Majky11
21.03.12,20:24
pekný večer...

Zaujímalo by ma a asi nielen mňa, kedy je možné očakávať eventuálny preplatok na dani za rok 2011...

V ktorej výplate by sa to malo objaviť ?

V aprílovej za marec, či v májovej za apríl ... ???

Ad.2 Neohrozí príp. tento termín aktuálny chaos okolo daní a nefunkčného softvéru ???

ďakujem za odpoveď...
veronikasad
21.03.12,20:32
kto bude vyplácať preplatok - zamestnávatel alebo DU ?
Ingrid G.
21.03.12,20:35
pekný večer...

Zaujímalo by ma a asi nielen mňa, kedy je možné očakávať eventuálny preplatok na dani za rok 2011...

V ktorej výplate by sa to malo objaviť ?

V aprílovej za marec, či v májovej za apríl ... ???

Ad.2 Neohrozí príp. tento termín aktuálny chaos okolo daní a nefunkčného softvéru ???

ďakujem za odpoveď...

...keďže sa pýtaš v ktorej výplate Ti bude vyplatený prípadný preplatok, predpokladám že sa jedná o ročné zúčtovanie dane, ktoré robil zamestnávateľ. Preplatok z ročného zúčtovania dane sa musí vyplatiť najneskôr vo mzde za mesiac apríl (§ 38 odst. 6/ Zákona o dani z príjmov:


(6) Ročné zúčtovanie a výpočet dane vykoná zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, 122) najneskôr do 31. marca roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, 122) zamestnancovi po vykonaní ročného zúčtovania, najneskôr však pri zúčtovaní mzdy za apríl v roku, v ktorom sa ročné zúčtovanie vykonáva, vráti rozdiel medzi vypočítanou daňou a úhrnom zrazených preddavkov na daň v prospech zamestnanca a vyplatí zamestnaneckú prémiu (§ 32a) a daňový bonus alebo jeho časť (§ 33) do výšky ustanovenej týmto zákonom...
Majky11
21.03.12,20:47
Zamestnávateľ...

Ak som to správne pochopil, tak v májovej za apríl, a ten chaos čo sa momentálne deje okolo nieje podstatný, nakoľko sa to vypláca interne, teda firmou a tá potom dostane preplatky od DÚ ???

Rozumiem tomu dobre ?
veronikasad
21.03.12,20:53
Zamestnávateľ...

Ak som to správne pochopil, tak v májovej za apríl, a ten chaos čo sa momentálne deje okolo nieje podstatný, nakoľko sa to vypláca interne, teda firmou a tá potom dostane preplatky od DÚ ???

Rozumiem tomu dobre ?
Chaos na DU sa zamestnancov netýka. Môže však ovplyvniť vrátenie preplatkov zamestnávatelovi, ak si ich nemôže započítať s daňovou povinnosťou.
tictac7
21.03.12,20:58
Zamestnávateľ...

Ak som to správne pochopil, tak v májovej za apríl, a ten chaos čo sa momentálne deje okolo nieje podstatný, nakoľko sa to vypláca interne, teda firmou a tá potom dostane preplatky od DÚ ???

Rozumiem tomu dobre ?

firma si vyplatené preplatky z RZD, ktoré vyplatila zamestnancom odráta od výšky odvodu v tomto mesiaci (teda v tom, za ktorý bude vyplácať preddavky) na DÚ. Pochybujem, že vzniknú nejaké strašné preplatky. Pokiaľ zamestnanec pracoval celý rok a NČZD, aj nárok na DB si uplatňoval celý rok, nemá nárok na uplatnenie si odpočtu NČZD na manžela/manželku - nemá mu vlastne z čoho vzniknúť preplatok. Takémuto človeku spravidla vznikne nedoplatok 0,01 - 0,06 EUR.... Preplatky z minulosti vznikali aj z dôvodu "životných poistiek", čo už za minulý rok nie je položkou znižujúcou ZD.....
Majky11
21.03.12,21:12
ďakujem, myslím, že to mám vysvetlené...

Čo sa týka preplatku, viem že mám na neho nárok... Preto som sa na to pýtal, kedy mi to bude vrátené...

Ďakujem všetkým, myslím, že som to pochopil, jednoducho ak robí zúčtovanie zamestnávateľ, tak vyrovnanie daní prebehne medzi zamestnávateľom a zamestnancom a rozdiely si zasa vyrieši zamestnávateľ s DÚ, tak ako bolo už vyššie spomenuté, a teda odrátaním preddavkov.