Maťa 435
22.03.12,12:02
Manžel má od 1.1.2011-30.6.2012 prerušenú živnosť.Keďže bol od 08/2010 platca DPH musel podávať DP k DPH štvrťročne v 2011.Príjem už nemal žiadny,iba 80,-eur za predaj pokladne.V I.Q musel uhradiť ešte výdavky zo IV.Q 2010.Takže od II.Q podával už nulové DP k DPH.Musí podávať DP FO za 2011?Ďakujem.
Mirka.V
22.03.12,13:14
ja mám zas taký prípad, že SZČO nevykázala žiadny príjem za rok 2011, ani výdavok. má podávať nulové DP B? alebo len nejaké čestné prehlásenie, že nemal príjem. živnosť pozastevenú nemal. odvody neplatil. Ďakujem pekne
veronikasad
22.03.12,13:21
ja mám zas taký prípad, že SZČO nevykázala žiadny príjem za rok 2011, ani výdavok. má podávať nulové DP B? alebo len nejaké čestné prehlásenie, že nemal príjem. živnosť pozastevenú nemal. odvody neplatil. Ďakujem pekne
Treba listom oznámiť DU, že živnostníkovi nevznikla povinnosť podať DP. Potvrdenú kopiu z DU tiež doručiť do prísl. ZP, ktorá bude robiť RZZP.
Mirka.V
24.03.12,13:35
tak si predstavte, bola som sa na to pýtať na DU a povedali mi, že mám podať nulové daňové priznanie.
petikapp
24.03.12,13:53
Ahojte. Chcela by som Vás poprosiť o radu. Manžel má od 14.2.2011-13.2.2014 pozastavenú živnost. Na sklade má tovar v hodnote 13 tis eur (plast. okná, príslušenstvo). Ak by som urobila na celý sklad predaj inej firme v nákupných cenách, môžem si uplatniť paušálne výdavky vo výške 40 % aj ked podnikal v tomto roku len 1,5 mesiaca? A chcem sa aj opýtať, ak by nastal prípad, že sa to nepredá, len zostatok skladu zdaním, je tam možnosť odpočítania paušálnych výdavkov vo výške 40 % zo zostatku skladu? A ešte 1 otázočka - ja ako manželka som bola do 5/2011 na rodičovskej dovolenke a od 6/2011 som bola nahlásená vo zdravotnej poistovni ako osoba starajúca sa o dieťa do 6 rokov, no od toho 6/2011 som súčastne pracovala na Dohodu o pracovnej činnosti z ktorej som mala príjem 700 eur. Chcem sa opýtať, či si manžel môže na mna uplatniť nezdaniteľnú čiastku vo výške 3559,20 poníženú len o tých 700 eur čiže 2859,20 eur? Za pomoc vopred ďakujem.
petikapp
25.03.12,09:39
prosím poradte. dakujem
Anik
21.07.12,22:06
živnosť prerušená 22.9 sú tam pohľadávky-časť uhradená do konca roka 2011 , takisto aj uhradený odvod za ZP do konca roka 2011 v čase prerušenia. V podstate žiaden majetok tam nie je len zostali pohľadávky a záväzky - problém mám však s tým, že neviem ako mám účtovať to prerušenie v prípade, že tam bol odklad až k 30.9.2012 a živnosť bola do podania DP vlastne opäť obnovená, ešte v apríli.
za radu ďakujem
betka
22.07.12,16:44
17/(8) Základ dane v zdaňovacom období, v ktorom dochádza k zrušeniu daňovníka s likvidáciou (§ 41 ods. 3) alebo v ktorom bol na daňovníka vyhlásený konkurz (§ 41 ods. 5), alebo v ktorom dochádza k skončeniu podnikania daňovníka (§ 6) alebo k skončeniu inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo prenájmu (§ 6), upraví daňovník, ktorý

a) účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11 alebo 14, o cenu nespotrebovaných zásob, zostatky vytvorených rezerv podľa § 20 ods. 9 písm. b), d) a e) a opravných položiek k nadobudnutému majetku, výšku záväzkov, ktorých úhrada sa považuje za daňový výdavok podľa § 19, a výšku pohľadávok, ktorých inkaso sa považuje za zdaniteľný príjem, okrem pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom bode a písm. i) a o pomernú výšku nájomného, ktorá pripadá na príslušné zdaňovacie obdobie alebo jeho časť; pri ďalšom predaji nespotrebovaných zásob sa zahrnie do základu dane iba rozdiel, o ktorý prevyšuje cena, za ktorú boli nespotrebované zásoby predané, cenu nespotrebovaných zásob už zahrnutých do základu dane,
b) účtuje v sústave podvojného účtovníctva, o zostatky vytvorených rezerv a opravných položiek, príjmov budúcich období, výnosov budúcich období, výdavkov budúcich období a nákladov budúcich období s výnimkou tých, ktoré preukázateľne súvisia s obdobím likvidácie alebo konkurzu,
c) uplatňuje výdavky podľa § 6 ods. 10, o cenu nespotrebovaných zásob a o výšku pohľadávok s výnimkou pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) a i).

(9) Na účely zistenia základu dane podľa odseku 8 daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, skončením podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu je zánik oprávnenia, osvedčenia alebo iného rozhodnutia na výkon činnosti, prerušenie alebo pozastavenie a neobnovenie podnikania do lehoty na podanie daňového priznania s výnimkou sezónnych činností alebo skončenie poberania príjmov z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo poberania príjmov z prenájmu.
Anik
22.07.12,17:37
betka vďaka za reakciu, ale ja riešim pozastavenie živnosti 22.9.2011 zostali záväzky-odvody a pohľadávky neuhradené FA.
Do podania DP -30.9.2012 táto SZČO opäť v apríli začala podnikať teraz sa mi jedná o výkaz
niektoré FA boli vyplatené v októbri po prerušení živ. a tiež v decembri bol zaplatený nedoplatok do ZP
tie FA uhradené by som dala vlastne dátumom 22.9 ako aj uhradenú zdr. , ale na výkaze by mi ostali figurovať neuhradené Fa ako pohľ. a tiež neuhradené poistné ako záväzok.
Mám problém s tým že SZČO začala znovu podnikať do podania DP
za radu ďakujem
Anik
30.07.12,21:58
prosím skúsených o pomoc
Ester plus
31.07.12,08:07
V súvislosti s otázkou Anik, ma zaujalo, či podľa § 17 ods. 9, je možné považovať "neobnovenie podnikania do lehoty na podanie DP" aj predĺženú lehotu na podanie DP?
Anik
01.08.12,12:47
Ester plus vďaka za reakciu a posunutie témy, aj mňa to zaujíma
za pomoc ďakujem
Zita5
01.08.12,13:10
betka vďaka za reakciu, ale ja riešim pozastavenie živnosti 22.9.2011 zostali záväzky-odvody a pohľadávky neuhradené FA.
Do podania DP -30.9.2012 táto SZČO opäť v apríli začala podnikať teraz sa mi jedná o výkaz
niektoré FA boli vyplatené v októbri po prerušení živ. a tiež v decembri bol zaplatený nedoplatok do ZP
tie FA uhradené by som dala vlastne dátumom 22.9 ako aj uhradenú zdr. , ale na výkaze by mi ostali figurovať neuhradené Fa ako pohľ. a tiež neuhradené poistné ako záväzok.
Mám problém s tým že SZČO začala znovu podnikať do podania DP
za radu ďakujem

Riadne zamotaná situácia.
Citujem od betka ..


(9) Na účely zistenia základu dane podľa odseku 8 daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, skončením podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu je zánik oprávnenia, osvedčenia alebo iného rozhodnutia na výkon činnosti, prerušenie alebo pozastavenie a neobnovenie podnikania do lehoty na podanie daňového priznania s výnimkou sezónnych činností alebo skončenie poberania príjmov z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo poberania príjmov z prenájmu.

