radovan12
22.03.12,10:48
Vypĺňam DP a neviem aký SK NACE mám uviesť. Moja prevažná činnosť sú kúrenárske a vodoinštalatérske práce, ale také niečo som tam nenašiel. Neviete pod čo to spadá?
Môže to byť:
43290 Ostatná stavebná inštalácia
43390 Ostatné stavebné kompletizačné a dokončovacie práce
ďakujem za radu
Ivana Š
22.03.12,11:08
môj muž je tiež vodár kúrenár a podľa IČO má 43220 Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení
skús tu http://www.statistics.sk/pls/wregis/dotaz
radovan12
22.03.12,11:46
Tiež mi to tam uviedlo, tak dávam to isté. Pekne ďakujem