Helka2703
22.03.12,18:36
Ak bol zamestnanec zamestnaný 5 mesiacov na riadny pracovný pomer a šiesty mesiac na dohodu, v ktorom odpracoval len 1 deň, má právo na zamestnaneckú prémiu, splňa to požiadavku tých 6 mesiacov? Pritom si nárokuje na vrátenie daňového preddavku.

Za Vaše odpovede vopred ďakujem.
kn-alka
22.03.12,18:38
Nie, nespĺňa podmienku zamestnania 6 mesiacov, lebo dohoda sa do toho nepočíta vôbec.
Helka2703
22.03.12,18:40
Ďakujem.