---------------------------------
Podľa môjho názoru riadna lehota na podanie daňového priznania je 31.3.
Váš klient k tomuto dátumu nepodnikal, nakoľko píšete, že začal podnikať až v apríli.Z uvedeného usudzujem, že má riadne upraviť ZD (§17 odst.8), ako pri ukončení podnikania .Rok 2012 budete riešiť v DP ktoré podá 31.3.2013(za rok 2012).
Anik
01.08.12,13:53
pani Zitka veľmi pekne Vám ďakujem za pomoc
Zita5
01.08.12,14:09
Uveďte ešte prosím presný dátum pozastavenia podnikania od- do a teda aj ktorý deň začal podnikať .

Inak je to také dosť nejasné čo sa týka podania DP a obnovenia a neobnovenia podnikania ...... s lehotami (§17 odst.9) a novými lehotami (§49 odst.3 písm.a ). Ešte ma možno niekto opraví .
Anik
01.08.12,18:51
prerušenie živnosti ku dňu 26.9.2011
nanovo začal podnikať 12.4.2012
pracoval aj v zahraničí takže odklad má k 30.9.2012
Anik
06.08.12,09:44
posúvam
ďakujem
veronikasad
06.08.12,09:57
prerušenie živnosti ku dňu 26.9.2011
nanovo začal podnikať 12.4.2012
pracoval aj v zahraničí takže odklad má k 30.9.2012
Anik, volala som na infolinku Finančného riaditelstva.
V tomto prípade za termín na podanie DP sa považuje 30. september 2012. Nie je potrebné upravovať základ dane o nespotrebované zásoby a pohľadávky.
Anik
06.08.12,10:08
Veronika veľmi pekne ďakujem
maad
04.09.12,14:58
Prosím vás SZČO chce pozastaviť živnosť k 30.9.2012 na pol roka len sa chcem spýtať kedy má povinnosť podať si daňové priznanie už teraz k dátumu prerušenia živnosti, alebo až na budúci rok do 31.3.2013 ??? Nie je platca DPH. A ešte jedna otázka ak bral dotáciu od štátu a nevyčerpal ju celú iba časť musí ju vrátiť??? Ďakujem.
Mila123
04.09.12,15:06
k dotácií sa neviem vyjadriť, pretože si neuviedla všetky potrebné informácie....

ak začne živnosť mu plynúť ku dňu podania DP .t.j. k 31 03 2013 nemusíš ukončovať DP tým spôsobom, že budeš mať pripočítateľné položky k daň. základu.....
ak neskôr tak budeš pripočítavať, napr. sklady, pohľadávky, odpočítavať záväzky a pod.
maad
04.09.12,15:17
k dotácií sa neviem vyjadriť, pretože si neuviedla všetky potrebné informácie....

ak začne živnosť mu plynúť ku dňu podania DP .t.j. k 31 03 2013 nemusíš ukončovať DP tým spôsobom, že budeš mať pripočítateľné položky k daň. základu.....
ak neskôr tak budeš pripočítavať, napr. sklady, pohľadávky, odpočítavať záväzky a pod.
To sa jedná len o jednu fyzic.osobu remeselník a účtujem mu v JÚ a bral dotáciu od úradu práce pre rozbehnutie živnostilen som chcela vedieť kedy si musí podať DP keď preruší živnosť k 30.9.2012
Mila123
04.09.12,15:20
aj keď napr. nepredpokladá , že bude mať do konca roka zdaniteľný príjem, DP podáva riadne, ako ostatní....
t.j. do 31 03 2013
popr. s oznámením, že si DP odkladá k 30 0 6 2013
popr. ak by mal príjem zo zahraničia (zo záv. činnosti) tak k 30 09 2013

zrušením, či pozastavením živnosti sa DP nepredkladá skôr......iba smrťou sa DP musí podať do 90. dní.....
maad
04.09.12,15:33
aj keď napr. nepredpokladá , že bude mať do konca roka zdaniteľný príjem, DP podáva riadne, ako ostatní....
t.j. do 31 03 2013
popr. s oznámením, že si DP odkladá k 30 0 6 2013
popr. ak by mal príjem zo zahraničia (zo záv. činnosti) tak k 30 09 2013

zrušením, či pozastavením živnosti sa DP nepredkladá skôr......iba smrťou sa DP musí podať do 90. dní.....
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.