začínam
21.03.12,19:06
Akosi mi nedá spávať rada,ktorú som dostala na jednom školení.Spoločenstvo bez právnej subjektivity je platcom DPH.Keď člen spoločenstva,neplatca DPH, platí poplatok napr.za drevo,ktoré si sám nachystá v lese,vraj sa na to nemá pripočítať DPH.Keby drevo platil nečlen,vtedy áno.
Prosím vysvetlite mi to niekto,prečo to tak je.
Vladimír Ozimý
22.03.12,10:47
ide o pozemkové spoločenstvo bez právnej subjektivity čo treba chápať ako združenie fyzických osôb, ktoré podnikajú so spoločným majetkom. Preto nie je možné aby člen ktorý odoberie drevo zo svojho vloženého majetku zdaňoval. V tomto prípade nejde o dodanie tovaru za odplatu zdaniteľnou osobou. To je ako keby ste ako FO vyrábali stoly a jeden si vyrobíte aj sám pre seba. Tak tým že si dáte stôl nemôže vzniknúť daňová povinnosť. Asi z tohto titulu Vám to aj vysvetľovali na školení...podstatné je práve to že ide o pozemkové spoločenstvo bez právnej subjektivity. V prípade, že ide o cudziu osobu, tak tam už je splnená podmienka že sa dodáva tovar zdaniteľnou osobou, ktorá koná ako zdaniteľná osoba, t.j. dochádza ku vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim.
začínam
22.03.12,18:43
Ďakujem.Akosi som sa toho bála,že som to zle pochopila a nechcem si predstaviť tie následky,keby som DPH mala pripočítať a neurobila by som tak.Netreba mi to niekým písomne potvrdiť?