EkoMax
21.03.12,16:03
Musí podať nezisková organizácia daňové priznanie, ak v roku 2011 nemala žiadny pohyb a nevykonávala žiadnu činnosť ?
EkoMax
28.03.12,07:46
Nikto neporadí ?
tinaM
28.03.12,07:53
§ 41
Daňové priznanie a zdaňovacie obdobie
Na začiatok

(1) Daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie je povinný podať daňovník v lehote podľa § 49. Daňovník, ktorý nie je založený alebo zriadený na podnikanie, Národná banka Slovenska a Fond národného majetku Slovenskej republiky nemusia podať daňové priznanie, ak majú iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, a príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43. Občianske združenia nemusia podať daňové priznanie, ak majú iba príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43, a príjmy oslobodené od dane podľa § 13 ods. 2 písm. b). Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie nemusia podať daňové priznanie, ak majú okrem príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43, len príjmy oslobodené od dane. Rovnako nemusí podať daňové priznanie daňovník, ak má príjmy len podľa § 13 ods. 2 písm. a) a príjmy, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43.
Asi by som poslala len oznámenie, že NO nemala v roku zdaniteľný príjem.
Liptáčik
10.06.12,11:56
Prvýkrát robím DP pre NO teraz - majú posunutý termín podania DP. NO v roku 2011 vyvíjala určitú činnosť. Podľa čoho správne posúdim, či to je alebo nie je predmetom zdanenia? Všetky faktúry sú pre projekty inej NO