257
22.03.12,08:02
Dobré ránko,

vie mi, prosím , niekto vysvetliť príčinu, prečo sa mi nepreniesol zostatok účtu 341 z minulého roka ?
Mám zaúčtovanú splatnú daň 591/341, ale do nového roku sa mi nepreniesla.
Kde môže byť chyba ?

Ďakujem vopred za pomoc.
Tweety
22.03.12,08:08
Dobré ránko,

vie mi, prosím , niekto vysvetliť príčinu, prečo sa mi nepreniesol zostatok účtu 341 z minulého roka ?
Mám zaúčtovanú splatnú daň 591/341, ale do nového roku sa mi nepreniesla.
Kde môže byť chyba ?

Ďakujem vopred za pomoc.
Nemáš ho ešte na 701?
257
22.03.12,10:14
Nie, nemám, lebo na 701 je v Hlavnej knihe nula.
257
22.03.12,12:25
Nie, nemám, lebo na 701 je v Hlavnej knihe nula.


Pri kontrole Súvahy som práve zistila, že presne tú sumu splatnej dane mám v riadku 067 - Vlastné imanie. O ten rozdiel mi to nesedí s minulým rokom.

Pomôže mi niekto ? :(
Tweety
22.03.12,15:31
Tak to preúčtuj.
KEJKA
22.03.12,16:42
Pri kontrole Súvahy som práve zistila, že presne tú sumu splatnej dane mám v riadku 067 - Vlastné imanie. O ten rozdiel mi to nesedí s minulým rokom.
Pomôže mi niekto ? :(
Máš chybne nastavený prevodový mostík - obráť sa na programátora, alebo otvor príručku, to sa dá napraviť a preklopenie SW väčšinou dovoľuje aj opakovane.
Ak nedovolí opakovane uzavrieť a otvoriť knihy, tak sa dajú ručne opraviť počiatočné stavy

ako generuje Súvahu, momentálne nie je podstatné, treba zistiť, kde sumu z účtu 341 dalo pri otvorení účtovných kníh.
Grandtotal máš asi nulový, ked 701=0, takženiekde to musí byť. nekontroluj cez Suvahu ale cez konkrétne súvahové účty.
ak nejde ani to, dá sa vstúpiť do účtovného dokladu počiatočnýcch stavov a urobiť opravné účtovanie.
jednoduché preúčtovanie nepomôže, lebo nebudeš mať 341-PS ale bude v obratoch a bilančná kontinuita nebude dodržaná.
Marikaekonom
23.03.12,15:30
Prebrala som účtovníctvo, kde nebol zaúčtovaný predpis dane PO, daň bola zaplatená, takže na 341 je akože preplatok, ak zaúčtujem v tomto roku 591/341 v HK mi to vypadne, ale vo výkaze v r. 49 mi to vykazuje a o tú sumu mi zvýši VH. Je to v poriadku?
KEJKA
23.03.12,16:31
ja oosbne by som to zaúčtovala 428/341.
Proi správnom účtovaní by tá daň znižovala disponibiný zisk predchádzajúceho obdobia.
VZ malo správne rozhodnúť event.deliť zisk znížený o daň. Takže mne to "pasuje" tak ako som napísala.
Marikaekonom
25.03.12,20:38
Ďakujem za odpoveď