luluhaha
22.03.12,14:00
Prevádzku máme v prenajatých priestoroch (majiteľ priestorov je poistený). Minulý rok došlo k škode na tovare za 5000 Eur zaplavením vecí z poškodeného potrubia v budove. Poisťovňa nám vrátila 2000 Eur, pričom to posúdila ako škodu vzniknutú prev.org. tretej osobe na veciach.
Ako mám škodu správne zaúčtovať? 2000 Eur je ostatný zdaniteľný príjem, ale je to zavinená škoda alebo nezavinená škoda?? Dať 3000 Eur ako pripočitateľnú položku k základu dane?

Ďakujem