Darina.darina
22.03.12,16:48
Dobrý deň,
prosím o radu závislá činnosť v SR,umelec vystupujúci v divadle v ČR, poberá honorár do ktorého riadku DP typ B dám tento príjem? a prosím Vás môže si aj on uplatniť 40% výdavky?
Vďaaka za pomoc
Marína
22.03.12,17:39
Dobrý deň,
prosím o radu závislá činnosť v SR,umelec vystupujúci v divadle v ČR, poberá honorár do ktorého riadku DP typ B dám tento príjem? a prosím Vás môže si aj on uplatniť 40% výdavky?
Vďaaka za pomoc
ZDP, § 6 ods. 2 písm. a) (http://www.porada.sk/t183727-zakon-o-dani-z-prijmov-od-01-12-2011-do-31-12-2011-a.html#6), tab. 1, riadok si pozri v DP.
a) z použitia alebo z poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva vrátane autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom, 27) a to vrátane príjmov z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych a iných diel na vlastné náklady,

ZDP, § 6 ods. 10 (http://www.porada.sk/t183727-zakon-o-dani-z-prijmov-od-01-12-2011-do-31-12-2011-a.html#6)
(10) Ak daňovník, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, alebo daňovník, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia, neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže uplatniť výdavky vo výške 40 % z úhrnu príjmov uvedených v odsekoch 1 a 2. Ak daňovník s príjmami podľa odseku 3 nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia, neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže uplatniť výdavky vo výške 40 % z týchto príjmov. Ak daňovník uplatní výdavky podľa tohto odseku, v sumách výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je daňovník povinný platiť, ak toto poistné a príspevky neboli zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach; toto poistné a príspevky si môže daňovník uplatniť vo výdavkoch v preukázanej výške. Daňovník počas uplatňovania výdavkov týmto spôsobom je povinný viesť evidenciu o príjmoch v časovom slede, o zásobách a o pohľadávkach.
Darina.darina
22.03.12,17:45
fu vďaka a ešte jedna otázka má nárok aj na odpočitateľnú položku?
Darina.darina
22.03.12,21:48
môže sa mi ešte niekto vyjadriť? vďaka
Mila123
22.03.12,21:52
má pridelené Dič?
veronikasad
22.03.12,21:54
fu vďaka a ešte jedna otázka má nárok aj na odpočitateľnú položku?
ano, má
Darina.darina
23.03.12,11:52
nie nemá
Darina.darina
23.03.12,11:52
ano, má

vďaka
Darina.darina
23.03.12,11:53
má pridelené Dič?

ee nemá
Mila123
23.03.12,11:55
ak nemá pridelené DIč, myslím si, že jeho príjem by patril do § 8 ZDP, nie do § 6...

v § 8 ale nemá nárok na nčzd .....a výdavky? iba na dosiahnutie príjmu, nie paušálne....sumu 500 € by mal oslobodenú podľa § 9 ZDP...
Darina.darina
23.03.12,11:59
[QUOTE=Mila123;2022731]ak nemá pridelené DIč, myslím si, že jeho príjem by patril do § 8 ZDP, nie do § 6...

v § 8 ale nemá nárok na nčzd .....a výdavky? iba na dosiahnutie príjmu, nie paušálne....sumu 500 € by mal oslobodenú podľa § 9 ZDP...TE]
Ale prečo do §8 podľa teba? nevidím dôvod na §8...
Mila123
23.03.12,12:07
pred 2-ma rokmi som riešila tiež umelca- fotografa, ktorý menal ani Dič, nič....overovala som si na DU ako na to, čo s ním....
pracovníčka úradu mi vysvetlila, že ak by mal DIč, jeho príjmy spadajú pod § 6 , ak nemá dič je to § 8 (jednorázový, náhodilý, príležitostný príjem)

ak niekto na SK chce mať príjmy pod § 6 musí mať minimálne pridelené Dič (umelci,športovci, modelky, nájom nehnuteľnosti).....
ostatní majú živnosti, licencie, a pod.
toto celé je môj názor.....
Marína
23.03.12,12:29
Mila, že nemá pridelené DIČ ešte neznamená, že jeho príjmy automaticky spadajú pod § 8. DIČ nemá pridelené len preto, že si nesplnil registračnú povinnosť.
Ja som presvedčená, že jeho príjmy/honoráre/ jednoznačne spadajú pod § 6 ods. 2 písm. a) ZDP. Daňovník si mal splniť registračnú povinnosť, prihlásiť sa na DÚ, aby mu DIČ bolo pridelené. To, že si svoju povinnosť nesplnil, neznamená, že jeho honoráre sa tým môžu presunúť pod § 8.
Ako som vyššie spomenula, podľa § 6 ods. 10 si môže uplatniť paušálne výdavky vo výške 40%, ak nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty celé zdaňovacie obdobie.

Dodatok:
to Darina.darina
Predpokladám, že daňovník svoju činnosť vykonával na základe zmluvy podľa autorského zákona, so zreteľom na to odpovedám.
Darina.darina
23.03.12,13:45
ano na základe zmluvy, veľmi pekne ďakujem