adriana126
23.03.12,06:03
Dobrý deň,

nevie mi niekto poradiť ako je to ak tuzemský platiteľ registrovaný pre DPH v tuzemsku fakturuje služby - stavebné práce na nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v zahraničí. Služby fakturuje platiteľovi regiistrovanému pre DPH v tuzemsku. Ani jeden z platiteľov nie je vlastníkom uvedenej nehnuteľnosti. ďakujem
Katarína Cigánová
23.03.12,08:19
Dobrý deň,

nevie mi niekto poradiť ako je to ak tuzemský platiteľ registrovaný pre DPH v tuzemsku fakturuje služby - stavebné práce na nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v zahraničí. Služby fakturuje platiteľovi regiistrovanému pre DPH v tuzemsku. Ani jeden z platiteľov nie je vlastníkom uvedenej nehnuteľnosti. ďakujem
Miestom dodania služby vzťahujucej sa na nehnutelnost .. je miesto , kde sa nehnuteľnosť nachádza / pozri §16 zákona o DPH / . Teda DPH z takejto služby patrí tomu štátu , kde sa nehnutelnost nachádza. Povinnost odviet daň má primárne poskytovatel služby - v tomto prípad vy. Je potrebné registrovat sa v danom státe pre DPH a svojmu dodavatelovi fakturovat službu s DPH daného štátu.
V prípade ak je možné preniest daňovú povinnost na odberatela , tak registrácia nie je potrebná. - vtedy ba ste fakturovali bez DPH s prenosom danovej povinnosti .
Je potrebné zistit legislatívu toho - ktorého štátu ako je možné preniest daňovú povinnost .
No z VAšej otázky dedukujem , že prijímatel služby je registrovaný iba v SR , to by teda znamenalo , že by ste vy - ako dodavatel služby vztahujúcej sa k nehnutelnosti , mali povinnost registrácie v danom štáte .
adriana126
24.03.12,09:24
ďakujem pekne
Pebbles
23.06.12,21:18
Dobrý deň,
ja mám v tom tiež troška zmatok a neviem, či som pochopila zo zákona správne tieto dva prípady:
1. čech platiteľ DPH v ČR je registrovaný aj na Slovensku a fakturoval demolačné práce na nehnuteľnosti na Slovensku slovenskému plátcovi DPH. Faktúra má byť so slovenskou DPH?

2. Slovák Ič DPH iba slovenské fakturuje čechovi Ič DPH CZ demontážne práce na nehnuteľnosti v ČR bez DPH s tým, že čech samozdaní?

veľmi pekne ďakujem za pomoc
KEJKA
23.06.12,21:26
Dobrý deň,
ja mám v tom tiež troška zmatok a neviem, či som pochopila zo zákona správne tieto dva prípady:
1. čech platiteľ DPH v ČR je registrovaný aj na Slovensku a fakturoval demolačné práce na nehnuteľnosti na Slovensku slovenskému plátcovi DPH. Faktúra má byť so slovenskou DPH? áno, so slov.DPH

2. Slovák Ič DPH iba slovenské fakturuje čechovi Ič DPH CZ demontážne práce na nehnuteľnosti v ČR bez DPH s tým, že čech samozdaní? áno, bez DPH s odkazom na povinnosť zdaniť v ČR.


veľmi pekne ďakujem za pomocv texte
Pebbles
23.06.12,21:29
ešte raz ďakujem
Viera J
24.06.12,13:46
Dobrý deň,
ako je to potom, čech platiteľ DPH v ČR je registrovaný aj na Slovensku a fakturoval práce na nehnuteľnosti v Čechách slovenskému plátcovi DPH. Faktúra má byť so slovenskou DPH?