olajcova
21.03.12,18:21
Včera som sa tu na porade pýtala či sa platí dan z motorových vozidiel ak zamestnanec používa napr. mamine či bratové auto. Dneska som zašla na DU a tam mi moja správkyna povedala že sa platí. tak teraz som z toho jelen.Kde nájdem zákon ako to vlastne je?????
našla som toto:
Kto je daňovník
Daňovníkom je fyzická i právnická osoba, zapísaná do obchodného registra alebo vykonávajúca činnosť podľa iného oprávnenia, pričom dosahuje príjem podľa paragrafu 6, ods. 1 a 2 Zákona o dani z príjmov. Takýto podnikateľský subjekt, zapísaný v dokladoch vozidla, sa považuje za daňovníka. Daňovníkom teda je:

1. Držiteľ - je ním fyzická alebo právnická osoba podnikajúca na základe zápisu v obchodnom registri, živnostenského listu, iného oprávnenia alebo samostatne hospodáriaci roľník.

2. Užívateľ - fyzická alebo právnická, ktorá využíva na podnikanie (http://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=1214&pr=0.1&w_id=3846&tstamp=1332344001&pid=817&cd=2dc33ee2f6c36fc20fcb3768ede28b9c&f=1) vozidlo inej osoby. Zákon presne definuje, kedy sa užívateľ stáva daňovníkom. Je to vtedy, ak je držiteľom:
- fyzická osoba, ktorá zomrela
- právnická osoba, ktorá bola zrušená alebo zanikla
- osoba (občan), ktorý nepoužíva vozidlo na podnikanie
- fyzická osoba s trvalým pobytom alebo právnická osoba so sídlom v zahraničí.

3. Organizačná zložka – ak na území Slovenska podniká zahraničná osoba, ktorá má na Slovensku stálu prevádzkareň alebo organizačnú zložku a začala podnikať dňom zápisu do obchodného registra.

4. Zamestnávateľ – daňovníkom je zamestnávateľ, ktorý vypláca cestovné náhrady zamestnancovi, ktorý použil pri výkone práce vlastné vozidlo na služobné účely. V dokladoch vozidla musí byť zapísaný zamestnanec.

TIP: Ak zamestnávateľ vyplatí cestovné náhrady zamestnancovi, ktorý použil vozidlo inej osoby (rodiča, súrodenca, manžel), teda nie je držiteľom vozidla, zamestnávateľ nie je daňovníkom a vozidlo nepodlieha dani.
AdelaS
22.03.12,22:19
Zákon hovorí toto:

Daňovníkom je tiež zamestnávateľ, ak vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla, v dokladoch ktorého je ako držiteľ zapísaný zamestnanec.

Konkrétne ide o zákon č. 582/2004 Z. z. , jedenásta časť, par. 85, ods. 2 písm. a.
Z uvedeného vyplýva, že ak je v dokladoch zapísaná iná osoba, ako zamestnanec, povinnosť platiť DzMV sa na zamestnávateľa nevzťahuje.
Z vlastnej skúsenosti však viem, že na daňových úradoch majú v tomto viacerí chaos. Bohužiaľ.
AdelaS
22.03.12,22:23
Ešte doplním, že od začiatku decembra tohto roku toto ustanovenie už platiť nebude.