Naďa
13.09.04,21:09
Pracovný pomer zamestnanca trval od 4. 5. do 31. 8.. Za toto obdobie mu prináleží dovolenka v počte 7 dní (celkove má nárok na 4 týždne). Ak počas trvania pracovného pomeru maródoval, kráti sa mu nárok na alikvotnú časť dovolenky ? § 109 Zákonníka práce totiž hovorí, že: Dovolenka sa zamestnancovi nekráti za obdobie PN vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu, alebo choroby z povolania, za ktoré zamestnávateľ zodpovedá.
Z uvedeného mi vyplýva, že ak počas 4 mesiacov trvania pracovného pomeru maródoval, odzrkadlí sa mu to na dovolenke.
vladan
14.09.04,06:21
v Zákonníku práce je spomenutých 100 dní PN, až potom sa dovolenka kráti. Ak som pozerala nejaké príspevky o dovolenkách a kráteniach, tak som sa dočítala, že tých 100 dní je pracovných, čiže ak má jeden mesiac cca 22 pracovných dní, tak ak ti maródoval 4,5 mesiaca, tak až vtedy pristupuješ ku kráteniu dovolenky z dôvodu dlhodobej PN :-)
aspoň ja som si to takto vysvetlila :-)
máte s tým niekto konkrétne skúsenosti, lebo aj mne už zachvíľu treba krátiť a z toho vyplýva, že aj študovať ZP! :-)
Pekný deň
Oxana
14.09.04,06:28
Naďa, musíš vychádzať z toho, či odpracoval počas trvania prac. pomeru 60 dní - vtedy mu vznikol nárok na pomernú časť dovolenky (3/12, t.j. 5 dní) . Ak neodpracoval 60 dní, vznikne mu nárok na dovolenku za odpracované dni - za každých 22 dní 1/12. Pozri si ZP § 101,102.
Žofka
16.09.04,10:39
presne tak ako píše Oxana jedná sa o dovolenku za odpracované dni. Takže dni PN sa do odpracovaného času nezapočítavajú, pokiaľ sa samozrejme nejdná o pracovný úraz.