Gabriela 19
22.03.12,19:37
Študent prenajímal v roku 2011 byt. Uplatnuje si skutočné výdavky.
Sú súčasťou DP /B/ aj nejaké prílohy?
zlatica27
22.03.12,19:43
Študent prenajímal v roku 2011 byt. Uplatnuje si skutočné výdavky.
Sú súčasťou DP /B/ aj nejaké prílohy?

NIE
Gabriela 19
23.03.12,10:29
DP - /B/ riadok 95 - suma 4,48 € je to nižšia suma ako 16,60 €
Riadok 99 je 0, aj riadok 113 je 0. Dan sa neplatí ak nepresiahne 3,32€

Nemala byť v riadku 113 suma 4,48 ? Robila som to na E-dane
Mila123
23.03.12,10:35
aký bol celkový príjem z prenájmu?
Gabriela 19
23.03.12,10:37
2860 €
Gabriela 19
23.03.12,20:45
Poprosím je nejaký príjem z prenájmu od platenia dane oslobodený ked
na riadku 95 dáva sumu 9,15,vypočítana dan./povinnosť r 99 je nula a samozrejme aj riadok 100 jeO.
Robil už niekto na E-daniach príjem z prenájmu?
babi2
23.03.12,21:01
Poprosím je nejaký príjem z prenájmu od platenia dane oslobodený ked
na riadku 95 dáva sumu 9,15,vypočítana dan./povinnosť r 99 je nula a samozrejme aj riadok 100 jeO.
Robil už niekto na E-daniach príjem z prenájmu?z poučenia na vyplnenie DP: Na riadku 99 sa uvádza daň (daňová povinnosť) riadok 95 – riadok 98, t.j. daň po uplatnení zápočtu dane z úrokových príjmov. Ak daňovník nedosiahol úrokové príjmy a nie sú súčasťou zdaniteľných príjmov, na riadku 99 sa bude daň (daňová povinnosť) rovnať riadku 95.
Ak daňovník neuplatňuje nárok na daňový bonus (r. 100) a výsledná suma nepresiahne 16,60 eur alebo ak daňovník neuplatňuje nárok na daňový bonus (r. 100) a jeho celkové zdaniteľné príjmy nepresiahnu 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona, na riadku 99 sa uvádza nula.
Gabriela 19
23.03.12,21:08
ano všetko naštudované, prečítane ale E-dane nepustia , ked je na riadku 95 nižšia
suma ako 16,60 €. skúšala som to ručne dopísať, vypisuje chybu
babi2
23.03.12,21:22
ano všetko naštudované, prečítane ale E-dane nepustia , ked je na riadku 95 nižšia
suma ako 16,60 €. skúšala som to ručne dopísať, vypisuje chybuja som to vyplnila len skúšobne na r.95 9,50 r.99 = 0, klikni si na "chyby" kde ťa to hodí, či nie je chyba inde
Gabriela 19
23.03.12,21:31
práve že nie udaje korektne vyplnené, kde dopíšem sumu 9,15 na r. 99 ručne
vtedy je to chyba
babi2
23.03.12,21:48
práve že nie udaje korektne vyplnené, kde dopíšem sumu 9,15 na r. 99 ručne
vtedy je to chybaA načo dopisuješ na r.99 sumu ručne keď tam má byť 0 ? veď čítaj:
Na riadku 99 sa uvádza daň (daňová povinnosť) riadok 95 – riadok 98, t.j. daň po uplatnení zápočtu dane z úrokových príjmov. Ak daňovník nedosiahol úrokové príjmy a nie sú súčasťou zdaniteľných príjmov, na riadku 99 sa bude daň (daňová povinnosť) rovnať riadku 95. Ak daňovník neuplatňuje nárok na daňový bonus (r. 100) a výsledná suma nepresiahne 16,60 eur alebo ak daňovník neuplatňuje nárok na daňový bonus (r. 100) a jeho celkové zdaniteľné príjmy nepresiahnu 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona, na riadku 99 sa uvádza nula. Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou uvedený v § 11 ods. 6 zákona uplatní postup podľa § 46 zákona, ak