Michelle22
22.03.12,12:19
Prajem všetkých pekný deň... nemáme náhodou nejaký link na tabuľku pre výpočet daňových a účtovných odpisov? Vopred Ďakujem:)
fosgeen
23.03.12,15:33
Podnikateľ musí rozlišovať medzi účtovnými a daňovými


odpismi. Daňové sú dané zo zákona. Je to akási maximálna hranica daňovo uznateľného odpisu v ten-ktorý rok. Teda výška daňového odpisu stanoveného zákonom je maximum, ktoré mi môže ovplyvniť základ dane
. Daňové odpisy sa uvádzajú iba v samotnom daňovom priznaní
, o nich sa neúčtuje. "Naproti tomu účtovný odpis by mal
vyjadrovať postupné fyzické opotrebovávanie majetku podnikateľa. Účtovné odpisy si teda určí podnikateľ vzhľadom na to, koľko bude automobil
používať a ako predpokladá jeho znižovanie životnosti.
fosgeen
23.03.12,15:35
Podnikateľ musí rozlišovať medzi účtovnými a daňovými

(javascript:void(0))odpismi. Daňové sú dané zo zákona. Je to akási maximálna hranica daňovo uznateľného odpisu v ten-ktorý rok. Teda výška daňového odpisu stanoveného zákonom je maximum, ktoré mi môže ovplyvniť základ dane
(javascript:void(0)). Daňové odpisy sa uvádzajú iba v samotnom daňovom priznaní
(javascript:void(0)), o nich sa neúčtuje. "Naproti tomu účtovný odpis by mal

(javascript:void(0))vyjadrovať postupné fyzické opotrebovávanie majetku podnikateľa. Účtovné odpisy si teda určí podnikateľ vzhľadom na to, koľko bude automobil
(javascript:void(0))používať a ako predpokladá jeho znižovanie životnosti,“ hovorí Jarmila Lukačovičová, poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska. Do roku 2008 sa o účtovných odpisoch v jednoduchom účtovníctve neúčtovalo. Viedli sa len evidenčné karty majetku a pri uzatváraní peňažného denníka bol zaúčtovaný daňový odpis. Od roku 2008 sa odpisy v jednoduchom účtovníctve vedú na karte majetku mesačne. Odpisy sa účtujú ako nepeňažná účtovná operácia na konci účtovného obdobia ako výdavok ovplyvňujúci základ dane v druhovom členení prevádzková réžia. Rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi sa zaúčtuje v peňažnom denníku pri jeho uzavretí.
"Daňové odpisy je možné prerušiť na jedno i viac

(javascript:void(0))zdaňovacích období. To znamená, že napríklad pokiaľ má podnikateľ v danom zdaňovacom období veľkú stratu a nepotrebuje ju ešte zvyšovať zaúčtovaním daňových odpisov, preruší ich na rok, alebo aj na viac. V ich uplatňovaní pokračuje v ďalšom zdaňovacom období, v ktorom mu pomôžu znížiť základ dane,“ vysvetlila Lukačovičová. Pokiaľ má živnostník

(javascript:void(0))prerušenú živnosť, nie je možné uplatniť odpisy ako výdavok ovplyvňujúci základ dane.
Príklad
Automobil v obstarávacej cene 10 000 eur podnikateľ nadobudol 30. 5. 2010. Zaradí ho do majetku 1. 6. 2010.
Daňový odpis: 1. Odpisová skupina, rovnomerné odpisovanie, doba odpisovania 4 roky, daňový odpis/rok 2010 = 2 500 eur
Účtovný odpis: podnikateľ plánuje na automobile prejazdiť 40 000 km ročne, po piatich rokoch bude teda podľa vlastností motora

(javascript:void(0)), celkového opotrebenia a používania podľa podnikateľa automobil odpísaný a jeho zostatková cena bude nulová, príde čas vymeniť auto
(javascript:void(0)). Účtovné odpisy sa účtujú mesačne, preto je podľa odhadov podnikateľa dĺžka účtovných odpisov 60 mesiacov, výška

(javascript:void(0))mesačného odpisu = 10 000/60 = 166,67 eura. Účtovný odpis za rok 2010 = 7 mesiacov x 166,67 eura = 1 166,69 eura.

Daňová zostatková cena automobilu v roku 2011 = 7 500 eur
Účtovná zostatková cena automobilu v roku 2011 = 8 833,31 eura
Aby podnikateľ "neprišiel“ o daňový výdavok vo výške rozdielu medzi daňovým odpisom na rok, na ktorý má nárok zo zákona a medzi účtovným odpisom, ktorý si určil a zaúčtoval, tak si o sumu 1 333,31 eura zníži základ dane prostredníctvom odpočítateľnej položky v samotnom daňovom priznaní.
linko1
18.01.13,21:40
chcem sa spýtať, čo robiť v prípade ak SZČO neúčtoval účtovné odpisy na auto, v majetku 4 roky figuruje pôvodná nákupná cena... ako to vyriešiť... môže ho účtovne odpísať naraz? alebo ako? dakujem,
DanielaSL
20.01.13,17:23
Veľmi dobré vysvetlenie....