytové priestory inej szčo, v zmluve je uvedené že nájomné sa platí za pol rok pozadu.
Napr. prenájom za obdobie 1.1.2011-30.6.2011, fa vystavená 28.6.2011 splatnosť 10.7.2011. Nie som si istá kedy vzniká pohľadávka pre prenajímateľa - 1.1.2011 alebo 28.6.2011. Prikláňam sa k druhej možnosti, ale nie som si istá.
ďakujem za pomoc
SSAndrea
21.03.12,14:30
Ak máte dohodnuté, že nájom sa bude fakturovať, tak potom dátumom vystavenia faktúry teda 28.6.
szivics
21.03.12,14:37
ďakujem za potvrdenie môjho názoru a na druhej strane - záväzok pre nájomcu je tiež tento istý dátum?